Νέα ρύθμιση: Αποπληρωμή χρεών προς τους δήμους σε 24 δόσεις

/

Η ρύθμιση των χρεών θα γίνεται σε 24 δόσεις και θα σβήνονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι. Η υποβολή σχετικής αίτησης θα υποβάλλεται στους δήμους εντός 12 μηνών από την ισχύ του νέου πολυνομοσχεδίου για τους ΟΤΑ.

Στα χέρια των αιρετών βρίσκεται το νέο πολυνομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να περάσει από τη Βουλή.

Το πολυνομοσχέδιο ρυθμίζει πλήθος θεμάτων που αφορούν δήμους και περιφέρειες και μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους δήμους όσοι χρωστούν.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 103 του πολυνομοσχεδίου σημειώνεται ότι «χρηματικές οφειλές υπόχρεων προς τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες προέρχονται από θεσπιζόμενους υπερ. αυτών οικονομικούς, εν γένει, πόρους, ρυθμίζονται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης των υπόχρεων ενώπιον των οικείων Δήμων εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου. Από τις καταστάσεις που έχουν βεβαιωθεί, μέχρι και την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ή πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι και δώδεκα μήνες από την αυτή, χρηματικών οφειλών, οι οποίες προέρχονται καθ’ οιονδήποτε σωρευτικό συνδυασμό, από τέλη, πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους, απαλείφονται τα πρόστιμα, οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων τελών σε 24 μηνιαίες δόσεις, η δε καταβολή της πρώτης εκ των δόσεων αυτών, συντελείται συγχρόνως με την υποβολή αίτησης του υπόχρεου για υπαγωγή στη ρύθμιση. Εφόσον η καταβολή των εναπομεινάντων αυτών τελών συντελεστεί εφάπαξ, τότε παρέχεται επιπλέον έκπτωση ποσοστού 10% επι του συνολικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στα εναπομείναντα αυτά τέλη».

Ρύθμιση ανά πρόστιμο

Πολεοδομικά πρόστιμα: Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι τα πρόστιμα που σχετίζονται με πολεοδομικές παραβάσεις δεν επιδέχονται ποσοστιαία μείωση και καταβάλλονται αυτούσια επιμεριζόμενα κατά τον προαναφερθέντα τρόπο.

Πρόστιμα καθαριότητας: Επίσης τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και αφορούν κανονιστικές διατάξεις περί καθαριότητας, μειώνονται κατά ποσοστό 50% και καταβάλλονται επιμεριζόμενα και αυτά με τον ίδιο τρόπο.

Πρόστιμα ΚΟΚ: Όσον αφορά στα διοικητικά πρόστιμα που προέρχονται από παραβάσεις του ΚΟΚ, απαλείφονται οι προσαυξήσεις και τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των εναπομεινάντων προστίμων, αφού προηγουμένως μειωθούν κατά ποσοστό 50%, σε 24 δόσεις.

Χρέη από μισθώματα: Απαλείφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι και επιμερίζεται η καταβολή των μισθωμάτων σε 24 δόσεις. Αν η καταβολή των οφειλόμενων γίνει εφάπαξ παρέχεται έκπτωση 10%. Το ίδιο ισχύει και για χρέη που προέρχονται από φόρους, δικαιώματα, εισφορές.

Σε περίπτωση μη καταβολής τριών δόσεων ανά έτος ρύθμισης ο υπόχρεός χάνει τη ρύθμιση και αναβιώνει η συνολική χρηματική του οφειλή. Επίσης, όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση μπορούν και αυτοί να υπαχθούν στη νέα.

 

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

«Γαλάζια» επίθεση στον Π. Κωνσταντινέα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μπ. Ομπάμα: Η Ελλάδα θα βγει πιο δυνατή από τις δοκιμασίες

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ

Τριγμοί στη «γαλάζια πολυκατοικία»: Ρουκέτες του δημάρχου Άργους εναντίον του περιφερειάρχη Πελοποννήσου – Τι …διαμηνύει από το Facebook ο Καμπόσος στον Νίκα

Ευθεία επίθεση εναντίον του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, και του πρώην αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας και νυν προέδρου

Αλαλούμ με τη διαχείριση των απορριμμάτων: Η ΤΕΡΝΑ ζητάει αποζημίωση για την καθυστέρηση των έργων – Μπάχαλο σε περιφέρεια και δήμους της Πελοποννήσου

Σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου της κεντρικής διαχείρισης των απορριμμάτων της Πελοποννήσου. Πρόκειται