Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

360.000 ευρώ σε δήμους της Μεσσηνίας για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 1.800.000 ευρώ σε Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων υποδομής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της λειψυδρίας, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους. Μεταξύ άλλων δίνονται 200.000 ευρώ στο δήμο Οιχαλίας  και 160.000 ευρώ στον Σύνδεσμο Ύδρευσης «Καπετάν Τέλος Άγρας» (δήμος Τριφυλίας).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ