Μ. Μάκαρης: 5 ερωτήματα για τη διαχείριση των απορριμμάτων

/

Στο κρίσιμο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων η δημοτική αρχή Καλαμάτας αποδείχτηκε κατώτερη των περιστάσεων αφού δεν έχει κατορθώσει να έχει μια ξεκάθαρη άποψη και θέση με αποτέλεσμα να παλινωδεί μεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων διαιωνίζοντας το πρόβλημα των απορριμμάτων.

Πραγματικά αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε τις διαδοχικές μεταστροφές της δημοτικής αρχής Νίκα. Η απουσία ξεκάθαρης άποψης και θέσης είναι χαρακτηριστική: Το τελευταίο εξάμηνο έχει αλλάξει τουλάχιστον 3 φορές απόψεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Τον Φεβρουάριο η δημοτική αρχή έφερε στο ΔΣ για ψήφιση το σχέδιο τοπικής διαχείρισης απορριμμάτων. Τον Ιούνιο έφερε προς ψήφιση ένα – εκ διαμέτρου – αντίθετο σχεδιασμό που βασιζόταν στην κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων με ΣΔΙΤ χωρίς να έχει αποφανθεί το αρμόδιο όργανο ο ΦΟΔΣΑ που τελικά επέβαλλε σημαντικές βελτιώσεις στην αρχική μορφή.

Η συγκεκριμένη μελέτη ΣΔΙΤ που υιοθέτησε και ψήφισε η δημοτική αρχή είναι πιο δαπανηρή για τους δημότες ( με κόστος διαχείρισης τουλάχιστον 69 ευρώ /τόνος, ενώ η τοπική διαχείριση 45 ευρώ/ τόνος) είναι περιβαλλοντικά επιζήμια αφού δεν προάγει την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση και έχει αυξημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα σύμμεικτων απορριμμάτων που θα πρέπει να παράγει η Πελοπόννησος σύμφωνα με την πρόταση ΣΔΙΤ λειτουργεί ως ξεκάθαρο ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΟ για οποιαδήποτε προσπάθεια μείωσης των απορριμμάτων. Παράλληλα η μακροχρόνια διάρκεια της σύμβασης (για τουλάχιστον 28 χρόνια) καθηλώνει την Πελοπόννησο σε μια απηρχαιωμένη διαχείριση των σύμμεικτων απορριμμάτων η οποία δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τις κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Στην τελευταία του μεταστροφή ο Νίκας κατευθύνεται πάλι προς την ατελή διαχείριση των απορριμμάτων στην Μαραθόλακκα(5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια) η οποία έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρή για τους δημότες με σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα χωρίς να επιδιώκεται η μείωση των απορριμμάτων με τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση και χωρίς να υπάρχει κανένα ανταποδοτικό όφελος για τους δημότες.

Η δημοτική αρχή Καλαμάτας οφείλει να απαντήσει:
1.Γιατί κατά τη διάρκεια της πολύχρονης θητείας της δεν έκανε καμία ουσιαστική επένδυση στη διαχείριση των απορριμμάτων στη βάση της αποκεντρωμένης διαχείρισης χρησιμοποιώντας τις προσφερόμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες και επέλεξε την εύκολη λύση της σύναψης συμβάσεων με εργολάβους;
2.Γιατί έκανε μια ολική μεταστροφή στις απόψεις της επιλέγοντας τη λύση ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα ενώ γνώριζε και γνωρίζει ότι θα είναι ακριβότερη για τον δημότη και θα επιφέρει υπέρογκη αύξηση των δημοτικών τελών;
3. Γιατί έφερε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο μια μελέτη -που σύμφωνα και με την εισήγηση της υπηρεσίας- ήταν διάτρητη, γεμάτη λάθη και ανακρίβειες και εξόχως μεροληπτική υπέρ του ΣΔΙΤ; Γιατί δεν περίμενε όπως όλοι οι άλλοι δήμοι της Πελοποννήσου την βελτιωμένη εκδοχή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων η οποία και ψηφίστηκε από τον ΦΟΔΣΑ;
4.Γιατί ενώ με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο η διαλογή στην πηγή είναι η καλύτερη μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων, η δημοτική αρχή Καλαμάτας όχι μόνο δεν έχει κάνει τίποτα προς αυτήν την κατεύθυνση τα τελευταία 10 χρόνια αλλά προτίμησε μεθόδους που αντίκειται στις αρχές αυτές (όπως η μέθοδος των υπόγειων κάδων – πηγαδιών που ευνοούν την συγκέντρωση σύμμεικτων απορριμμάτων και δυσκολεύουν -αν δεν ακυρώνουν- την ανακύκλωση);

5. Γιατί δεν έχει εφαρμόσει ως το 2015 τη χωριστή συλλογή τουλάχιστον για τα ακόλουθα ανακυκλώσιμα απορρίμματα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί όπως προβλέπεται από το Νόμο 4042/2012;

Ο Δήμος Καλαμάτας παράγει 33 χιλιάδες τόνους αστικά στερεά απόβλητα το χρόνο, η σύσταση των οποίων είναι 13,5 χιλ τόνοι υπολείμματα τροφών και λοιπά οργανικά απορρίμματα , 9,5 χιλιάδες τόνοι χαρτί/ χαρτόνι, 4,6 χιλ τόνοι πλαστικό, 1,1 χιλ τόνοι μέταλλα , 1,1 χιλ τόνοι γυαλί , 3 χιλ τόνοι λοιπά. Η ανακύκλωση (μέσω των μπλε κάδων) βρίσκεται τώρα στους 2 χιλιάδες τόνους δηλαδή σε ποσοστό 6% (ποσοστό πολύ χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο). Αντίστοιχα η κομποστοποίηση βρίσκεται σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο.

Από την προαναφερόμενη σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Καλαμάτας μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η θεαματική μείωση των απορριμμάτων έως και 70% με την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση που έχουν αποδειχθεί ως οι μέθοδοι εκλογής για την βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων. Με τη διαλογή στην πηγή ο δημότης από παραγωγός απορριμμάτων μπορεί να γίνει διαχειριστής απορριμμάτων και μέρος της λύσης ενός προβλήματος που ήδη είναι ζωτικής σημασίας, απειλεί την ποιότητα ζωής και την περιβαλλοντική ισορροπία του πλανήτη.

Η διαλογή στην πηγή είναι η διαδικασία διαχωρισμού των 6 βασικών κατηγοριών απορριμμάτων 1.χαρτί 2. Πλαστικό 3. Μέταλλο 4. Γυαλί 5. Οργανικά 6. Υπόλειμμα. Αυτός ο διαχωρισμός μπορεί να γίνει εύκολα από τον ίδιο το δημότη με τη χρήση ξεχωριστών κάδων για τα 1,2,5,6 και κοινόχρηστων κάδων ή κωδώνων για τα 3,4. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ανακτηθεί καθαρό ανακυκλώσιμο υλικό που μπορεί να προσφέρει ανταποδοτικά οφέλη στους δημότες με την μείωση των δημοτικών τελών. Παράλληλα το οργανικό κλάσμα μπορεί να οδηγηθεί σε κομποστοποίηση σε οικιακό, συνοικιακό και δημοτικό επίπεδο προσφέροντας εξαιρετικό εδαφοβελτιωτικό.

Για όλες αυτές τις υποδομές που απαιτούνται για την υλοποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020 «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων» το οποίο δημοσιεύτηκε στις 15/7/2016 (προμήθεια κάδων για διαλογή στην πηγή, προμήθεια εξοπλισμού οικιακής και δημοτικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων , δημιουργία πράσινων σημείων, κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής).

Μετά την τελευταία ομόφωνη απόφαση του ΦΟΔΣΑ δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία στους Δήμους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διαχειριστούν τα απορρίμματα με βάση το τοπικό σχέδιο διαχείρισης που στηρίζεται στη διαλογή στην πηγή με ξεχωριστά ρεύματα ανακύκλωσης, στην κομποστοποίηση και στην μείωση του υπολείμματος. Η πάγια θέση μας για βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων δικαιώθηκε και σε επίπεδο Πελοποννήσου. Η δημοτική αρχή Καλαμάτας πρέπει να σταματήσει τις- προσφιλείς σε αυτήν- ευκαιριακές μικροπολιτικές στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων και ΑΜΕΣΑ να συμμορφωθεί και να ακολουθήσει τους κανόνες που θέτουν τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.


Μανώλης Μάκαρης

Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας

Δ.Σ. Καλαμάτας.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΦΕΤ: Διακίνηση νοθευμένου ελαιόλαδου στη βόρεια Ελλάδα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Στις φλόγες η Καλιφόρνια για 10η ημέρα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ