Τώρα “τρέχει” ο δήμος για τα κατασκευαστικά προβλήματα στο Μέγαρο Χορού

/

Ανακοίνωση σε σχέση με τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην κατασκευή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, εξέδωσε ο δήμος. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι “για τα προβλήματα, τα οποία έχουν ανακύψει στην κατασκευή του Μεγάρου Χορού, κυρίως ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως, σε ένα έργο που έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά σχεδόν σε ποσοστό 97%, από το Δήμο θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία αποκατάστασης: Άμεση απάντηση στην τελευταία επιστολή του αναδόχου (κοινοπραξία ΜΕΛΚΑ). Άμεση ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την καταγραφή και κοστολόγηση των απαραίτητων παρεμβάσεων στα τεχνικά της σκηνής, ώστε να εξαλειφθούν οι παρατηρήσεις της Tüv Süd. Θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθρου 60 του νόμου 3669/2008, αφού προηγηθεί η αποστολή στον ανάδοχο ειδικής διαταγής.

Τι σημαίνει η “ειδική διαταγή”

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος αν κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός έργου μέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε εργασία παρουσιάσει ελαττώματα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα ελαττώματα και τάσσει εύλογη προθεσμία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση μπορεί να περιλαμβάνεται η καθαίρεση των ελαττωματικών εργασιών και η ανακατασκευή τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαταγή μπορεί να περιλαμβάνει και την εκτέλεση ορισμένων εργασιών για τον περιορισμό του ελαττώματος.

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τις πλημμέλειες μέσα στην προθεσμία που τάσσεται σε αυτόν με την ειδική διαταγή ή αν ασκηθεί εμπρόθεσμη ένσταση, μέσα στην ίδια προθεσμία από την κοινοποίηση της απόφασης επί της ενστάσεως, τότε οι εργασίες αποκατάστασης της πλημμέλειας μπορεί να εκτελεσθούν με μέριμνα της διευθύνουσας υπηρεσίας με οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του κυρίου του έργου ως προς την εφαρμογή των λοιπών κυρώσεων κατά του αναδόχου.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ομαδική “γαλάζια” αμνησία για τα αστυνομικά τμήματα της Μεσσηνίας

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

“Μισόλογα” του δήμου Καλαμάτας για τα προβλήματα στον περιμετρικό άξονα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δημιουργική Πρωτοβουλία: Σε γειτονιές της Καλαμάτας ο Θανάσης Βασιλόπουλος – «Η διαρκής στήριξη που λαμβάνουμε μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε» δηλώνει ο Δήμαρχος

Γειτονιές της Καλαμάτας επισκέφτηκε το Σαββατοκύριακο (16-17/9), ο δήμαρχος Καλαμάτας και επικεφαλής της «Δημιουργικής Πρωτοβουλίας για