Η Συντονίστρια Έργου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ακυρώνει το έργο Τατούλη!

/

Μείζον πολιτικό ζήτημα στο εσωτερικό της περιφερειακής αρχής θέτει η επιστολή της Συντονίστριας Έργου της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, Αντωνίας Μπούζα, προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα των Ρομά στην Πελοπόννησο.

Το αίτημα

Η κα Μπούζα στην επιστολή της ζητά “τη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής, που αφού ενημερωθεί για την ανθρωπογεωγραφία των Ρομά στην Πελοπόννησο μέσω της καταγραφής του πληθυσμού που ζει στην περιφέρεια και διερευνήσει σε βάθος το πρόβλημα, σε εύλογο χρονικό διάστημα να καταθέσει ενώπιον του Περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου προτάσεις που θα αφορούν:

 1. Τον περιορισμό της παραβατικότητας.
 2. Την εμπέδωση κλίματος ασφάλειας στους πολίτες που συνυπάρχουν με Ρομά.
 3. Την πραγματική ένταξη των παιδιών στο σύστημα εκπαίδευσης.
 4. Την επιμόρφωση των Ρομά, την κοινωνική τους ένταξη και επαγγελματική τους κατεύθυνση επί ορθών και εξατομικευμένων βάσεων και προοπτικών”.

Το πολυδιαφημισμένο Σχέδιο Κοινωνικής Ένταξης

Ωστόσο, αυτό που ζητά η κα Μπούζα με την επιστολή της στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου υποτίθεται ότι είχε επιλυθεί μέσω του “Επιχειρησιακού Σχεδίου Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά”, το οποίο ψηφίστηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ομόφωνα, και από την κα Μπούζα, στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το πολυδιαφημισμένο, τότε, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο – όπως έλεγε η Περιφέρεια Πελοποννήσου- “αποτύπωνε το όραμα και τη στόχευση της για τη μελλοντική επιθυμητή κατάσταση της ομάδας των ΡΟΜΑ, για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020” προβλέπονταν:

 1. Η εξάλειψη οποιουδήποτε χωροταξικού διαχωρισµού και προώθηση της ένταξης.
 2. Η προώθηση της, χωρίς διάκριση, πρόσβασης στη κοινωνική στέγαση.
 3. Η παροχή χώρων προσωρινής εγκατάστασης για τους µετακινούµενους Ροµά, ανάλογα µε τις ανάγκες που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο.
 1. Η εξασφάλιση της σύνδεσης της κατοικίας µε παροχές δηµοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (όπως το νερό, ο ηλεκτ ρισµός και φυσικό αέριο) καθώς και υποδοµές (όπως αποχέτευση, αποχωρητήρια) όπως προβλέπεται από την εθνική νοµοθεσία.

Στις θεµατικές ενότητες, μάλιστα, εκείνου του Σχεδίου παρουσιάζονταν και αναλύονταν:

 1. Η Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για τους ροµά.
 2. Η µεθοδολογία βάσει της οποίας συντάχθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο
 3. Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης του πληθυσµού των ροµά και τις συνθήκες διαβίωσης τους ανά περιφερειακή ενότητα και ∆ήµο.
 4. Οι αρχές και οι στόχοι του σχεδίου δράσης.
 5. Η αποτύπωση – καταγραφή παρεµβάσεων του σχεδίου δράσης και ανάλυση σε οριζόντιες υποστηρικτικές και χωρικά. στοχευµένες παρεµβάσεις (Άξονες και µέτρα του σχεδίου)
 6. Ο προϋπολογισµός των δράσεων και παρεµβάσεων ανά άξονα και µέτρα του σχεδίου.
 7. Καλές πρακτικές κοινωνικής ένταξης των ροµά στην Ελλάδα και σε Κράτη- Μέλη της Ε.Ε.

Άδειασμα” Τατούλη ή μικροπολιτική;

Πλέον, μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής της κας Μπούζα προκύπτουν εύλογες απορίες. Το επιχειρησιακό Πρόγραμμα του 2015 ήταν κενό περιεχομένου και ως εκ τούτου, όπως υποστηρίζει η κα Μπούζα, χρειάζεται, μόλις δύο χρόνια μετά, η δημιουργία διαπαραταξιακής επιτροπής για την εξεύρεση λύσης; Αν, αντιθέτως, το σχέδιο της Περιφέρειας για τους Ρομά ισχύει και δεν έχει αποτύχει, η κα Μπούζα κάνει προσωπική μικροπολιτική στις πλάτες των τσιγγάνων και των κατοίκων του τόπου καταγωγής της (Μεσσήνη) ή έχει την ανάγκη να …παράξει “πολιτική”, προκειμένου να παρουσιαστεί η παράταξή της στη Μεσσηνία ως πολιτικά ενεργή;

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Καλαματιανός συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες στη Ρόδο

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Απάντηση ΣΥΡΙΖΑ στις αιχμές Νίκα για την επιλογή της πολιτιστικής πρωτεύουσας

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ