Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΑ ΜΕ TAG:

Ανοιχτό θέατρο

Στην τελική ευθεία η κατασκευή ανοιχτού θεάτρου 1.800 θέσεων στην Καλαμάτα

ω4

Έφθασε στο Δήμο Καλαμάτας από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η έγκριση διακήρυξης για την κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας. Θα ακολουθήσουν η δημοσίευση της διακήρυξης και η διενέργεια του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την πραγματοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας, το Ανοιχτό Θέατρο θα έχει 1.800 – 2.000 θέσεις καθημένων θεατών, χωροθετείται στο φυτώριο του Δήμου Καλαμάτας (συμβολή της οδού Σπάρτης και της παλιάς εθνικής οδού προς Σπάρτη, βορειότερα της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας) και το κοίλο θα είναι στραμμένο προς το Κάστρο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 998.000 ευρώ.

Αναφορικά με την κατασκευή του Ανοιχτού Θεάτρου, θα εφαρμοσθούν οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα διατηρηθεί η απρόσκοπτη κίνηση του αέρα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, που αποτελεί στοιχείο του μικροκλίματος και παράγοντα δροσισμού του χώρου. Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα δέντρα, πλην ορισμένων γηρασμένων και θα φυτευθούν καινούργια. Επίσης, θα κατασκευασθούν χαμηλού ύψους κτήρια υποδομών, των οποίων τα δώματα θα φυτευθούν.
Οι κερκίδες θα κατασκευασθούν από μεταλλικά δικτυώματα για ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του χώρου με κατασκευές και την αποτροπή δημιουργίας φραγμάτων στην κίνηση του αέρα. Ο χώρος που θα καλύπτουν, θα φυτευθεί με αρωματικά φυτά ή θα καλυφθεί με βότσαλα, ώστε να υπάρχει συνέχεια της φύσης.

1.000.000 ευρώ για την κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στην Καλαμάτα

θεατρο

Στο ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ανακοίνωσε ο δήμος Καλαμάτας ότι εντάχθηκε η κατασκευή του Ανοικτού Θεάτρου Καλαμάτας.

Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε 998.000 ευρώ και η ιδιωτική συμμετοχή είναι μηδενική, πράγμα που σημαίνει ότι ο Δήμος Καλαμάτας δε θα επιβαρυνθεί για την κατασκευή του Ανοικτού Θεάτρου.
«Η ένταξη στο ΕΣΠΑ του Ανοικτού Θεάτρου αποτελεί γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για την πολιτιστική ζωή της Καλαμάτας και την ψυχαγωγία ποιότητας. Σε ένα θέατρο περίπου 2.000 θέσεων, θα δοθεί η δυνατότητα μετάκλησης σπουδαίων καλλιτεχνών, καθώς πλέον οι παραστάσεις θα είναι ανταποδοτικές.
Δίπλα στο Ανοικτό Θέατρο θα βρίσκονται εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης (της Κεντρικής Αγοράς και πλησίον αυτής), ενώ το κοινό θα έχει τη δυνατότητα προσπέλασης του Θεάτρου και περπατώντας. Το θέμα θα εισαχθεί στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017, προς συζήτηση και λήψη απόφασης αποδοχής της ένταξης, ώστε να προχωρήσει η προκήρυξη εκτέλεσης του έργου» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας.

Το έργο

Το φυσικό αντικείμενο αφορά στην κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου χωρητικότητας 2.000 ατόμων περίπου, στην πόλη της Καλαμάτας και, συγκεκριμένα, στην αρχιτεκτονική διαμόρφωση και στον εξοπλισμό τμήματος της ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχής του ποταμού Νέδοντα, ώστε να υποδεχθεί επισκέπτες με σκοπό την αναψυχή και την πολιτιστική ψυχαγωγία.
Η παρέμβαση εκτείνεται σε δύο διακριτές ενότητες: στην περιοχή του θεάτρου και την ευρύτερη περιοχή για ανάπτυξη ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου με σκοπό την ανάπαυση, τον περίπατο και την αναψυχή.
Το οικόπεδο όπου θα ανεγερθεί το Ανοικτό Θέατρο έχει έκταση 3,5 στρέμματα (ο σημερινός χώρος του Δημοτικού Φυτωρίου) και αποτελεί ένα μικρό τμήμα της συνολικής επιφανείας των 34,4 στρεμμάτων που καταλαμβάνει όλο το οικοδομικό τετράγωνο 1183.
Οι προβλεπόμενες κατασκευές δεν καταστρέφουν την υφιστάμενη βλάστηση, ενώ προβλέπονται νέες δενδροφυτεύσεις. Το έργο αποτελεί ήπια μορφή επέμβασης και τα υλικά που επιλέχθηκαν, δε θίγουν την αισθητική και το φυσικό κάλλος της περιοχής.

Τα βασικά στοιχεία που προστίθενται είναι πλατώματα και διαδρομές διαστρωμένες με κυβόλιθους πάνω σε κατάλληλα συμπιεσμένη υπόβαση, περιοχές με νέα χαμηλή φύτευση, δεντροστοιχίες και φωτοφράχτες για ηχομόνωση καθώς και διαδρομές πρόσβασης. Λιθοδομές χαμηλού ύψους οριοθετούν και διαχωρίζουν τις διαφορετικές στάθμες του χώρου.

Το θέατρο, χωρητικότητας 2.000 ατόμων, θα έχει μεταλλικές κερκίδες (1600-1800 ατόμων) με πλαστικά, μόνιμα ή ανακλινόμενα καθίσματα και μια μικρή κερκίδα (150 ατόμων) από λιθοδομή και καθίσματα από πλάκες μαρμάρου Πάρνωνα, κατασκευασμένη πάνω σε βάση από σκυρόδεμα. Προβλέπονται περιμετρικές διαδρομές περιπάτου και διαπλατύνσεις ανάπαυσης με καθιστικά, ώστε να μπορέσει η περιοχή να αποτελέσει ένα λειτουργικό χώρο υπαίθριων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στον χώρο του υπαίθριου Θεάτρου προβλέπονται οι απαραίτητες κτηριακές εγκαταστάσεις (ένα μονώροφο κτίριο 350 m2, πίσω από την σκηνή, για αποδυτήρια καλλιτεχνών, κυλικείο, χώρους υγιεινής και χώρο εγκαταστάσεων Η/Μ) και ο αναγκαίος εξοπλισμός για την ομαλή λειτουργία του, τόσο κατά την σύντομη περίοδο των παραστάσεων, όσο και κατά τη μεγαλύτερη χρονικά περίοδο χρησιμοποίησής του για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

«Πράσινο φως» για την κατασκευή ανοιχτού θεάτρου στην Καλαμάτα

ανοιχτο-θέατρο-Καλαμάτας

Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού έφθασε στο Δήμο Καλαμάτας ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αξιολογημένων προτάσεων αναφορικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Επί συνόλου 15 προτάσεων τρίτη κατά σειρά περιλαμβάνεται η κατασκευή του Ανοικτού Θεάτρου Καλαμάτας με δικαιούχο το Δήμο Καλαμάτας και δημόσια δαπάνη 998.000 ευρώ. Τo κονδύλι που διατίθεται μέσω του ΕΣΠΑ και του συγκεκριμένου Επιχειρησιακού Προγράμματος επαρκεί για την ανωτέρω χρηματοδότηση προς το Δήμο Καλαμάτας και το έργο θα κατασκευασθεί.

Το θέατρο

Σύμφωνα με τη μελέτη, το ανοιχτό θέατρο θα έχει 1.800 – 2.000 θέσεις καθημένων θεατών, χωροθετείται στο φυτώριο του Δήμου Καλαμάτας και το κοίλο θα είναι στραμμένο προς το Κάστρο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 998.000 ευρώ.
Αναφορικά με την κατασκευή του ανοιχτού θεάτρου, θα εφαρμοσθούν οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα διατηρηθεί η απρόσκοπτη κίνηση του αέρα κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, που αποτελεί στοιχείο του μικροκλίματος και παράγοντα δροσισμού του χώρου. Θα διατηρηθούν τα υφιστάμενα δέντρα, πλην ορισμένων γηρασμένων και θα φυτευθούν καινούργια. Επίσης, θα κατασκευασθούν χαμηλού ύψους κτήρια υποδομών, των οποίων τα δώματα θα φυτευθούν.
Οι κερκίδες θα κατασκευασθούν από μεταλλικά δικτυώματα για ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης του χώρου με κατασκευές και την αποτροπή δημιουργίας φραγμάτων στην κίνηση του αέρα.

Ο Νίκας ζήτησε ρουσφέτι από τη δημοτική παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ

nikas

Από τη μια πλευρά κατήγγειλε την κυβέρνηση για «μιλημένα» έργα και από την άλλη πλευρά ζήτησε βοήθεια ώστε και η Καλαμάτα να ενταχθεί στο πακέτο των «μιλημένων» έργων! Πολιτική λογική στα όρια της πολιτικής παράνοιας από το δήμαρχο Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα.
Περισσότερα

«Μπάζει» από παντού το ανοιχτό θέατρο της Καλαμάτας

ανοιχτο θέατρο

Σημαντικές ελλείψεις εντόπισαν οι αντιπολιτεύσεις του δημοτικού συμβουλίου της Καλαμάτας σε σχέση με το έργο της κατασκευής ανοιχτού θεάτρου βόρεια της νέας αγοράς της πόλης.

Ως γνωστόν η δημοτική αρχή θέλει το ανοιχτό θέατρο να κατασκευαστεί σε οικόπεδο του δήμου βόρεια του πάρκινγκ της νέας αγοράς. Σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το θέατρο θα είναι 1800 θέσεων, θα αποτελείται από μεταλλικές κερκίδες και πλαστικά καθίσματα. Ο προσανατολισμός, δε, των κερκίδων θα είναι προς το κάστρο της Καλαμάτας, προκειμένου οι θεατές να απολαμβάνουν τη θέα του κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Ενστάσεις

Ωστόσο, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής η δημοτική αρχή δεν μπόρεσε να απαντήσει πειστικά στα ουσιαστικά ζητήματα που έβαλαν όλες οι αντιπολιτεύσεις.

Από την πλευρά του ο κ. Μάκαρης, επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, αναγνώρισε ότι αποτελεί ανάγκη για την πόλη η κατασκευή ενός τέτοιου θεάτρου, ωστόσο έθεσε ζητήματα που ποτέ δεν απαντήθηκαν. Ο κ. Μάκαρης ζήτησε να παρουσιαστούν μια σειρά από μελέτες που θα πρέπει να συνοδεύουν ένα τέτοιο έργο. Κυρίως, εστίασε την κριτική του στην απουσία κυκλοφοριακής καθώς και ακουστικής μελέτης. Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας τόνισε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο χωρίς να υπάρχουν αυτές οι μελέτες. Όσον αφορά στο ζήτημα της κυκλοφοριακής μελέτης, τόνισε ότι θα υπάρξει επιβάρυνση της περιοχής, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, κάτι που καθιστά αναγκαία την ύπαρξης τέτοιας μελέτης. Παράλληλα, ο κ. Μάκαρης τόνισε ότι και η ακουστική μελέτη του χώρου είναι αναγκαία, δεδομένου ότι το ανοιχτό θέατρο θα βρίσκεται κοντά στην οδό Αρτέμιδος αλλά και την οδό που θα συνδέει τον περιμετρικό άξονα με την Καλαμάτα και άρα η όχληση από την κυκλοφορία θα πρέπει να ελεγχθεί. Παράλληλα ο κ. Μάκαρης έθεσε το ζήτημα της προστασίας των λιγοστών χώρων πρασίνου της Καλαμάτας, τέτοιος είναι ο χώρος που προορίζεται για την κατασκευή του θεάτρου, και ζήτησε να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια που οδήγησαν στην συγκεκριμένη επιλογή χώρου από τη δημοτική αρχή.

Αντίθετος στους σχεδιασμούς της δημοτικής αρχής για το ανοιχτό θέατρο εμφανίστηκε και ο δημοτικός σύμβουλος ελάσσονος μειοψηφίας, Γιάννης Χριστόπουλος. Ο κ. Χριστόπουλος σημείωσε ότι είναι, μεν, επιτακτική ανάγκη η κατασκευή ενός ανοιχτού θεάτρου, ωστόσο προσέθεσε ότι η επιλογή του χώρου δεν είναι η ενδεδειγμένη. Ο κ. Χριστόπουλος έθεσε ζήτημα συμβατότητας του συγκεκριμένου χώρου με την κατασκευή ανοιχτού θεάτρου τονίζοντας την η συγκεκριμένη περιοχή, η οποία εφάπτεται με τον ποταμό Νέδοντα, θα πρέπει να την προσεγγιστεί με βιοκλιματικούς όρους, όπως συμβαίνει σε όλες τις πόλεις. Μάλιστα, ο κ. Χριστόπουλος, ζήτησε από τη δημοτική αρχή να ξαναδεί το θέμα εξετάζοντας και άλλους χώρους.

Στην ίδια λογική κινήθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος, Μιχάλης Αντωνόπουλος, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «είναι κακό στην άμμο να χτίζονται παλάτια». Ο κ. Αντωνόπουλος μίλησε για απεγνωσμένη προσπάθεια του κ. Νίκα να κατασκευαστεί ένας τέτοιος χώρος για τις ανάγκες της πολιτιστικής πρωτεύουσας και προσέθεσε ότι “ο χώρος είναι εντελώς ακατάλληλος”. Τέλος ο κ. Αντωνόπουλος υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος σχεδιασμός και αναρωτήθηκε “ποιο θέατρο έχει χτιστεί σε κοίτη ποταμού;”.

Σαστισμένη η δημοτική αρχή

Στα καταιγιστικά ερωτήματα που έθεσαν οι αντιπολιτεύσεις επιχείρησε να απαντήσει ο εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής στην επιτροπή, Ανδρέας Καραγιάννης. Ο κ. Καραγιάννης ανέφερε ως προτερήματα του χώρου την ύπαρξη του πάρκινγκ της νέας αγοράς (περίπου 100 θέσεων) και την εγγύτητα του χώρου στο κέντρο της Καλαμάτας. Σε σχέση με τις ενστάσεις που τέθηκαν σημείωσε ότι η όχληση από την συνδετήρια οδό του περιμετρικού θα είναι μικρή. Ωστόσο, ο κ. Καραγιάννης δεν απάντησε στο ερώτημα για την κυκλοφοριακή και ακουστική μελέτη, εμμένοντας στη γενική θέση ότι ο «χώρος είναι ο καταλληλότερος». Πάντως, παρά το γεγονός ότι ο κ. Καραγιάννης σημείωσε πολλές φορές ότι ο χώρος είναι ο καταλληλότερος, στη συνέχεια διέψευσε ο ίδιος τον εαυτό του αποκαλύπτοντας ότι στις αρχικές σκέψεις της δημοτικής αρχής ήταν άλλοι χώροι. Ο πρώτος χώρος που εξετάστηκε ήταν αυτός κάτω από τη γέφυρα του περιμετρικού (γήπεδο Λουκαρέας), ένας χώρος στην περιοχή “Πέταλο”, αλλά και ένας ακόμα που βρίσκεται ανατολικά του γηπέδου της Τέντας. Ο κ. Καραγιάννης σημείωσε ότι τελικά επιλέχθηκε ο χώρος βόρεια της νέας αγοράς, δεδομένου ότι για διάφορους λόγους η κατασκευή του ανοιχτού θεάτρου στις προαναφερθείσες περιοχές δεν ήταν εφικτή. Χαρακτηριστικό, πάντως, της αμηχανίας στην οποία βρέθηκε ο εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής ήταν το γεγονός ότι ενώ το ζήτημα θα περάσει από δημοτικό συμβούλιο αύριο, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η γεωτεχνική μελέτη, η οποία και θα δείξει με επιστημονικούς όρους εάν η περιοχή είναι κατάλληλη για την κατασκευή του θεάτρου. Σημειώνεται τέλος ότι τα σχέδια της μελέτης που έχουν εκπονηθεί δόθηκαν στις δημοτικές παρατάξεις μόλις λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, γεγονός που, προφανώς, υποβαθμίζει τη λειτουργία του σώματος αλλά και τις ίδιες τις αντιπολιτεύσεις.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ