Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ σε …αμνησία: Κριτική του Μίλτου Χρυσομάλλη στον ΣΥΡΙΖΑ για τους δασικούς χάρτες

ω5

Το ζήτημα των δασικών χαρτών επέλεξε ο πολιτευτής της ΝΔ στη Μεσσηνία, Μίλτος Χρυοσομάλλης, προκειμένου να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση και τους βουλευτές Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Χρυσομάλλης επιλέγει και αυτός, όπως έπραξε πρόσφατα και ο συνάδελφός του κ. Λαμπρόπουλος με τους οδικούς άξονες της Μεσσηνίας, να …ξεχάσει τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύοντας ότι τα στελέχη της ΝΔ θεωρούν ότι όλα στη Χώρα ξεκίνησαν το Γενάρη του 2015.  

Επίθεση και …αμνησία

Ο κ. Χρυσομάλλης εγκαλεί την κυβέρνηση για τους χειρισμούς της χαρακτηρίζοντάς τους «φαιδρούς» και φτάνει στο σημείο να μιλήσει για κατάλυση του κράτους δικαίου! Παράλληλα, ο κ. Χρυσομάλλης επιτίθεται και εναντίον των βουλευτών Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνοντας ότι αντί να θέσουν τα προβλήματα, που ο ίδιος εντοπίζει, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλου, αυτοί «απλά του χαμογελούσαν συγκαταβατικά» διότι, κατά τον κ. Χρυσομάλλη, «δεν ιδρώνει το αυτί τους»!

Η σκληρή κριτική που ασκεί ο κ. Χρυσομάλλης στην κυβέρνηση εξυπηρετεί την ανάγκη των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας να ασκήσουν αντιπολίτευση. Αυτό είναι καθόλα θεμιτό, καθώς ο ρόλος τους είναι αυτός. Ωστόσο, εκείνο που δεν είναι θεμιτό είναι να ξεχνούν τα πεπραγμένα των δικών τους κυβερνήσεων. Για να …θυμηθούν, πάντως, δεν χρειάζεται να γυρίσουν το χρόνο πολλά χρόνια πίσω, αρκεί μια ματιά στα πεπραγμένα της κυβέρνησης Σαμαρά, τις παλινωδίες που οδήγησαν σε στρεβλώσεις και στη διαιώνιση του προβλήματος. Μάλιστα, για την περίοδο Σαμαρά και τις ευθύνες της υπήρξαν ουκ ολίγα δημοσιεύματα που περιέγραφαν ανάγλυφα την πρακτική που ακολουθούσε η ΝΔ. Ένα από αυτά δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου του 2014 στην έγκριτη Καθημερινή. Μια ματιά στο σχετικό δημοσίευμα θα βοηθούσε τα στελέχη της ΝΔ, που ασκούν σκληρή κριτική τώρα, να θυμηθούν το πρόσφατο παρελθόν και τις ευθύνες τους.

Η ανακοίνωση Χρυσομάλλη

«Ένα εκκρεμές που κινείται μεταξύ φαιδρότητας και δραματικών επιπτώσεων επί της ιδιωτικής περιουσίας, της αγροτικής παραγωγής, της ασφάλειας συναλλαγών, του κράτους δικαίου εν γένει, του τουρισμού, των κανόνων δόμησης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί η διαδικασία που η Κυβέρνηση επέλεξε για την ανάρτηση των δασικών χαρτών. Από την έναρξη της ανάρτησης στη Μεσσηνία, στα τέλη Ιανουαρίου 2017 και εν μέσω διαδοχικών παρατάσεων, η Κυβέρνηση κατάφερε το ακατόρθωτο: να μεταβάλλει και να συμπληρώνει διαρκώς το νομικό πλαίσιο, παρέχοντας και αναγκαίες εφαρμοστικές διευκρινίσεις, ώστε ακόμη και έμπειροι δασολόγοι να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Ψηφίσθηκαν οι εξής τροποποιήσεις του Νόμου και δόθηκαν οι εξής διευκρινίσεις – και παρακαλώ προσέξτε τις ημερομηνίες:

 1. Εγκύκλιος 151590/331/6.2.2017 (ΑΔΑ: ΨΟΩΑ4653Π8-4ΝΛ) Ενημέρωση αναρτημένου δασικού χάρτη με περιοχές άρθρου 23 παρ. 2α΄ και 2β΄ ν. 3889/2010
 2. ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017 (ΦΕΚ Β´ 347/08.02.2017) Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη. [Διαύγεια ΑΔΑ: Ω9ΨΔ4653Π8-6ΟΝ)]
 3. Εγκύκλιος 153373/441/22.2.2017 (ΑΔΑ: 61ΤΗ4653Π8-Ω7Θ) Περιοχές κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες
 4. Εγκύκλιος 153385/742/23.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΡΣ44653Π8-Σ60) Τροποποίηση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
 5. Νόμος 4462/2017 (Α´ 39) Άρθρο δεύτερο «Τροποποιήσεις – προσθήκες στο ν. 3889/2010 (Α ́ 182)»
 6. Νόμος 4467/2017 (Α´ 56/13.04.2017) «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 7. Εγκύκλιος 153393/918/12.04.2017 (ΑΔΑ: 6ΔΜ04653Π8-ΦΧΒ) Οδηγίες για περιοχές τού αναρτημένου δασικού χάρτη με ισχύουσες πράξεις τής διοίκησης
 8. Εγκύκλιος 153400/956/20.04.2017 (ΑΔΑ: 78ΑΤ4653Π8-Η9Θ) Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων
 9. Υ.Α. 153394/919/12.04.2017 (Β´ 1366) Καθορισμός, προσδιορισμός, τρόπος και διαδικασία διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων στην κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών (ΑΔΑ: ΩΣΡΑ4653Π8-78Ε)
 10. ΚΥΑ 155973/999/26.04.2017 (Β´ 1491) Τροποποίηση – συμπλήρωση της 151585/323/03.02.2017 (ΦΕΚ 347 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη».
 11. Υ.Α. 153395/920/12.4.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ´ 206) Καθορισμός αποζημίωσης ιδιώτη δικηγόρου μέλους Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) κατά του περιεχομένου τού δασικού χάρτη. [Στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΩΨΡΓ4653Π8-ΡΦ4)
 12. Εγκύκλιος οικ.156582/2790/19.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΙ74653Π8-ΗΜΡ) Διαπιστωτική πράξη εννοιολογικού προσδιορισμού και αντιστοίχου διάκρισης, των εκτάσεων που υπήχθησαν τελεσιδίκως στις παρ. 6β ή 6γ του άρθρου 3 ν. 998/1979 ρυθμιζόμενες με την παρ. 7 της ανωτέρω διάταξης, προ ισχύος του ν. 4280/2014
 13. Υ.Α. 156586/2798/19.5.2017 (Β´ 1782) Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 47Β του νόμου του ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 του νόμου 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 και 4 του νόμου 4467/2017.
 14. Υ.Α. 157196/3204/7.6.2017 (Β´ 2082) Καθορισμός τύπου του τίτλου κυριότητας της παρ. 11 του άρθρου 47 και του τύπου διαπιστωτικής πράξης της παρ. 2 του άρθρου 47Β, του ν. 998/1979, ως ισχύει.
 15. Ν. 4478/2017 (Α´ 91/23.06.2017) I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας…και λοιπές διατάξεις.». [Μεταβατική διάταξη για τους δασικούς χάρτες: άρθρο 78]
 16. Εγκύκλιος 158577/1580/04.07.2017 (ΑΔΑ: Ψ1Ρ74653Π8-Ω1Ω) Εφαρμογή διατάξεων νόμων 4462/2017 και 4467/2017 και λοιπές οδηγίες.
 17. ΚΥΑ 158298/3670/4.7.2017 (Β´ 2355) Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών.
 18. Υ.Α 158576/1579/4.7.2017 (Β´ 2373) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών
 19. (Στις 20 Ιουλίου 2017!!!) Εγκύκλιος 158585/1758/20.7.2017 (ΑΔΑ: Ψ31Ι4653Π8-ΓΣΨ) Οδηγίες σχετικά με διαδικασία και δικαιολογητικά για την υπαγωγή στα άρθρα 47 και 47Β ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών χαρτών.

Έτσι όπως το πάει η Κυβέρνηση πολύ φοβάμαι πως θα συνεχίσει να εκδίδει εγκυκλίους με οδηγίες ακόμα και μετά τη λήξη της προθεσμίας, προσθέτοντας ακόμα μια παγκόσμια πρωτιά αστείων χειρισμών στο ενεργητικό της.

Δηλαδή, η Κυβέρνηση, εντελώς απροετοίμαστη από νομικής και τεχνικής πλευράς, προχώρησε στην ανάρτηση δασικών χαρτών, που η ίδια εξαρχής ομολόγησε ότι περιέχουν σωρεία λαθών από τεχνικής πλευράς και είπε στους πολίτες: «Πληρώστε και διορθώστε τα δικά μου λάθη»! Και τροποποιεί συνεχώς τη διαδικασία, ενώ η περίοδος για την άσκηση αντιρρήσεων λήγει στις 27 Ιουλίου. Μάλιστα, κατόρθωσε να διασυνδέσει τα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις και τους δασικούς χάρτες μόλις προ 15 ημερών περίπου, τονίζοντας διαρκώς στους δυστυχείς …ιθαγενείς: «Καταθέστε ενστάσεις για να σώσετε τις επιδοτήσεις και τα χωράφια σας». Ποιος να προλάβει, πού να βρεθούν οι μηχανικοί,οι τοπογράφοι και οι λοιποί επιστήμονες , ώστε μέσα σε ελάχιστες ημέρες να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους οι 20.000 τουλάχιστον αγρότες της Μεσσηνίας που έχουν πρόβλημα;

Αποτελεί μέγιστη ασέβεια, πλήγμα στην έννοια του κράτους δικαίου και έσχατη περιφρόνηση προς τους πολίτες – ιδιοκτήτες αγροτικής γης το περιεχόμενο των δασικών χαρτών, με τα ατελείωτα λάθη που βγάζουν δασικά μέχρι και τμήματα επαρχιακών οδών . Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία: δεκαεννιά (19) τροποποιήσεις και εξηγήσεις – διευκρινίσεις, μέχρι την τελευταία στιγμή και η προθεσμία λήγει στις 27 Ιουλίου! Πράγματι, είναι ανελέητη η Κυβέρνηση έναντι των πολιτών και ιδίως των ιδιοκτητών αγροτικών εκτάσεων».

Νέα προειδοποίηση Φάμελλου – Χαρίτση στους δημάρχους της Πελοποννήσου

ω6

Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα οι αναπληρωτές υπουργοί Περιβάλλοντος και Οικονομίας, Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης αντίστοιχα, όπου και παρουσίασαν τους στόχους του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΕΣΔΑ) καθώς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την κατασκευή των έργων διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας.

Την συνέντευξη σχεδόν μονοπώλησε το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου, καθώς τα δύο κυβερνητικά στελέχη δέχθηκαν πλήθος ερωτήσεων για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή.

«Δεν υπάρχει χρόνος»

Και οι δύο αναπληρωτές υπουργοί στις απαντήσεις τους ουσιαστικά «άδειασαν» τους δημάρχους της Πελοποννήσου (ΦΟΔΣΑ) για το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουν λάβει τις οριστικές τους αποφάσεις, ενώ παράλληλα προειδοποίησαν ότι «ο χρόνος τελειώνει».

Συγκεκριμένα ο κ. Φάμελλος αναφερόμενος στο πρόβλημα της Πελοποννήσου σημείωσε μεταξύ άλλων: “Είναι γεγονός ότι η περιοχή της Πελοποννήσου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη καθυστέρηση όσον αφορά τα έργα επεξεργασίας και η καθυστέρηση αυτή προφανώς συμπαρασύρει και την τοπική διαχείριση, δηλαδή το στόχο της ανάκτησης ανακύκλωσης διαλογής στην πηγή και της χωριστής συλλογής οργανικού.

Δεν αποφασίζουμε για τα μεν, δεν προχωρούν και τα δε. Από τη μεριά τη δική μας έγινε μια σημαντική τροποποίηση των όρων και των χαρακτηριστικών οι οποίες περιλαμβάνονταν στο διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί με το σύστημα έτσι ώστε να είναι εναρμονισμένες οι Μονάδες αυτές και η διαχείριση με τον Εθνικό Σχεδιασμό και τον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Π.χ. το ποσοστό των απορριμμάτων που αντιστοιχούν στις Μονάδες αυτές με βάση την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα θ’ ανέρχεται περίπου στο 37%, άρα χαμηλότερα από το όριο του 50, άρα συμβατό με το μοντέλο διαχείρισης, γιατί ήταν μια σημαντική παρέμβαση.

Η μείωση του χρόνου όπως και η μείωση της ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας δημιουργεί μια μείωση αν δεν κάνω λάθος των 5 εκατομμυρίων ευρώ για τους πολίτες της περιοχής.

Είχαμε ζητήσει από τον ΦΟΔΣΑ που με βάση και την πολιτική μας άποψη αλλά με βάση και το θεσμικό πλαίσιο είναι ο αρμόδιος φορέας, να υπάρχει η τοποθέτηση των ΟΤΑ σχετικά με τις επιλογές αυτές.

Ο Πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ ήταν μαζί μας αλλά ζητήσαμε και τη δημοκρατική νομιμοποίηση και την επιλογή. Δυστυχώς έκτοτε δεν υπήρξε επιλογή και απάντηση, σε πολιτικό επίπεδο εννοώ του οργάνου, έτσι όπως προβλέπεται, που να προσδιορίζει, τί επιλέγει η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και σ’ αυτό έχω αναφερθεί κατά σύμπτωση και εγώ και ο Αλέξης Χαρίτσης σε συνεντεύξεις που έχουμε κάνει στην Καλαμάτα αν δεν κάνω λάθος και οι δύο με διαφορά 10 ημερών λέγοντας ότι είναι αρμοδιότητα και είναι και ευθύνη της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης να επιλέξει.

Πρέπει να ομολογήσω ότι με μεγάλη απορία, εντύπωση λάβαμε μια απόφαση του ΦΟΔΣΑ, η οποία ζητούσε από εμάς να εγκρίνουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό με την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αποφεύγοντας την επιλογή της ίδιας της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Εμείς δεν αρνηθήκαμε αυτό το αίτημα. Άμεσα προχωρήσαμε στην κύρωση του ΠΕΣΔΑ, παρ’ ότι το είχαμε κρατήσει κι αυτό σε αναμονή γιατί περιμέναμε τη γνώμη της Αυτοδιοίκησης.

Τώρα λοιπόν υπάρχει στη διάθεση του ΦΟΔΣΑ και ο κυρωμένος ΠΕΣΔΑ ο οποίος περιέχει όλα τ’ απαραίτητα στοιχεία για να επιλεγεί το μοντέλο διαχείρισης και βέβαια να επιλεγεί και το πλαίσιο συνεργασίας με την ήδη προκηρυγμένη σύμβαση που έχει περάσει και από Ελεγκτικό.

Δεν έχει υπάρξει αυτή η απάντηση. Το να μην παίρνουμε απόφαση όμως δεν αποτελεί δείκτη ευθύνης. Το έχουμε πει και οι δυο. Είναι μια κοινή στάση όλων μας. Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω εδώ με την ευκαιρία της ερώτησης, ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος πολύς χρόνος για να περιμένουμε και στην περιοχή της Πελοποννήσου την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας.

Η θέση του Αλέξη Χαρίτση

Από την πλευρά του Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ο Σωκράτης Φάμελλος έκανε μια αναλυτική τοποθέτηση η οποία με εκφράζει και εμένα. Ένα σχόλιο θα μου επιτρέψετε να κάνω, επειδή την έχω παρακολουθήσει αυτή τη διαδικασία εδώ και δυο χρόνια και η Διυπουργική έχει επιχειρήσει ανοίγοντας το δημοκρατικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους, να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση, αυτή που θα εξασφαλίζει και τη συναίνεση όλων, γιατί θεωρούμε ότι ειδικά στο ζήτημα του περιβάλλοντος, όπως και σε όλα τα αναπτυξιακά βεβαίως ζητήματα η κοινωνική συναίνεση αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση σημαντικών έργων, όπως είναι και αυτά τα έργα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων.

Από εκεί και πέρα θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω το σχόλιο ότι όταν ζητάμε αρμοδιότητες, οι αρμοδιότητες συνεπάγονται και ευθύνες. Και αυτό αφορά τους πάντες. Αφορά βεβαίως και πρωτίστως την κεντρική κυβέρνηση. Αφορά όμως και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού οι οποίοι καλώς ζητούν αρμοδιότητες, καλώς πιέζουν προς την κατεύθυνση της αποκέντρωσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου, αλλά αυτό θα μου επιτρέψετε να πω θα πρέπει για να γίνει αυτό ο καθένας να αναλάβει και τις ευθύνες του και δυστυχώς στην περίπτωση της Πελοποννήσου δεν το έχουμε δει αυτό ακόμα να συμβαίνει».

Σημειώνεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με το αν οι αποφάσεις της κυβέρνησης συνιστούν στήριξη στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου και όχι στους δημάρχους.  Ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι η θέση η οποία εκφράζεται από τα Υπουργεία, οι Υπουργικές Αποφάσεις, οι εγκρίσεις των στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των ΠΕΣΔΑ τηρούν και σέβονται το θεσμικό πλαίσιο της χώρας μας. Δεν εκφράζουν μόνο προσωπικές επιδιώξεις και δεν κρίνουν προσωπικές πολιτικές. «Άρα» προσέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος «διαφωνούμε απολύτως και δεν επιβεβαιώνω ότι στηρίζουμε Τατούλη –εννοώ τον Περιφερειάρχη τον κ. Τατούλη- ή δεν στηρίζουμε το ΦΟΔΣΑ».

ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας: Η ΝΔ συνεχίζει την καταστροφολογία για τα έργα στο Νομό

ω2

Ανακοίνωση με την οποία παίρνει θέση στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ Χαρίτση – Λαμπρόπουλου για τα οδικά έργα της Μεσσηνίας εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας.

Στην ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει οτι η ΝΔ συνεχίζει την καταστροφολογία και τις προσωπικές επιθέσεις, ενώ παράλληλα θέτει, εκ νέου, ερωτήματα για τον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος και Τσακώνα – Καλό Νερό.

Η αντίδραση της ΝΔ

Πλέον, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η αντίδραση της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και το αν θα απαντήσει, επιτέλους, στα ερωτήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζεται ότι η ΝΟΔΕ Μεσσηνίας εξέδωσε πρόσφατα απάντηση στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Π. Τατούλη, για το Τσακώνα – Καλό Νερό, με την προσπάθησε να καλύψει πολιτικά τον κ. Σαμαρά. Ωστόσο, απουσιάζει από την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον κ. Λαμπρόπουλο και τον κ. Χαρίτση. Ενδεχόμενη σιωπή της ΝΟΔΕ Μεσσηνίας θα επιβεβαιώσει, μεταξύ άλλων, ότι οι σχέσεις του κ. Λαμπρόπουλου με τον τοπικό κομματικό μηχανισμό είναι, τουλάχιστον, «παγωμένες».

Η ανακοίνωση

Συγκεκριμένα σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας: «Η νέα ανακοίνωση παραγόντων της ΝΔ δεν προσθέτει οτιδήποτε άξιο λόγου σχετικά με τους οδικούς άξονες της Μεσσηνίας, ενώ αποφεύγει οποιαδήποτε απάντηση στα ερωτήματα που έθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης. Ταυτόχρονα συνεχίζει τη γνωστή τακτική της καταστροφολογίας και των προσωπικών επιθέσεων ενάντια στους υπουργούς της κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια αφανισμού του έργου της κυβέρνησης και των θετικών εξαγγελιών του υπουργού για το νομό μας (αντιπλημμυρικά, ανοικτό θέατρο, κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος ειδικής αγωγής, αναβάθμιση αεροδρομίου, επέκταση Νοσοκομείου κ.ά.).

Τα γεγονότα είναι αδιάψευστα:

Το έργο «Καλαμάτα – Ριζόμυλος» εντάχθηκε στο αμιγώς εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στις 23/1/2015, δύο ημέρες πριν φύγει η κυβέρνηση Σαμαρά, με μηδενική εγγραφή πίστωσης, πράγμα απόλυτα λογικό αφού το έργο ήταν ανώριμο γιατί δεν είχαν ολοκληρωθεί μελέτες τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.ά. Επρόκειτο δηλαδή για μια πράξη ένταξης έργου καθαρά ρουσφετολογική, εικονική και ανέξοδη, δύο μέρες πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 η οποία δεν μπορούσε να λειτουργήσει ακόμη και αν κέρδιζε τις εκλογές η Ν.Δ.

Ξέχωρα από το γεγονός ότι η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ παρέδωσε το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις υποδομές με υπερδεσμεύσεις που ξεπερνούσαν το 260%, το έργο δεν μπορούσε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020, γιατί μέσω αυτού χρηματοδοτούνται οδικά έργα μόνο του διευρωπαϊκού δικτύου ή οδικά έργα που συνδέουν πρωτεύουσες νομών με το διευρωπαϊκό δίκτυο.

Η αναγκαιότητα να κατασκευαστεί ο δρόμος «Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη» σύγχρονος και ασφαλής είναι κάτι παραπάνω από μεγάλη.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση στην επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης με τον «Μορέα» που οδήγησε στο ξεμπλοκάρισμα και την επανεκκίνηση των σταματημένων για χρόνια έργων του αυτοκινητόδρομου (περιμετρικός Καλαμάτας) πέτυχε και την συμβατική υποχρέωση του «Μορέα» να παραδώσει τις μελέτες των δρόμων: «Καλό Νερό – Τσακώνα», βελτίωσης του υπάρχοντος «Καλαμάτα – Ριζόμυλος» με μικρές νέες παρακάμψεις σε κάποια τμήματά του, καθώς και του δρόμου «Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη». Όπως ανακοίνωσε ο Αλέξης Χαρίτσης η νέα μελέτη του Μορέα για το συγκεκριμένο έργο έχει παραδοθεί στο υπουργείο Υποδομών. Τους επόμενους μήνες θα ολοκληρωθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες, προκειμένου το έργο να είναι ώριμο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η χρηματοδότηση του έργου θα προέλθει από πόρους του Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και οι διαδικασίες για την υλοποίησή του αναμένεται να τρέξουν από το φθινόπωρο.

Όσον αφορά στον οδικό άξονα Τσακώνα – Καλό Νερό, οι παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας πάλι απέφυγαν να απαντήσουν γιατί το 2013 το έργο απεντάχθηκε από την αρχική σύμβαση, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωσή του. Όπως ανέφερε ο συμπατριώτης μας αναπληρωτής υπουργός το έργο θα έχει μελετητική ωριμότητα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να παραδοθεί στο υπουργείο Υποδομών η νέα μελέτη του Μορέα. Από τον Σεπτέμβριο και μετά θα τρέξουν οι διαδικασίες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου με στόχο να ξεκινήσει η κατασκευή του άμεσα. Ήδη έχουν γίνει επαφές της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να υπάρξει χρηματοδότηση από τους αντίστοιχους πόρους.

Αυτή είναι η αλήθεια για τους οδικούς άξονες του νομού και τις τεράστιες ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας για την πορεία των έργων.

Γίνεται φανερό πως όλοι, τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς, πρέπει να πιέσουμε για να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωσή τους, κάτι που θα δώσει μεγάλη ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη του νομού, θα προσδώσει μεγαλύτερη εδαφική συνοχή στις περιοχές που διατρέχουν και θα περιορίσει τον γεωγραφικό αποκλεισμό αστικών κέντρων και χωριών της δυτικής και νότιας Μεσσηνίας».

 

Ο Αντώνης Σαμαράς στην Κίνα ως επίσημος ποσκεκλημένος του πρωθυπουργού της χώρας

σαμ

Για την Κίνα αναχωρεί την επόμενη Τρίτη, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ως επίσημος προσκεκλημένος του πρωθυπουργού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας Li Keqiang.

Κατά τη διάρκεια της εκεί παραμονής του ο κ. Σαμαράς θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρωθυπουργό, τον πρόεδρο του Δ.Σ της Cosco κ. Xu Lirong, τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Εξωτερικής Πολιτικής της Κίνας Wu Hailong καθώς και με ανωτάτους αξιωματούχους του ΚΚ Κίνας.

Τέλος, ο Αντώνης Σαμαράς θα είναι κεντρικός ομιλητής σε διεθνές Συνέδριο που θα διεξαχθεί στην πόλη Kubuqi στην περιοχή της Κινεζικής Μογγολίας.

Πηγή:newsbeast.gr

«Σφάζονται» οι φατρίες της Μεσσηνίας στην …ποδιά του Χαρίτση με στόχο το εσωτερικό ακροατήριο

ω3

Νέα ανακοίνωση και νέα προσωπική επίθεση Λαμπρόπουλου στον Μεσσήνιο αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας. Οι επικοινωνιακοί και εσωκομματικοί λόγοι που οδηγούν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο δρόμο της οξείας σύγκρουσης και η απουσία ουσιαστικών επιχειρημάτων και απαντήσεων. Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ