Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Καλαμάτα: Πρόσληψη παιδιάτρου για τις ανάγκες των δημοτικών παιδικών σταθμών

Απόφαση πρόσληψης ενός παιδιάτρου για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, με σύμβαση μίσθωσης έργου, ισχύος έως 31/07/2018, υπέγραψε ο Δήμαρχος Καλαμάτας. Κατόπιν προσκλήσεως εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και επιλογής, προσελήφθη ο παιδίατρος Στέφανος Ζαρμακούπης. Η πρόσληψη έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί, ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ