Αλ. Χαρίτσης: Στόχος της κυβέρνησης η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

14 Νοεμβρίου 2016

Με νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις, με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε αυτοί να έχουν, μέσω της μόχλευσης, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία και με θεσμικές παρεμβάσεις, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας στοχεύει στην ανατροπή του κλίματος αποεπένδυσης. Αυτό σημείωσε ο Μεσσήνιος αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, στην πρώτη του συνέντευξη μετά τον ανασχηματισμό. 

Επιδίωξη είναι τόσο η προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων όσο και η σύσταση και ανάπτυξη δυναμικών και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. «Στοχεύουμε σε επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές που θα είναι βιώσιμες οικονομικά και περιβαλλοντικά, και θα δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός. Σχετικά με τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων ο κ. Χαρίτσης υπογραμμίζει ότι η εικόνα που σχηματίζει ο ίδιος, τόσο από τις καταγραφές της κοινής γνώμης όσο και από την άμεση επαφή με την κοινωνία, δεν είναι ότι οι πολίτες στρέφονται προς την αξιωματική αντιπολίτευση αλλά ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν υψηλές προσδοκίες από αυτή την κυβέρνηση «και γι’ αυτό το λόγο – και πολύ καλά κάνουν – μας κρίνουν με αυστηρά κριτήρια» όπως σημείωσε. Ακολουθεί η συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, στην Εύη Παπαδοσηφάκη για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

 Κύριε Χαρίτση, τόσο εσείς όσο και ο νέος υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου, προτάσσετε την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων. Ποιες κινήσεις σκοπεύετε να κάνετε σε αυτή την κατεύθυνση;

 Πρώτη μας προτεραιότητα είναι πράγματι να αναστρέψουμε το κλίμα αποεπένδυσης που έχει εδραιωθεί στην ελληνική οικονομία ως συνέπεια της δημοσιονομικής κρίσης και των υφεσιακών πολιτικών που ακολουθήθηκαν για την αντιμετώπισή της. Στοχεύουμε σε επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές, που θα είναι βιώσιμες, οικονομικά και περιβαλλοντικά, και θα δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επιδιώκουμε λοιπόν την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων που θα έχουν ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκρισμα. Προπάντων, όμως, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε εκείνο το οικονομικό περιβάλλον που να ευνοεί τη σύσταση και την ανάπτυξη δυναμικών και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τον σκοπό αυτό υπηρετούν αφενός οι θεσμικές παρεμβάσεις, για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Αφετέρου, προωθούμε νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις και επιδιώκουμε, μέσα από έναν προσεκτικό σχεδιασμό, τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε αυτοί να έχουν, μέσω της μόχλευσης, πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία.

 Αναλάβατε πλέον, μετά τον ανασχηματισμό, αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αυξημένες αρμοδιότητες. Ποιες είναι οι στοχεύσεις σας το επόμενο διάστημα;

Οι προσωπικές ευθύνες είναι πράγματι σημαντικά αυξημένες. Πάντως, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, όπως και η κυβέρνηση συνολικά, λειτουργεί με ένα συλλογικό τρόπο και υλοποιεί μια κοινή πολιτική. Και βέβαια, η πολιτική του υπουργείου Οικονομίας έχει και συνοχή και συνέχεια. Κύριο μέλημα της πολιτικής ηγεσίας ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθεί να είναι η συντονισμένη αξιοποίηση όλων των εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας προκειμένου να δώσουμε ωθήσεις στην ελληνική οικονομία και να τη στρέψουμε προς ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Τέτοια εργαλεία είναι το ΕΣΠΑ, το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ο Αναπτυξιακός Νόμος.

 Στα προγράμματα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου θέσαμε λοιπόν τις ίδιες προτεραιότητες όπως και στις προσκλήσεις επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ: Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, η ενίσχυση κατευθύνεται πλέον πρωτίστως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (για τις μεγάλες επενδύσεις δίνονται φορολογικά κίνητρα), εντάσσονται για πρώτη φορά ισότιμα κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, στηρίζεται κατά προτεραιότητα η επένδυση στην έρευνα και στην τεχνολογική καινοτομία. Τα τέσσερα πρώτα καθεστώτα του νέου Νόμου ενεργοποιήθηκαν πριν λίγες μέρες και ήδη εκφράζεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ελληνικές επιχειρήσεις. Συνολικά, ο βασικός μας στόχος είναι η βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας να μη μείνει στο επίπεδο των μακροοικονομικών δεικτών. Να υπάρξει χειροπιαστό αποτέλεσμα στην πραγματική οικονομία και τη ζωή των ανθρώπων και να τεθούν οι βάσεις για μια ανάπτυξη βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη: που να βασίζεται σε στρατηγικά πλεονεκτήματα της χώρας και να αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Το βασικότερο πρόβλημα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε;

 Η αδυναμία τραπεζικού δανεισμού καθιστά επιτακτική την ανάγκη για εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία που να απευθύνονται στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προωθούμε μια σειρά από τέτοια εργαλεία (με πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων), που αποσκοπούν να καλύψουν αυτό το χρηματοδοτικό κενό, αλλά και να εισαγάγουν, πέρα από τις κλασικές επιδοτήσεις, πιο σύγχρονες και αποδοτικές μορφές χρηματοδότηση. Έτσι, από την πλατφόρμα του νέου Ταμείου Συμμετοχών (Fund of Funds), επιχειρήσεις κάθε κατεύθυνσης, ιδιαίτερα όμως στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και στον κλάδο της αγροδιατροφής, θα μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση με τη μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύνθεση. Από το Ταμείο αυτό, το νέο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», τρία εργαλεία που θα ενεργοποιηθούν μέσα στο 2016, θα αξιοποιηθούν περισσότερα από 1 δισ. ευρώ από δημόσιους πόρους. Το συνολικό ποσό που θα κατευθυνθεί στην πραγματική οικονομία θα υπερβεί τα 2 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου και των ελληνικών συστημικών τραπεζών.

 Είναι γεγονός ότι η απορρόφηση των κονδυλίων του προηγούμενου ΕΣΠΑ κράτησε την ελληνική οικονομία το 2015. Πώς αναμένετε να κλείσει το 2016 ως προς την απορρόφηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ και πού κατευθύνονται αυτοί οι πόροι;

 Ο στόχος που αρχικά θέσαμε για το 2016 ήταν η απορρόφηση του 7% των συνολικών πόρων του νέου ΕΣΠΑ, όταν στο αντίστοιχο χρονικό σημείο υλοποίησης του προηγούμενου ΕΣΠΑ (το 2009), σε μια πολύ ευνοϊκότερη οικονομική συγκυρία, η απορρόφηση βρισκόταν μόλις στο 1,5%. Τον στόχο για φέτος όχι μόνο θα τον πιάσουμε, αλλά θα τον ξεπεράσουμε κατά πολύ. Συνολικά, μέσα στο 2016, θα κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία 6,75 δισ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (καθώς αυξήσαμε και το εθνικό σκέλος του Προγράμματος, πλάι στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ) συν άλλα 3,5 δισ. από την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Από το νέο ΕΣΠΑ, εντός του 2016, χρηματοδοτούνται δράσεις σε ένα ευρύ φάσμα: στο περιβάλλον, στην παιδεία και την υγεία, στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ενώ θα ξεκινήσει και η χρηματοδότηση των σχεδίων που προκρίθηκαν στην πρώτη δράση επιχειρηματικότητας, η οποία αφορά νέες και νέους επιστήμονες.

Οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος καταγράφουν μια αρνητική εικόνα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση. Σας ανησυχεί αυτό;

 Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, ποσοτικά και ποιοτικά, τα λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν πάντως τους πολίτες να στρέφονται προς την αξιωματική αντιπολίτευση ή να συνδέουν οποιαδήποτε ελπίδα με τη Νέα Δημοκρατία και με τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό του κ. Μητσοτάκη. Τόσο από τις καταγραφές της κοινής γνώμης όσο και από την άμεση επαφή με την κοινωνία, η εικόνα μου είναι ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν υψηλές προσδοκίες από αυτή την κυβέρνηση, και γι’ αυτό το λόγο -και πολύ καλά κάνουν- μας κρίνουν με αυστηρά κριτήρια. Το ζητούμενο για μας είναι (α) να ακολουθήσουμε τον οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος (που εξαρχής επιλέξαμε να είναι εμπροσθοβαρές) και τη συνακόλουθη συμφωνία για το χρέος, (β) να προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τις θεσμικές τομές που περιμένει ο κόσμος από την Αριστερά, είτε συνδέονται με την αξιολόγηση του προγράμματος (επαναφορά συλλογικών συμβάσεων) είτε όχι (παιδεία, υγεία), (γ) να δουλέψουμε στοχευμένα ώστε η βελτίωση των οικονομικών δεικτών να έχει αντίκρισμα στη ζωή των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει ένα βαρύ φορτίο. Καθήκον μας είναι να πετύχουμε την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση όχι ως μια επιστροφή στο παρελθόν, αλλά ως την απαρχή μιας νέας πορείας, που οφείλει να περιλαμβάνει την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και τη στήριξη του κόσμου της εργασίας, την εξυγίανση του δημόσιου βίου και την εμβάθυνση των δημοκρατικών συμμετοχικών θεσμών.

Επιμελητήριο Αρκαδίας - Δράσεις για σένα
ΔΕΗ - Αγροτικά ΓΑΙΑ - Προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις
City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά άμεση αποζημίωση και έκτακτο βοήθημα στους αγρότες της Μεσσηνίας

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Στην Καλαμάτα βρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος (φωτο)

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη του Χάρη Δούκα στην Καλαμάτα: Με ενθουσιασμό έγινε δεκτός από φίλους και στελέχη του κόμματος ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής

Τον υποψήφιο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και δήμαρχο Αθηναίων υποδέχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμάτα φίλοι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο κ.

Επίσκεψη Χρυσοχοΐδη στην Καλαμάτα: Υποσχέσεις για περισσότερες κάμερες και ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων

Επέκταση των καμερών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η λειτουργία του κοινού Επιχειρησιακού Κέντρου, το οποίο θα μεταφερθεί στη Διεύθυνση της Αστυνομίας Μεσσηνίας, καθώς

Δείτε επίσης