27 & 28 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Στο Λουξεμβούργο, στις 27 και 28 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), υπό την προεδρία του Ολλανδού υπουργού Γεωργίας, Martijn van Dam. Την πρώτη μέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενημερώσει το Συμβούλιο για την κατάσταση στην αγορά αγροτικών προϊόντων. Στη συνέχεια, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την κατάσταση στην αγορά και τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης των Ευρωπαίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των μέτρων στήριξης των αγροτών. Η Κομισιόν, επίσης, θα ενημερώσει το Συμβούλιο για το υπό διαμόρφωση κείμενο σχετικά με το «πρασίνισμα» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και την ενδεχόμενη απλοποίησή του. Επιπλέον, το Συμβούλιο θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις στο θέμα του προτεινόμενου Κανονισμού για τη βιολογική παραγωγή και την σήμανση των βιολογικών προϊόντων.

Συγκεκριμένα θα γίνει ειδική αναφορά στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ολλανδικής Προεδρίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάνω στο κείμενο του νέου Κανονισμού.

Τη δεύτερη μέρα των συνεδριάσεων, οι υπουργοί θα κληθούν να επικυρώσουν τη στήριξή τους στο σχέδιο εφαρμογής της αειφόρου φυτοπροστασίας, που έχει προετοιμάσει ομάδα εμπειρογνωμώνων, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους κρατών μελών και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Όσον αφορά την αλιεία η Επιτροπή θα υποβάλει στο Συμβούλιο τις θέσεις της σχετικά με τη διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες το 2017, όπου θα προβλέπει τα κριτήρια για τον καθορισμό συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC).

Ακόμη οι υπουργοί θα συζητήσουν την πρόταση κανονισμού σχετικά με τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων. Η συζήτηση θα περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αδειών που χορηγούνται στα ευρωπαϊκά σκάφη για να αλιεύουν εκτός των υδάτων της ΕΕ, καθώς και των αδειών που χορηγούνται σε αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών να λειτουργούν στα ύδατα της ΕΕ.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Διευκολύνσεις για τις πολιτιστικές πρωτεύουσες

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Επαφή Κανάκη με Αποστόλου για τα αγροτικά

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ