Απόφαση – “δώρο” στους ειδικούς συνεργάτες του δήμου Καλαμάτας

/

Με απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, καθιερώνεται στο δήμο Καλαμάτας η, επ αμοιβή, απογευματινή εργασία των ειδικών συνεργατών, που ο ίδιος έχει προσλάβει.

Σε σχετική απόφαση του δημάρχου Καλαμάτας σημειώνεται: “Καθιερώνουµε για το έτος 2016 για τους ειδικούς συµβούλους και τους
ειδικούς συνεργάτες του Δήµου Καλαµάτας : Την εργασία µε αµοιβή απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης, για τρεις ειδικούς συµβούλους και ειδικούς συνεργάτες. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευµατινής υπερωριακής εργασίας δεν µπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες, ανά ειδικό σύµβουλο, ειδικό συνεργάτη κ.λπ, ανά εξάµηνο, χωρίς δυνατότητα αυξοµείωσης µεταξύ των δύο εξαµήνων µέσα στο ίδιο έτος.

Τη δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση και η οποία θα ανέλθει στο ποσό των 3.000 ευρώ και θα αντιµετωπιστεί από την πίστωση του Κ.Α. 00.6032.01 του προϋπολογισµού του Δήµου Καλαµάτας οικονοµικού έτους 2016”.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τον Σεπτέμβριο η προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας για τη Μεσσηνία

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δημοτική προπαγάνδα για το Καλαμάτα – Ριζόμυλος δια χειρός Νίκα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

«Πέρασε» από το Περιφερειακό Συμβούλιο η ΜΠΕ της νέας επένδυσης της ΤΕΜΕΣ στη Βελίκα – Ερωτήματα από την παράταξη Τατούλη – Ανέβηκαν οι τόνοι κατά τη συνεδρίαση

θετικά ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο επί της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου που αφορά