Πρόσληψη δέκα εργατών στο δήμο Δυτικής Μάνης – Από σήμερα τα δικαιολογητικά

/

Ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2017, συνολικού αριθμού δέκα(10) ατόμων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών του για τις εξής, κατ΄ αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων: 10 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση, η οποία χορηγείται από τον Δήμο και να την υποβάλλουν στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 6/9/2017 έως και 12/9/2017 στο Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού και Μισθοδοσίας του Δήμου μας. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

– Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

– Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η γαλλική επιχειρηματική ελίτ στο πλευρό του Μακρόν στην Ελλάδα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Γιατί σιωπά η αντιπεριφερειάρχης για το διαγωνισμό των 4.865.000 ευρώ;

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ