Το σχέδιο της ΤΕΜΕΣ για το γήπεδο γκολφ των 28.000.000 ευρώ στο δήμο Πύλου – Νέστορος

/

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το messiniapress τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου που αφορά την κατασκευή νέου γηπέδου γκολφ στην Πύλου (Κυνηγού). Στα 28.500.000 ευρώ ο προϋπολογισμός. 7.000.000 ευρώ η επιχορήγηση από τον Αναπτυξιακό. Σε 36 μήνες η κατασκευή του έργου (λειτουργία το 2020). Τι προβλέπεται να κατασκευαστεί σε 3.680 στρέμματα.

Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου της κατασκευής νέου γηπέδου γκολφ στην Πύλο φέρνει στη δημοσιότητα το messiniapress. Σημειώνεται ότι για τη συγκεκριμένη Μελέτη εκκρεμεί η γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου. Η συζήτηση του θέματος ήταν προγραμματισμένη για το Περιφερειακό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας, ωστόσο αυτό αναβλήθηκε και αναμένεται να τεθεί εκ νέου στο επόμενο. Σημειώνεται ότι μέχρι τότε αναμένεται να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση και του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Πύλου – Νέστορος. Σύμφωνα με την συγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται:

Έκταση έργου

Η συνολική έκταση της άμεσης περιοχής του έργου (όρια γηπέδου γκολφ) ανέρχεται σε 3.860.044,17 m2. Σύμφωνα με τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού του συνόλου της έκτασης, αυτή αποτελείται από δασικές (2.619.720,28 m2) και αγροτικές (1.240.323,91 m2) εκτάσεις σε ποσοστό 67,87% και 32,13% αντίστοιχα. Από τον προτεινόμενο σχεδιασμό, όπως τεμηριώνεται στην ενότητα 4.1.1.3 της ΜΠΕ, προκύπτει ανάγκη επέμβασης εντός δασικής έκτασης σε 523.823,55 m2, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20,00% αυτής. Το εν λόγω ποσοστό συνάδει με το επιτρεπόμενο 20% της κείμενης δασικής νομοθεσίας [παρ. 4δ του άρθρου 49 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄/8.8.2014)].

Προϋπολογισμός

Το προτεινόμενο έργο έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/12-2011) με την υπ’ αριθ. πρωτ. 38001/ΥΠΕ/6/00219/Σ/Ν.3908/2011/25-7-2014 Απόφαση. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος ανέρχεται σε 23.512.679,93 €. Η συνολική επιχορηγούμενη ενίσχυση ανέρχεται στο 30,00% του παραπάνω ποσού, ήτοι 7.053.803,98 €. Ο επικαιροποιημένος προϋπολογισμός του έργου, συμπεριλαμβάνοντας όλα τα συνοδά έργα, ανέρχεται σε 28.543.777,67 €.

Χρόνος κατασκευής

Το σύνολο του έργου θα κατασκευαστεί σε δύο φάσεις συνολικής διάρκειας 36 μηνών. Η 1η φάση θα διαρκέσει 21 μήνες και αφορά το σύνολο των χωματουργικών εργασιών (εκσκαφές/επιχωματώσεις, κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων υποδομών, τελική διάστρωση γηπέδου γκολφ), ενώ η 2η φάση θα διαρκέσει 15 μήνες και αφορά την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων. Το 1ο έτος λειτουργίας του έργου θα είναι το 2020

Έργα

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προβλέπεται να κατασκευαστούν:

Γήπεδο γκολφ 36 οπών, αποτελούμενο από δύο ενότητες 18 οπών η κάθε μία, το οποίο περιλαμβάνει:

Γήπεδο προπόνησης (Practice Ground) και κτίριο Golf Academy.

Δύο μικρά γήπεδα εξάσκησης (Putting Greens).

Ένα μικρό γήπεδο εξάσκησης (Pitching Greens).

Περιοχή εξάσκησης των παικτών (Practice Area).

Κτίριο Λέσχης Γκολφ (Golf Clubhouse).

Κτίριο προσωπικού συντήρησης και υλικών.

Στεγανές δεξαμενές συλλογής λυμάτων.

Επτά συγκροτήματα WC.

Θέσεις στάθμευσης.

Αθλητικοί χώροι και λοιπές δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν:

Ζώνες αθλητικών δραστηριοτήτων (γήπεδα ομαδικών και ατομικών αθλημάτων, κ.ά.).

Δύο κτίρια εξυπηρέτησης των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Θέσεις στάθμευσης.

Χώρο προσγείωσης ελικοπτέρου.

Λιμνοδεξαμενή, εντός της περιοχής του γηπέδου γκολφ, η οποία σε συνδυασμό με δύο μικρότερες λίμνες ημερήσιας ζήτησης θα τροφοδοτούνται με νερό, το οποίο θα χρησιμοποιείται για την άρδευση του γηπέδου γκολφ.

Έργα υδροληψίας και μεταφοράς νερού άρδευσης από το ρ. Γιαννούζαγα: Περιλαμβάνουν:

Έργο υδροληψίας από το ρ. Γιαννούζαγα.

Δύο Αντλιοστάσια Άρδευσης.

Αγωγοί μεταφοράς νερού άρδευσης από το έργο υδροληψίας έως την λιμνοδεξαμενή Κυνηγού.

Έργα ύδρευσης:

Ένα Αντλιοστάσιο Ύδρευσης (Α3) σε θέση πλησίον της Λιμνοδεξαμενής της ΠΟΤΑ Πύλου.

Αγωγός μεταφοράς υδρευτικού νερού από το αντλιοστάσιο ύδρευσης στην περιοχή του έργου.

Νέα οδός πρόσβασης στο γήπεδο γκολφ, που θα συνδέεται με την επαρχιακή οδό Πύλου – Καλαμάτας.

Λοιπά δίκτυα υποδομής, που περιλαμβάνουν:

Εσωτερικό δίκτυο άρδευσης.

Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης.

Εσωτερικό οδικό δίκτυο.

Δίκτυο ομβρίων.

Δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.

2

1

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Καταδίκη δασκάλου για αποπλάνηση μαθητών

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σε φυλάκιση 42 ημερών καταδικάστηκε 47χρονος Καλαματιανός γιατί δεν πλήρωσε διόδια!

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ