3 αρχιτεκτονικές προτάσεις για το Ιστορικό Κέντρο του μέλλοντος (φωτο)

Τρεις αρχιτεκτονικές προτάσεις με θέμα τον επανασχεδιασμό της οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της πόλης της Καλαμάτας προέκρινε επιτροπή ειδικών για λογαριασμό του δήμου Καλαμάτας.

Το1ο Βραβείο απονέμεται στους εξής: Μαρία Μαρλαντή, Ανδρέα Πετρόπουλο και Αντωνία Κουζή, συνοδεύεται δε από χρηματικό έπαθλο 2.300 ευρώ, το οποίο καταβάλλει ο Δήμος Καλαμάτας.

Τα σχόλια της κριτικής επιτροπής για τη συγκεκριμένη πρόταση, που λαμβάνει το 1ο βραβείο, είναι τα ακόλουθα:
«Διακρίνεται για τη στρατηγική απόφαση της πεζοδρόμησης για την διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας που αναδεικνύει τον μνημειακό και ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής. Η επιτροπή προβληματίστηκε πολύ για το αν θα έπρεπε να απονείμει πρώτο βραβείο σε πρόταση που εξοστρακίζει το πρόβλημα της κυκλοφορίας των οχημάτων διαμέσου του χώρου που σήμερα ονομάζεται «Πλατεία 23ης Μαρτίου». Υπήρξαν σημαντικές τοποθετήσεις μελών εναντίον μιας τέτοιας βράβευσης: η πόλη της Καλαμάτας διαθέτει λίγους εγκάρσιους άξονες από Ανατολή προς Δύση και η ενδεχόμενη αποκοπή ενός σημαντικού βόρειου περάσματος ενδέχεται να δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα αλλού. Την ίδια στιγμή όμως, είναι γνωστή και καταγεγραμμένη σε πολλά ελληνικά και διεθνή παραδείγματα η επιτυχία της ευρείας πεζοδρόμησης των ιστορικών κέντρων πόλεων σε εμπορικό, κοινωνικό, οικονομικό κ.λπ. επίπεδο. Είναι επίσης σαφές στην Επιτροπή ότι η Καλαμάτα υπολείπεται στο ζήτημα της ποσότητας και ποιότητας του δημοσίου χώρου που προορίζεται για πεζούς, ιδίως δε σε ό,τι αφορά χώρους ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι το Ιστορικό Κέντρο της πόλης και η σύνδεσή του με το κέντρο της σύγχρονης πόλης. Ως εκ τούτου, μια λύση που επιτίθεται σε αυτό ακριβώς το πρόβλημα δεν θα πρέπει να κατακριθεί για τα προβλήματα που δεν αντιμετωπίζει, αλλά να επαινεθεί για το όραμα που προτείνει και γι’ αυτό να κριθεί ως το όραμα γύρω από το οποίο θα συνταχθεί μια κυκλοφοριακή μελέτη σε κλίμακα πόλης, που θα επιτυγχάνει την αβίαστη ροή των πεζών από το σημερινό κέντρο στο Ιστορικό, διά της 23ης Μαρτίου, επιλύοντας ταυτόχρονα θέματα απαραίτητων οδεύσεων οχημάτων (τροφοδοσία, ασφάλεια, κ.λπ.) κατά τα διεθνή πρότυπα.

1a

1v

1g

Το 2ο βραβείο απονέμεται στους: Ηλία Χαρίτο, Δημήτρη Πλιάτσικα και Ελευθέριο Παΐδα, συνοδεύεται δε από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλει ο Δήμος Καλαμάτας. Τα σχόλια της κριτικής επιτροπής για τη συγκεκριμένη πρόταση, που λαμβάνει το 2ο βραβείο, είναι τα ακόλουθα:
«Η πρόταση συνδυάζει ρεαλισμό και όραμα για το ζήτημα της συνύπαρξης πεζών και οχημάτων στην περιοχή. H κεντρική πεζοδρόμηση δίνει στον περιπατητή την αναγκαία απόσταση ανάγνωσης και παρατήρησης των αστικών μετώπων της περιοχής μελέτης, ενώ οι εκατέρωθεν μονόδρομοι επιλύουν επιτυχώς την κυκλοφορία των οχημάτων. Θετικό επίσης είναι ότι αφήνει την υπάρχουσα χαρακτηριστική δενδροστοιχία στη θέση της. Η ελαφρά διαπλάτυνση των εκατέρωθεν στοών-πεζοδρόμων δίνει ανάσα λειτουργίας στην ισόγεια εμπορική ζώνη. Η πρόταση διαθέτει ζωντανή απεικόνιση, κατανοητή και σαφή σχεδίαση που φτάνει ως τον «υπερσχεδιασμό», με πληθώρα στοιχείων που δεν επιτρέπουν αναγκαστικά την βέλτιστη κατανόηση των ιδεών και των χωρικών χαρακτηριστικών της πρότασης. Κάτι τέτοιο είναι ιδιαιτέρως αντιληπτό στην κεντρική ζώνη, όπου μια πληθώρα στοιχείων ανάμεσα στα δέντρα προσδίδουν στο χώρο μια αίσθηση περισσότερο εμπορικού κέντρου, παρά ενός σημαντικού ιστορικού, τελετουργικού και κοινωνικού χώρου της πόλης. Η πρόταση αποφεύγει να προτείνει μια πεζοδρόμηση της 23ης Μαρτίου και επιχειρεί να επιλύσει κινήσεις πεζών και οχημάτων με βέλτιστο τρόπο, αν και η κυκλοφοριακά απαραίτητη κυκλική πλατεία μάλλον αδυνατίζει τη λύση ακριβώς στο σημείο όπου κανείς θα περίμενε μια κορύφωση και διασύνδεσή της με την υπάρχουσα τριγωνική πλατεία. Η πρόταση δεν έχει εμφανή αδύνατα σημεία, αλλά παρουσιάζει, κατά την άποψη της πλειοψηφίας της επιτροπής, μια λύση όπου το αυτοκίνητο παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στη λειτουργία αλλά και στην έκφραση της περιοχής. Θα μπορούσε πάντως η λύση αυτή να λειτουργήσει ως πρώτη φάση μιας μελλοντικής πεζοδρόμησης. Η πρόταση είναι πλήρης και προσφέρει ενδιαφέρουσες και εφικτές λύσεις σε όλο το φάσμα των απαιτήσεων του διαγωνισμού».

2a

2v

2g

Το 3ο βραβείο απονέμεται στους: Μιχάλη Κανταρτζή και Πολύμνια Τορτοπίδη, συνοδεύεται δε από χρηματικό έπαθλο 1.700 ευρώ, το οποίο καταβάλλει ο Δήμος Καλαμάτας. Τα σχόλια της κριτικής επιτροπής για τη συγκεκριμένη πρόταση, που λαμβάνει το 3ο βραβείο, είναι τα ακόλουθα:
«Η τολμηρή ιδέα της πρότασης είναι η διαμόρφωση ενός ενιαίου δαπέδου αναφοράς, το οποίο με ελάχιστα αρχιτεκτονικά στοιχεία αστικού εξοπλισμού συμβάλλει στην ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα της περιοχής και, παράλληλα, δύναται να ενσωματώσει τις διαφορετικές λειτουργικές απαιτήσεις (κυκλοφορία αυτοκινήτων, εορταστικές εκδηλώσεις κ.λπ.). Παρουσιάζεται μέσα από πινακίδες με πληρότητα εικαστικής άποψης και συνεκτική αισθητική, όπου όμως δεν απεικονίζεται η πρόταση-απάντηση στο θέμα της κυκλοφορίας, όπως αυτή παρουσιάζεται στο τεύχος.
Θετική η διεύρυνση της πλατείας 23ης Μαρτίου ενσωματώνοντας το roundabout και προσεγγίζοντας έτσι τον άλλο ισχυρό συλλεκτήριο πόλο της περιοχής, την πλατεία Μαυρομιχάλη. Περιέχονται ενδιαφέροντα επί μέρους στοιχεία, όπως η επέκταση των δενδροφυτεύσεων με τον τονισμό της συνέχειας του Ιστορικού Κέντρου και ο χειρισμός της ενιαίας δαπεδόστρωσης με πυκνώσεις και αραιώσεις που σηματοδοτούν λειτουργίες και διαγράφουν – υποδηλώνουν τους χώρους πρασίνου.
Κι αυτή η πρόταση προτείνει μια πεζοδρόμηση της περιοχής, όμως ατελώς. Συγκεκριμένα, προτείνει μεν τη διέλευση οχημάτων πάνω σε ένα ενιαίο αστικό δάπεδο, χωρίς όμως να προβεί σε έναν υποτυπώδη, έστω, σχεδιασμό του πώς αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Οι ωραίες, διαγραμματικές προοπτικές αναπαραστάσεις του χώρου εκτρέφουν την ανησυχία ότι θα μπορούσαν να γεμίσουν από την κλασσική αταξία της ελληνικής πόλης (κάδοι, μηχανάκια, οχήματα προσωρινά παρκαρισμένα ανάμεσα σε παγκάκια κ.λπ.). Ωστόσο, η πρόταση θεωρείται συνολικά ενδιαφέρουσα γιατί στις βασικές της επιλογές είναι ουσιαστική, απλή και ρεαλιστική, διότι παίρνει υπόψη της ότι η 23η Μαρτίου δε θα πεζοδρομηθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ενώ η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε παρόντα και μελλοντικά δεδομένα.
Η επιτροπή εκτίμησε την τολμηρή αισθητική της παρουσίασης».

3a

3v

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οικονομική ενίσχυση 17.000 έως 22.000 ευρώ για νέους αγρότες

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

“Άνοιγμα” στην αγορά της Κίνας από επιχειρήσεις της Μεσσηνίας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ VIRAL