“Πράσινο” στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας για αγορά του Hilton

Το “πράσινο” φως έδωσε η Apha Bank στην εταιρεία ΤΕΜΕΣ, συμφερόντων Κωνσταντακόπουλου, στο θέμα της εξαγοράς του ξενοδοχείου Hilton των Αθηνών. Συγκεκριμένα η εταιρία Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις A.E. («I.Ξ.E.») ανακοίνωσε ότι έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση από την πλειοψηφούσα μέτοχό της Alpha Bank διά επιστολής με ημερομηνία την 5.8.2016: Η Alpha ενημερώνει διά της παρούσας την Ι.Ξ.Ε. ότι, σε συνέχεια της από την 26.7.2016 επιστολής της, η Τράπεζα με την υποστήριξη του χρηματοοικονομικού της συμβούλου Citigroup Global Markets Ltd. ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών («Δεσμευτικές Προσφορές») που υπεβλήθησαν από ενδιαφερόμενους επενδυτές στο πλαίσιο διαδικασίας εξαγοράς πλειοψηφικού ποσοστού στο μετοχικό κεφάλαιο της Ι.Ξ.Ε. («Διαδικασία»). Σε συνέχεια της σχετικής αξιολογήσεως των Δεσμευτικών Προσφορών, η Alpha επέλεξε ως προτιμητέο επενδυτή («Προτιμητέος Επενδυτής») την κοινοπραξία απαρτιζόμενη από τις εταιρίες Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε. (όμιλος Κωνσταντακόπουλου) και D-Marine Investments Holding B.V. (σ.σ. θυγατρική της Dogus στην Ολλανδία). Η Alpha έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με τον Προτιμητέο Επενδυτή προς τον σκοπό ολοκληρώσεως της Διαδικασίας».

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η δημοτική αρχή Καλαμάτας άφησε την πόλη χωρίς νερό

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί…

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ