Ίλιγγο προκαλούν τα οικονομικά στοιχεία της ΤΕΜΕΣ (Costa Navarino) για τη χρήση του 2016

/

Αποκαλυπτικά στοιχεία για τα έσοδα και τα έξοδα του 2016 της ΤΕΜΕΣ (Costa Navarino) γνωστοποιήθηκαν σήμερα. Στα 42.726.125 ευρώ τα έσοδα. Πάνω από 11.000.000 ευρώ τα έξοδα διοίκησης. Σημαντική άνοδο στα λειτουργικά κέρδη, τα οποία ξεπέρασαν τα 5.000.000 ευρώ.

Η εταιρία ΤΕΜΕΣ Α.Ε. (Costa Navarino), ανακοίνωσε για το 2016 πωλήσεις 42,7 εκατ. Ευρώ.

Έσοδα

Συγκεκριμένα ο Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) ανήλθε σε ποσό 42.726.125 ευρώ τα οποία προέρχονται από: Έσοδα από την Παροχή Υπηρεσιών 27.858.665 ευρω. Έσοδα προερχόμενα από την διάθεση Τροφίμων και Ποτών 12.084.100 ευρώ. Έσοδα από Πωλήσεις Εμπορευμάτων 479.290 ευρώ. Έσοδα από Πωλήσεις Οικοπέδων 2.300.000 ευρώ. Έσοδα από Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και Άχρηστου Υλικού 4.069 ευρώ.

Έξοδα

Το Κόστος των Πωλήσεων ανήλθε σε ποσό 42.051.067 ευρώ. Τα Έξοδα Διοίκησης ανήλθαν σε 11.527.342 ευρώ και τα Έξοδα Διάθεσης ανήλθαν σε 4.141.355 ευρώ.

Λειτουργικά κέρδη

Το αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων του ομίλου (EBITDA) διαμορφώθηκε για το 2016 σε 5.609.747 ευρώ έναντι 1.678.695 ευρώ το 2015 παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση.

Το προσωπικό

O μέσος αριθμός του προσωπικού για τη χρήση 2016 ανήλθε σε 681 για τον Όμιλο και 675 για την Εταιρεία (2015: 677 για τον Όμιλο και 671 για την Εταιρεία), συμπεριλαμβανομένου και των εποχιακών υπαλλήλων.

22.000.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο για το Hilton

Στην παρούσα χρήση ολοκληρώθηκε η συγχώνευση μέσω απορρόφησης, της εταιρείας «ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.». Την 23/9/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε την Ίδρυση, από κοινού και κατά ποσοστά 50%-50% με την εταιρεία D-Marine Investments Holding B.V., μίας νέας Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας, στα πλαίσια της Εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (ξενοδοχείο Hilton). Η νέα Εταιρεία συστάθηκε με την επωνυμία «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και στην οποία συμμετέχει η Τ.Ε.ΜΕΣ με ποσοστό 50% καταβάλλοντας 22.000.000,00 Ευρώ στο Αρχικό της Μετοχικό Κεφάλαιο.

Εκμετάλλευση κατοικιών

Επίσης την 16/12/2016 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων επικύρωσε την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούσε την Σύσταση από την Εταιρεία 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «COSTA NAVARINO NORTH PROPERTIES ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και στην οποία η Τ.Ε.ΜΕΣ κατέβαλε ποσό 300.000 Ευρώ σε Μετρητά και 30.230.000,00 Ευρώ διά της εισφοράς πλήρους κυριότητας 25 ανεξάρτητων και διηρημένων κάθετων ιδιοκτησιών οι οποίες έχουν συσταθεί στην ενιαία αυτοτελή εδαφική έκταση που βρίσκεται εντός των ορίων του Τμήματος Ρωμανού της Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης.

Επενδυτικά σχέδια

Κατά την παρούσα χρήση η Εταιρεία ξεκίνησε την δραστηριότητα της σε σχέση με την κατασκευή προς πώληση, μίσθωση (απλή ή χρονομεριστική) και γενικά η εκμετάλλευση παραθεριστικών κατοικιών ως και η αγορά, πώληση ή εκμίσθωση οικοπέδων για την δημιουργία και εγκατάσταση σε αυτά παραθεριστικών κατοικιών ή άλλων τουριστικών εκμεταλλεύσεων καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικών συμβουλών συναφών με υπηρεσίες κατασκευής και συντήρησης ακινήτων.

Πηγή:Businessnews.gr

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνίας: Άνοιξε ο δρόμος για το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η Καλαμάτα “συστήνεται” στην Ελλάδα μέσα από το τηλεπαιχνίδι “Selfie” της ΕΡΤ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ

Στοιχεία από το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών: Στα Φιλιατρά το μεγαλύτερο ύψος βροχής την Τρίτη – Ακολουθούν Κοπανάκι, Αλαγονία και Καλαμάτα

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στη