Οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων του δήμου Καλαμάτας

/

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε απόφαση, με την οποίαν ορίζει Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καλαμάτας, για το δεύτερο ήμισυ της δημοτικής περίοδου, τους εξής: 

1. τον Αθανάσιο Ηλιόπουλο του Ιωάννη, δικηγόρο, ως Αντιδήμαρχο Οικονομίας – Οικονομικών & Διοικητικών Θεμάτων
2. την Παναγιώτα Ντίντα του Βασιλείου, μηχανολόγο μηχανικό, ως Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης – Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων
3. το Δημήτριο Δημόπουλο του Γεωργίου, πολιτικό μηχανικό –οικονομολόγο, ως Αντιδήμαρχο Υποδομών
4. τον Ιωάννη Αδαμόπουλο του Δημητρίου, γεωπόνο, ως Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών & Δημοτικών Διαμερισμάτων
5. τον Αθανάσιο Βασιλόπουλο του Δημητρίου, επαγγελματία, ως Αντιδήμαρχο Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Αμαξοστασίου
6. τον Παύλο Μπουζιάνη του Γεωργίου, φαρμακοποιό, ως Αντιδήμαρχο Υγείας – Πρόνοιας & Αλληλεγγύης.
Με την ίδια απόφαση, αναθέτει στον Αντιδήμαρχο Παύλο Μπουζιάνη την αναπλήρωση του Δημάρχου μέχρι 31/8/2017.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου, τις αντίστοιχες αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Ανατίθεται, επίσης, στους ορισθέντες Αντιδημάρχους η υπογραφή, με εντολή Δημάρχου, αποφάσεων, εγγράφων, πιστοποιητικών ή άλλων πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς τους.
Με νεότερη απόφαση θα προσδιοριστούν αναλυτικά και επακριβώς οι αρμοδιότητες ενός εκάστου των Αντιδημάρχων.
Αντιμισθία θα καταβάλλεται στους τέσσερις από τους έξι ορισθέντες Αντιδημάρχους. Ο καθορισμός όσων θα λαμβάνουν αντιμισθία και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα θα γίνουν με νεότερη απόφαση Δημάρχου.
Η απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων ισχύει από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αιφνιδιαστική ανακοίνωση αντιδημάρχων Καλαμάτας από τον Π. Νίκα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δήλωση Νίκα για τους απερχόμενους και τους νέους αντιδημάρχους

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ενίσχυση του Αεροδρομίου από τον δήμο Καλαμάτας – Επίσκεψη και συνάντηση του Θανάση Βασιλόπουλου με την Αερολιμενάρχη του «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος»

Το Διεθνές Αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» επισκέφθηκε την Πέμπτη (16/3) ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος. Ο