Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη: Εγκρίθηκε η πρόταση για έργα 9.000.000 ευρώ στην Καλαμάτα

Εγκρίθηκε την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, η πρόταση της Δημοτικής Αρχής, που αφορά στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, με σκοπό να υποβληθεί για χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Υπενθυμίζεται ότι τα χρήματα που αναλογούν στην Καλαμάτα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα φτάνουν τα 9.000.000 ευρώ. Η πρόταση υποβλήθηκε ήδη στη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ενδιάμεσος Φορέας

Επίσης, συνεστήθη Ενδιάμεσος (τοπικός) Φορέας Διαχείρισης Δήμου Καλαμάτας, όπως αυτός εγκρίθηκε με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπό την εποπτεία του τμήματος Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου Καλαμάτας.
Οι αρμοδιότητες του Ενδιαμέσου Φορέα Διαχείρισης Δήμου Καλαμάτας είναι η αξιολόγηση των προτάσεων, οι οποίες θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.
Η Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Παναγιώτα Ντίντα ορίσθηκε συντονίστρια της ΣΒΑΑ Δήμου Καλαμάτας.

Αναλυτικά η πρόταση του δήμου Καλαμάτας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ