Εισαγγελέας στο νοσοκομείο Καλαμάτας για τα “χαμένα” 462.000 ευρώ

Εισαγγελέας μπαίνει στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας για γιγαντιαίο έλλειμμα που εντόπισαν οι ελεγκτικές Αρχές στο ταμείο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ έκανε φτερά, όπως διαπίστωσαν ειδικοί ελεγκτές Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ). Σε πόρισμα-καταπέλτη ο επί εικοσαετία ταμίας του νοσοκομείου φέρεται να ιδιοποιήθηκε παρανόμως ποσό που ανέρχεται σε 462.375,83 ευρώ.

Πρόκειται, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας “Το Βήμα”,  για το άθροισμα χρηματικών ποσών τα οποία καταβλήθηκαν από διάφορα ασφαλιστικά ταμεία για νοσήλια κ.λπ. προς το Νοσοκομείο Καλαμάτας, εισπράχθηκαν και δεν αποδόθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, αλλά σύμφωνα με τη διενεργηθείσα έρευνα φαίνεται ότι παρακρατήθηκαν από τον υπόλογο ταμία. Η έκθεση ελέγχου – ΕΔΕ (ένορκη διοικητική εξέταση) που συντάχτηκε τον Αύγουστο διαβιβάζεται τόσο στην Εισαγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας για απόδοση ποινικών ευθυνών όσο και στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό σε βάρος του υπόλογου υπαλλήλου.
«Ανεξέλεγκτος»
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιθεωρητές στην έκθεσή τους περιγράφουν μια γενικότερη εικόνα αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης. Κυριότερο χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατούσε επί σειρά ετών, όπως αποτυπώνεται στο πόρισμα, είναι η έλλειψη εσωτερικού ελέγχου και ασφαλιστικών δικλίδων ώστε να εντοπίζονται και να φρενάρονται εν τη γενέσει τους κρούσματα διασπάθισης του δημόσιου χρήματος. Σκιαγραφούνται παθογένειες που ταλαιπωρούν πολλούς φορείς στη δημόσια διοίκηση. Μείζον ζήτημα για τις υπηρεσίες των οργανισμών στο Δημόσιο παραμένει η διαμόρφωση συγκεκριμένων ελεγκτικών διαδικασιών εντός της υπηρεσίας, η χρήση εργαλείων τεχνολογίας, αλλά και η ύπαρξη περιγραμμάτων θέσης καθώς και καθηκοντολογίου.
Οι ελεγκτές συγκέντρωσαν και διασταύρωσαν τις πληρωμές από δώδεκα ασφαλιστικά ταμεία, μεταξύ των οποίων: Ταμείο Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), ΤΥΔΚΥ – ΟΠΑΔ ΤΥΔΚΥ, Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ) – πριν και μετά το 2003 -, Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΠΟΤΕ, ΟΓΑ, Ταμείο Δικηγόρων Αθήνας. Κατέγραψαν ανά ασφαλιστικό ταμείο τις πληρωμές, χωρίς την έκδοση γραμματίων εισπράξεων από τον ταμία, σε βάθος χρόνου (από το 2003 και μετά) προσθέτοντας και μη αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις από δικαστικές αποφάσεις. Προέκυψε έτσι το ποσό των 462.375,83 ευρώ το οποίο εισπράχθηκε και δεν αποδόθηκε από τον υπόλογο υπάλληλο. Οπως σημειώνεται στην έκθεση των επιθεωρητών, εν τοις πράγμασι ανέπτυξε ένα «ίδιον ταμείο» το οποίο τηρούσε κατά εξωλογιστικό τρόπο με πρόσχημα την κάλυψη αναγκών μέσω της παγίας προκαταβολής του νοσοκομείου.

Οι «τρύπες»
Παράλληλα, όμως, οι ελεγκτές τονίζουν πως στην κατάσταση αυτή και στη γιγάντωση του ελλείμματος του ταμείου του νοσοκομείου προέκυψε ότι συνέβαλε η μακροχρόνια παραμονή του ίδιου προσώπου στη νευραλγική θέση του ταμία επί περίπου 20 έτη και η έλλειψη μέριμνας για αντικατάστασή του (rotation), αλλά και η έλλειψη μέριμνας για έλεγχο (σε τακτική ή δειγματοληπτική βάση) του εν λόγω ταμία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του νοσοκομείου.Συμβολή είχαν επίσης η έλλειψη ελέγχου συμμόρφωσης του ταμία στους διαχειριστικούς κανόνες σε περιπτώσεις ρευστοποίησης επιταγών και ανάληψης μετρητών, η έλλειψη ενημέρωσης των υπηρεσιών του νοσοκομείου για γενόμενες πληρωμές από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως και ο αλυσιτελής εσωτερικός έλεγχος του Νοσοκομείου Καλαμάτας και η αδυναμία του να λειτουργήσει προληπτικά ως προς τη μη απόδοση εισπραττόμενων εσόδων από την πλευρά του ταμία. Οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι η διοίκηση του νοσοκομείου από το 1995 και μετά με σειρά αποφάσεών της εξουσιοδοτούσε τον ίδιο υπάλληλο, τον ταμία ο οποίος εγκαλείται, προκειμένου να εισπράττει από τις τράπεζες χρηματικά ποσά από οφειλόμενα νοσήλια από τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία κατατίθενται σε διάφορες τράπεζες.
Πώς το μυρίστηκαν
Το λάκτισμα για να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης είχε δοθεί το 2014, με αφορμή δειγματοληπτικό έλεγχο από υπάλληλο του λογιστηρίου του νοσοκομείου στις εισπράξεις από τα ασφαλιστικά ταμεία. Διαπίστωσε ότι υπήρχε διαφορά μεταξύ των απαιτήσεων του νοσοκομείου με τις υποχρεώσεις προς αυτό που ανέφερε το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ). Αρχές Μαΐου 2014 έγινε η αρχή και με την αριθμ. 380/5.5.2014 πράξη διοικητή του νοσοκομείου συγκροτήθηκε άμεσα τριμελής επιτροπή για τη διερεύνηση. Υστερα από συγκέντρωση στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία με έγγραφό της κατέγραψε ότι ο ταμίας αν και εισέπραξε για το χρονικό διάστημα 2007 – 2010 το ποσό των 53.139,29 ευρώ, εν τούτοις δεν εξέδωσε γραμμάτια είσπραξης και δεν τα καταχώρισε ως εισπράξεις… Εκλήθη άμεσα σε απολογία ο ταμίας και ο διοικητής αποφάσισε την αναστολή άσκησης καθηκόντων του από 5.5.2014 και μέχρις ότου αποφανθεί το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο για τη θέση αυτού σε δυνητική αργία.
Ζητήθηκε από το οικονομικό τμήμα ο περαιτέρω έλεγχος συμφωνίας των απαιτήσεων του νοσοκομείου από τα ασφαλιστικά ταμεία και οι αντίστοιχες εισπράξεις από το ταμείο της υπηρεσίας. Ενημερώνονται για το θέμα ο υπουργός Υγείας, ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ και το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ). Ο ταμίας σε υπόμνημά του για την αρχική υπόθεση των «εισπραχθέντων» από το ΤΥΠΕΤ αναγνώρισε ότι δεν εξέδωσε αντίστοιχα γραμμάτια είσπραξης, δηλαδή δεν τα καταχώρισε τυπικά στο ταμείο του νοσοκομείου. Προέβαλε ότι ο λόγος που το έκανε δεν ήταν η αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους εκ μέρους του, αλλά η απόλυτη αναγκαιότητα τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν, έστω και με διοικητικά ή γραφειοκρατικό παράτυπο τρόπο, για την αποπληρωμή τρεχουσών και έκτακτων δαπανών του νοσοκομείου, για τις οποίες δεν επαρκούσε η εγκριθείσα πάγια προκαταβολή που είχε εκχωρηθεί στο ταμείο… Οπως επισημαίνουν στην πρόσφατη έκθεσή τους, στο πλαίσιο της έρευνας που διενήργησαν κατ’ εντολήν του ΓΕΔΔ, ο ισχυρισμός του ταμία απορρίφθηκε ως αβάσιμος. Στην έκθεση σημειώνεται ότι από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν διαπιστώθηκαν καταθέσεις σημαντικών χρηματικών ποσών χωρίς δυνατότητα αιτιολόγησης εκ μέρους του (προϊόντα δανείων κ.λπ.). Διαπιστώθηκε ωστόσο ότι τα χρηματικά ποσά της μισθοδοσίας του για μεγάλο χρονικό διάστημα κατευθύνονταν αποκλειστικά σε εξυπηρέτηση δανειακών συμβάσεων που είχε συνάψει με τραπεζικά ιδρύματα.
ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Συλλήψεις δύο ατόμων για μαστροπεία σε κατάστημα της Καλαμάτας

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ξεκινάει η μεταφορά των πρώτων 5 υπηρεσιών του δήμου στο νέο δημαρχείο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ