Διασύνδεση του ΤΕΙ Πελοποννήσου με τρία Ιταλικά Πανεπιστήμια

22 Φεβρουαρίου 2017

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου, προχωρά στην υπογραφή Συμφώνου Στρατηγικής Συνεργασίας με τρία Ιταλικά Πανεπιστήμια, η οποία οδηγεί σε άμεση διασύνδεση του με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα διεθνούς εμβέλειας. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την διεθνή παρουσία του και για σύναψη  διεθνών και εθνικών συνεργασιών με διακεκριμένους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς που αποσκοπούν στην προαγωγή του εκπαιδευτικού, κοινωνικού και ερευνητικού έργου του Ιδρύματος και στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής γενικότερα.

Συγκεκριμένα τα μέλη ΕΠ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου, Ευγενία Π. Μπιτσάνη, Καθηγήτρια, Θεόδωρος Τσέκος Αν. Καθηγητής, και Δημήτρης Σωτηρόπουλος Αν. Καθηγητής , εκπροσώπησαν το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και το ΤΕΙ Πελοποννήσου στο διεθνές συνέδριο σπουδών και στις συνδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Λάκουλα Ιταλίας και στο πανεπιστήμιο Ρόμα 3 στην Ρώμη με αντικείμενο τη συνδιοργάνωση κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και κοινών ερευνητικών δράσεων και προτάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε, στην Λάκουλα στις 14 Φεβρουαρίου 2017, διεθνές συνέδριο σπουδών στο Πανεπιστήμιο “Università degli Studi dell’Aquila” στο τμήμα “Dipartimento dellUomo” με θέμα “Οι νέες μορφές πολιτικών και διοίκησης Εκπαίδευσης”, στο οποίο συμμετείχαν με εισηγήσεις οι εκπρόσωποι Καθηγητές του Ιδρύματος, και το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 400 φοιτητές και εξέχοντα μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας Πανεπιστημίων της Ιταλίας, ακολούθησε δε, ευρύς διάλογος με την Πανεπιστημιακή κοινότητα επάνω στο θέμα αυτό.

Στη συνέχεια στις 16 Φεβρουαρίου 2017, στην Ρώμη και στην έδρα του Πανεπιστημίου «Università degli Studi Roma Tre», πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με θέμα την μορφή και το περιεχόμενο της συνεργασίας. 

Στη σύσκεψη αυτή συμφωνήθηκαν τα εξής : α) η από κοινού οργάνωση ενός μεταπτυχιακού με τίτλο «Πολιτικές και Διοίκηση Εκπαίδευσης», το οποίο θα απευθύνεται σε Έλληνες και σε Ιταλούς υποψήφιους και θα πραγματοποιείται παράλληλα στην Ελλάδα και στην Ιταλία, από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Θα απευθύνεται δε, όχι μόνο σε εκπαιδευτικούς αλλά και σε επαγγελματίες κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα της οικονομίας, του ιδιωτικού καθώς και του τρίτου τομέα, (κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας).

β) τη σύναψη  μόνιμης στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ των τμημάτων και των ιδρυμάτων μας για έρευνα και από κοινού δράσεις. Ως εκ τούτου ως πρώτο βήμα θα υποβληθεί από κοινού πρόταση στο Erasmus + στην επόμενη περίοδο (όπου θα ενταχθεί το κοινό μάστερ με παράλληλη πλαισίωση ερευνητικών δράσεων) και κοινή πρόταση στο Interreg III Adriatico Ionio. Στη σύναψη της μόνιμης στρατηγικής συμφωνίας για την ανάπτυξη της έρευνας θα συμμετέχουν εκτός των ήδη αναφερομένων Ιδρυμάτων, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Ιταλίας , με έδρα τη Ρώμη, το Κέντρο Ανάλυσης Δημόσιας Πολιτικής και Θεσμών του Παντείου Πανεπιστημίου, η έδρα Jean Monnet «Δημόσια Διοίκηση και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» του Παντείου Πανεπιστημίου. Διερευνάται επίσης η προοπτική συμμετοχής και άλλων ΑΕΙ και ερευνητικών φορέων.

γ) Η υπογραφή της κοινής στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ των Ιδρυμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμάτα και στην έδρα του ΤΕΙ Πελοποννήσου, τον ερχόμενο Ιούνιο σε ανάλογο διεθνές συνέδριο σπουδών από τις 6/6/2017 έως και 11/6/2017.

Το επόμενο χρονικό διάστημα η κοινή ομάδα των προαναφερομένων καθηγητών θα εργασθεί εντατικά, προκειμένου να έχουν οριστικοποιηθεί όλα τα απαιτούμενα της υλοποίησης της συμφωνίας, ούτως ώστε να έχει ολοκληρωθεί όλη η προετοιμασία για την υπογραφή της στρατηγικής συμφωνίας/ κοινοπραξίας , μεταξύ όλων των ιδρυμάτων.

Απώτερος στόχος μέσα από αυτή τη συνέργεια των συμμετεχόντων Ιδρυμάτων είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση καθώς και η συνδιοργάνωση καινοτόμων επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια κλπ .

Επιπλέον, τα Ιδρύματα θα ενισχυθούν ερευνητικά, μέσω της δικτύωσης εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων, αξιοποίησης υπαρχουσών υποδομών, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανταλλαγής δημοσιευμάτων, δεδομένων και εκπαιδευτικού υλικού, τηρουμένων των κανόνων που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και με ανταλλαγές διδασκόντων, φοιτητών και διοικητικού προσωπικού.

 

City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Νέα αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων ζητά το επιμελητήριο Μεσσηνίας

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τα 8 σημεία της πρότασης για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δείτε επίσης