Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Στα 64.512.000 ευρώ ο προϋπολογισμός του δήμου Καλαμάτας για το 2018

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου Καλαμάτας για το 2018 δημοσιεύθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του δήμου. Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού θα διαβιβαστεί προς την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Καλαμάτας για γνωμοδότηση (συνεδρίαση στις 24/8) και προς την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας (συνεδρίαση στις 28/8) για έγκριση εισήγησης. Ακολούθως, θα εισαχθεί προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή (συνεδρίαση στις 29/8) και το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας. Πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αποσταλεί προς έγκριση στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

πρ1

πρ2

Αναλυτικά το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018 εδώ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ