Πάνω από 1000 πτωχεύσεις ανα έτος στην Ελλάδα

Σε 1.061 κατά μέσο όρο ετησίως ανήλθαν την περίοδο 2004- 2014 οι αποφάσεις πτωχευτικής διαδικασίας που εκδόθηκαν από τα δικαστήρια της χώρας. Από αυτές έγιναν δεκτές (μη απορριφθείσες) 914 (86% επί του συνόλου) και κηρύχθηκαν 457 πτωχεύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 50% των δεκτών αποφάσεων πτωχευτικής διαδικασίας.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μια νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις Κηρυχθείσες Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Ως προς τη νομική μορφή των επιχειρήσεων που πτώχευσαν, προκύπτει ότι κατά μέσο όρο το 11% ήταν προσωπικές εταιρείες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες), ενώ το 47% αφορούσε σε κεφαλαιουχικές εταιρείες (ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες).

Πηγή: ΑΠΕ

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Βραβεύθηκε πρωτοπόρος ερευνητής από την Καλαμάτα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αύξηση 1,2% στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία τον Μάρτιο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ OIKONOMIA