Περιφέρεια: 2.000.000 ευρώ για προβολή

/

2.197.000 ευρώ θα διατεθούν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να διαφημιστεί η περιοχή. Συγκεκριμένα ο κ. Τατούλης υπέγραψε την απόφαση που αφορά στην ένταξη της Πράξης «Προβολή Περιφέρειας Πελοποννήσου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Ε.Π. «Πελοπόννησος».Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στην σχετική απόφαση σημειώνεται: «Ο τουρισμός αποτελεί ένα δυναμικό αναπτυξιακό όχημα που σε παγκόσμιο επίπεδο συμβάλει στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής, τόσο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο και γενικότερα για την Ελλάδα, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη συνέχισης επένδυσης σε αυτόν, μέσα από την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την προβολή του τουριστικού της προϊόντος, ειδικότερα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου για να διατηρήσει το σημαντικό μερίδιο της Τουριστικής αγοράς που ήδη κατέχει, αλλά και να το επαυξήσει σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, προβάλλοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, κρίνεται σκόπιμη η υλοποίηση μιας σειράς δράσεων και ενεργειών τουριστικής προβολής, στοχευμένων στο πλαίσιο του θεματικού τουρισμού, που αφορούν στην καθιέρωση ενιαίου branding, στη διενέργεια επαγγελματικών συναντήσεων, στη φιλοξενία τουριστικών αποστολών, τη συμμετοχή σε εκθέσεις και τη αναβάθμιση διαδικτυακών εφαρμογών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Μία επιπλέον τάση που πλέον επηρεάζει την ανάπτυξη και την προώθηση κάθε προορισμού είναι η ραγδαία ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών και των ανάλογων δυνατοτήτων για διαδικτυακή προώθηση ειδικά μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και οι συνεργασίες με αεροπορικές εταιρίες για την προώθηση του προορισμού. Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει ένα μίγμα συνδυασμένων ενεργειών με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του προορισμού «Πελοπόννησος» στην παγκόσμια και εγχώρια τουριστική αγορά, ως ενός πολυδιάστατου ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η προτεινόμενη πράξη διαρθρώνεται στην ικανοποίηση των ανωτέρω επιταγών, μέσα από υλοποίηση των ακόλουθων 8 υποέργων:

Υποέργο 1: Ολοκληρωμένο Σχέδιο Επικοινωνιακής Στρατηγικής για τη διετία 2016-2017 για την εξειδίκευση και αναβάθμιση της ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και τις απαραίτητες προωθητικές ενέργειες για την ανάδειξη αυτής.

Υποέργο 2: Σχεδιασμός και Παραγωγή Οπτικοακουστικού προωθητικού υλικού.

Υποέργο 3: Προβολή της τουριστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε Εθνικά και Διεθνή ΜΜΕ.

Υποέργο 4: Αναβάθμιση, διαχείριση και παραγωγή περιεχομένου ιστοσελίδας Mythical Peloponnese Υποέργο

5: Επιμέλεια και παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Υποέργο 6: Διαχείριση και υλοποίηση δράσεων προβολής και προώθησης της Πελοποννήσου ως ενιαίος προορισμός και ως σύνολο επιμέρους προορισμών θεματικού τουρισμού.

Υποέργο 7: Ανάπτυξη εφαρμογών για την ενίσχυση της θεματικής ταυτότητας του προορισμού.

Υποέργο 8: Εξειδικευμένη διαδικτυακή καμπάνια σε Μέσα Μαζικής Δικτύωσης για την προβολή θεματικών μορφών τουρισμού».

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο δήμος Δυτικής Μάνης

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΟΗΕ: Η αποκατάσταση των σχέσεων Ισραήλ- Τουρκίας “ελπιδοφόρο σήμα”

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Βασιλόπουλος για υδροδότηση της Καλαμάτας: Στόχος να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ζήτηση του τριημέρου του Αγ. Πνεύματος – Και νέα εναλλακτική λύση για να μην υπάρξουν προβλήματα το καλοκαίρι

Στο ζήτημα των προβλημάτων υδροδότησης της Καλαμάτας, τα οποία ανέκυψαν στην πόλη τα δύο τελευταία 24ωρα,