Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Λιμάνι Καλαμάτας: Έργα 185.000 ευρώ στο «χιλιόμετρο»

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου το έργο που αφορά την αποκατάσταση των ζημιών που έχει υποστεί ο μόλος που έχει καθιερωθεί ως «χιλιόμετρο». Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου μετά την πιο πάνω απόφαση ακολουθεί η δημοπράτηση έργου προϋπολογισμού 185.000 ευρώ με στόχο να επισκευαστούν οι βλάβες στον πρόσθετο τοίχο που έχει κατασκευαστεί στο «χιλιόμετρο».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ