Γιώτα Κοζομπόλη: Δημοκρατικό δικαίωμα των στρατιωτικών οι συνδικαλιστικές ενώσεις

/

Παρέμβαση στην ολομέλεια της βουλής κατά τη συζήτηση νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας έκανε η βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώτα Κοζομπόλη. Η κα Κοζομπόλη αναφέρθηκε διαξοδικα στο ζήτημα των συνδικαλιστικών ενώσεων των στελεχών του στρατού.

Σημείωσε συγκεκριμένα η κα Κοζομπόλη: “Οι διατάξεις του υπό ψήφιση Σ/Ν έχουν όλες θετικό πρόσημο: Αναβαθμίζεται η στρατιωτική εκπαίδευση, συστήνεται νέα υπηρεσία  στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με σκοπό την εκπόνηση αλλά και υλοποίηση μελετών κατασκευαστικών έργων σε συνεργασία με το Δημόσιο (ΜΟΜΚΑ) και καθορίζεται ο τρόπος αξιοποίησης της, ενοποιούνται τα τρία ταμεία με σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας τους, ρυθμίζονται θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις, ως και ζητήματα προμηθειών με στόχο την μεγαλύτερη διαφάνεια στη σύναψη συμβάσεων.  
Θα αναφερθώ όμως στη διάταξη του άρθρου 50 του σχεδίου νόμου, με την οποία θεσπίζεται η δυνατότητα των εν ενεργεία στρατιωτικών να δημιουργούν ενώσεις. Με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1 του Συντάγματος και 11 της ΕΣΔΑ, κατοχυρώνεται  η αρχή/ελευθερία της συνενώσεως, (συνεταιρίζεσθαι κατά την ορολογία των προισχυσάντων Συνταγμάτων) και της συστάσεως ενώσεων ή σωματείων, που αποβλέπουν σε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς. Το ατομικό αυτό δικαίωμα, παρέχεται αδιακρίτως σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξαρτήτως κοινωνικής   ή επαγγελματικής τάξεως, η δε άσκησή του τελεί υπό την «ειδική επιφύλαξη του νόμου». Η επιφύλαξη αυτή έχει την έννοια, ότι τόσο ο καταστατικός σκοπός, όσο και η δραστηριότητα της ενώσεως ή του σωματείου, πρέπει να μην αντιβαίνουν σε διατάξεις του νόμου. Δέσμευση που υποχρεούται να τηρεί κάθε πολίτης στα πλαίσια της αντικειμενικής του δραστηριότητας. 
Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις είναι Έλληνες πολίτες οι οποίοι  τελούν σε ηθελημένη ειδική σχέση εξουσιάσεως  προς το κράτος και σε ειδικό καθεστώς πειθαρχίας. Από καμία όμως διάταξη δεν προβλέπεται, ότι οι συγκεκριμένοι πολίτες δεν μπορούν να ασκούν και να απολαμβάνουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Μάλιστα στο άρθρο 4 του Συντάγματος, προβλέπεται η αρχή της ισότητας, που επιβάλει στο νομοθέτη να μη δημιουργεί ρήγματα στην καθολικότητα των ατομικών δικαιωμάτων.   
Οι υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν αποτελούν ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται εκτός του πεδίου των συνταγματικών  εγγυήσεων, ούτε μπορεί να ισχύσει γι’ αυτούς ένα τεκμήριο διαφοροποιήσεως, ως προς την απόλαυση, όλων ανεξαρτήτως, των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από  το Σύνταγμα για όλους τους Έλληνες, ανεξαρτήτως φύλλου, κοινωνικής ή οικονομικής τάξεως. 
Είναι επομένως συνταγματικό δικαίωμα των υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις να δημιουργήσουν ενώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο και η Πολιτεία έχει υποχρέωση να επιτρέψει την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Και για να μην υποκρινόμαστε το δικαίωμα αυτό ασκείται από την συγκεκριμένη ομάδα πολιτών, αλλά χωρίς νομοθετική ρύθμιση. Ασκείται τυπικά παράνομα. 
Αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να πληρώσει  η διάταξη του άρθρου 50 του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου, που εισήχθη ως τροπολογία κατά την επεξεργασία του Ν/Σ στην αρμόδια επιτροπή, και μετά την αποδοχή της εκ μέρους του κ. Υπουργού, αποτελεί πλέον το άρθρο 50. Με τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση οι εν ενεργεία στρατιωτικοί όλων των κλάδων και βαθμών των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν τη δυνατότητα να συγκροτούν ενώσεις πρώτου βαθμού σε κάθε περιφέρεια ή περιφερειακή ενότητα, όπως και δευτεροβάθμιο όργανο, την Πανελλήνια Ομοσπονδία των πρωτοβάθμιων Περιφερειακών Ενώσεων. Στο συγκεκριμένο άρθρο ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ενώσεων και ο τρόπος εκλογής των οργάνων τους, που συνέρχονται υποχρεωτικά σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες,  ο τρόπος λειτουργίας των οργάνων, όπως  και τα δικαιώματα  και οι υποχρεώσεις των μελών των ενώσεων. Καθορίζονται επίσης, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων για τα επαγγελματικά σωματεία στο Ν. 1264/1982, ενέργειες στις οποίες απαγορεύεται οι ενώσεις υπηρετούντων στις ΕΔ, να προβαίνουν, όπως ενδεικτικά, η κήρυξη απεργίας, η συμμετοχή σε κάθε είδους πολιτικές εκδηλώσεις, η ανάμειξη με οποιονδήποτε τρόπο  σε θέματα διοίκησης μονάδων, οργάνωσης ή δομής εν γένει των ΕΔ. 
Ως εκ τούτου δεν μπορώ να κατανοήσω την αντίδραση ορισμένων βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι μάλιστα μιλούν περί κατάργησης της νομοθετικής ρύθμισης, όταν τους δοθεί η ευκαιρία.  
Η θεσμοθέτηση ενός δικαιώματος που ορίζεται στο Σύνταγμα, που κρίθηκε ως νόμιμο από τον Άρειο Πάγο, είναι θέμα ισοτιμίας μεταξύ των Ελλήνων Πολιτών, είναι θέμα Δημοκρατίας εντέλει!”.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κωνσταντινέας: “Οι μανατζαραίοι της χρεοκοπίας πάνε σπίτια τους”

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας: 11 συλλήψεις στο Νομό

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ