Γραπτή συμφωνία Καραμπάτου – Γκούμα για συνδιοίκηση του Επιμελητηρίου

/

Συμφωνία Καραμπάτου – Γκούμα για συνδιοίκηση στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Εκτεθειμένος ο Γ. Γκούμας, ο οποίος κατηγορεί τον Β. Ξυγκώρο ότι αποτελεί τη “συνέχεια” Καραμπάτου. Επιβεβαίωση της γραπτής συμφωνίας και βολές κατά Γκούμα και από τον νυν πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Δ. Μανιάτη.

Μνημόνιο συνεργασίας είχαν υπογράψει ο Γιώργος Καραμπάτος και ο Γιώργος Γκούμας τον Ιούλιο του 2012. Αυτό προκύπτει από δημοσίευμα της τοπικής εφημερίδας “Φωνή”, η οποία έφερε στο φως έγγραφο, το οποίο έχουν υπογράψει ο κ. Καραμπάτος και ο κ. Γκούμας στις 16 Ιουλίου του 2012. Η ύπαρξη του εν λόγω εγγράφου δεν έχει διαψευστεί από τον κ. Γκούμα, ο οποίος διεκδικεί την προεδρία του Επιμελητηρίου στις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν σε λίγες μέρες.

Εκτεθειμένος ο Γ. Γκούμας

Η αποκάλυψη του συγκεκριμένου εγγράφου εκθέτει τον κ. Γκούμα. Ο κ. Γκούμας το τελευταίο χρονικό διάστημα επιχειρεί να παρουσιάσει τον έτερο υποψήφιο πρόεδρο του Επιμελητηρίου, Βαγγέλη Ξυγκώρο, ως συνέχεια του κ. Καραμπάτου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κεντρικής προεκλογικής του συγκέντρωσης ο κ. Γκούμας είπε για τον κ. Ξυγκώρο: “Τα στοιχεία δείχνουν ότι (σσ οι προηγούμενες διοικήσεις) απαξίωσαν το Επιμελητήριο στα μάτια των επαγγελματιών του τόπου μας. Σήμερα περισσότεροι από τους μισούς εγγεγραμμένους στο Επιμελητήριο δεν έχουν ανανεώσει τις συνδρομές τους. Και δεν ευθύνεται μόνο η οικονομική κρίση γι’ αυτό. Κυρίως ευθύνεται η συνειδητή απαξίωση ενός θεσμικού οργάνου, για να διατηρούν κάποιοι την εξουσία και τους τίτλους. Και σήμερα ο κ. Καραμπάτος βρήκε το συνεχιστή αυτής της πολιτικής στο πρόσωπο του κ. Ξυγκώρου. Λυπάμαι πραγματικά που ένας νέος επαγγελματίας δέχθηκε να παίξει αυτόν τον άχαρο ρόλο”.

Μετά την αποκάλυψη της γραπτής συμφωνίας προκύπτει ότι τη στιγμή που ο κ. Γκούμας επιχειρεί να στοχοποιήσει τον κ. Ξυγκώρο, προσάπτοντας του “υπόγειες” διασυνδέσεις με την παράταξη του κ. Καραμπάτου, ο ίδιος εμφανίζεται να έχει υπογράφει τη συνδιοίκηση του Επιμελητηρίου με τον εκπρόσωπο του “παλιού”, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, τον κ. Καραμπάτο. Μάλιστα, ο κ. Γκούμας είναι ακόμα περισσότερο εκτεθειμένος, καθώς η συμφωνία που είχε υπογράψει με τον κ. Καραμπάτο προέβλεπε την ανάληψη από τον ίδιο της προεδρίας της ΕτΑΠ. Σημειώνεται, δε, ότι την ύπαρξη της γραπτής συμφωνίας Καραμπάτου – Γκούμα το 2012 την επιβεβαίωσε σήμερα και ο νυν πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Δημήτρης Μανιάτης.

Η συμφωνία

Συγκεκριμένα στη συμφωνία σημειώνεται:

Οι συνδυασμοί με επικεφαλής τον Γιώργο Γκούμα & Γιώργο Καραμπάτο θεωρώντας ότι η τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σήμερα στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας – έξι μήνες μετά τις εκλογές – με ευθύνη κυρίως του Προέδρου Δ. Αδαμόπουλο και του Οικονομικού Επόπτη Παν. Τζανετέα έχει σαν συνέπεια την υποβάθμιση του θεσμικού του ρόλου και δεν δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστική υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας της Μεσσηνίας που βιώνει σήμερα μια πρωτόγνωρη οικονομική κρίση.

Μπροστά σ’ αυτή τη ζοφερή κατάσταση και αναλαμβάνοντας τις ευθύνες που τους αναλογούν απέναντι στα μέλη του επιμελητηρίου Μεσσηνίας αλλά και την κοινωνία της Μεσσηνίας αποφασίζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προχωρήσουν σε μία συναινετική και αποτελεσματική διοίκηση με στόχο να λειτουργήσουν άμεσα ως ασπίδα προστασίας της επιχειρηματικής μας κοινότητας από την οικονομική κρίση, ως ουσιαστικοί σύμβουλοι της πολιτείας και στο πλαίσιο αυτό δεσμεύονται για την τήρηση του παρακάτω Πλαισίου Συνεργασίας που αποτελεί για τους 19 εκλεγμένους συμβούλους προϋπόθεση συμμετοχής στη αναγκαία για το συμφέρον όλων συναινετική διοίκηση.

Έχοντας συνεπώς υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης και της έλλειψης ρευστότητας, των υψηλών επιτοκίων κ.λπ. και την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις (δάνεια πυρόπληκτων, ΤΕΜΠΕ κ.λπ.), την υπερβολική φορολόγηση (φορολ. Συντελεστές, ΦΠΑ, Ασφαλιστικές εισφορές, κ.α.) και στις νέες ανάγκες μιας άκρως ανταγωνιστικής παγκόσμιας αγοράς με την διαπιστωμένη αδυναμία της πολιτείας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παραοικονομία, το παραεμπόριο, τη γραφειοκρατία και να στηρίξει ουσιαστικά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις (επιστροφή ΦΠΑ, εξασφάλιση σταθερών κανόνων, ρευστότητα κ.α) και με σκοπό,

Α. τη συνέχιση των δραστηριοτήτων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας που αντικειμενικά συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και την καινοτομία των τοπικών επιχειρήσεων και κομίζουν προστιθέμενη αξία στη δράση και την προοπτική του φορέα, καθώς και την περεταίρω ενίσχυση των υποδομών του που έχουν δημιουργηθεί για την ενδυνάμωση του τοπικού εμπορίου μέσω των νέων τεχνολογιών και καινοτόμων προτάσεων

Β. την προάσπιση πρωτοβουλιών που αφορούν στην προβολή της Μεσσηνίας, στην ενίσχυση του τουρισμού, στην αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υποδομών, τις νέες τεχνολογίες, την επιχειρηματική καινοτομία, την ποιότητα ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την επαγγελματική εκπαίδευση

Γ. την αξιοποίηση πόρων που διατίθενται από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς για την ανάπτυξη δομών (φυσικών ή/και ηλεκτρονικών) που θα αξιοποιούν νέες προτάσεις και τεχνολογίες προς όφελος των επιχειρήσεων

Αναγνωρίζουμε

τη σημασία της ανάπτυξης ενεργούς συνεργασίας μεταξύ μας για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και τα οφέλη που είναι δυνατό να προκύψουν από αυτή.

το γεγονός ότι για την επιτυχή έκβαση των δραστηριοτήτων επ’ ωφελεία της επιχειρηματικής κοινότητας σημαντική είναι η διατήρηση του εν ενεργεία προσωπικού ως διαθέτοντος την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία και στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών την αυστηρή ετήσια αξιολόγηση τους.

τη σημασία της συνέχισης των κάτωθι περιγραφόμενων υποδομών και πρωτοβουλιών που έχουν δρομολογηθεί από το Επιμελητήριο:

 1. Διεκδίκηση της μετατροπής της Καλαμάτας σε Νότια πύλη της Ελλάδας στη Μεσόγειο, ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων συγκοινωνιακών υποδομών (Ολυμπία Οδός, Οδικός Περιφερειακός Δακτύλιος από Μάνη μέχρι Κυπαρισσία κ.λπ.) και σύνδεση τους με το λιμάνι της Καλαμάτας.
 2. Διατήρηση και περαιτέρω αξιοποίηση του Γραφείου Συνεδρίων & Θεματικού Τουρισμού Μεσσηνίας-Kalamata CVB, υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, διατήρηση και συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας του η οποία συνιστά το βασικό του εργαλείο.
 3. Διατήρηση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΚΕΚ του Επιμελητηρίου, σε συνέχεια των Σχολών Παπαφλέσσα που ίδρυσε και λειτούργησε το Επιμελητήριο Μεσσηνίας από το 1947, την υλοποίηση του εκπαιδευτικού του προγράμματος, προγραμματισμός και υλοποίηση νέων σεμιναρίων, κοινοτικών & εθνικών προγραμμάτων αναλόγως των αναγκών των επιχειρηματιών και της εξωστρέφειας της τοπικής μας οικονομίας.
 4. Συνέχιση της συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και του Επιμελητηρίου από την Αναπτυξιακή μας Εταιρεία με την Επωνυμία «ΕτΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων».
 5. Ανάθεση της παρακολούθησης του Έργου «Μεσογειακή Πόλη» στην Ομάδα Έργου που αναφέρεται στην πρόταση η οποία διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διασφαλίσει την επιτυχή υλοποίησή του. Επίσης στην Ομάδα Έργου θα συμμετέχει ο Γιώργος Γκούμας.
 6. Διατήρηση του Τμήματος Πολυμέσων, Ηλεκτρονικών Δικτύων & Νέων Τεχνολογιών το οποίο διαχειρίζεται και παρέχει όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Επιμελητηρίου προς τους επιχειρηματίες: προβολή των ΜμΕ της Μεσσηνίας και του ηλεκτρονικού επιχειρείν μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης-PORTAL του Επιμελητηρίου, Επιχειρηματική πληροφόρηση, On Line Σύμβουλος του Επιχειρηματία, Ηλεκτρονική πώληση τοπικών προϊόντων και στήριξη τοπικής αγοράς, Συμβουλευτική, Τουριστική Αγορά, κ.ά.
 7. Υλοποίηση του Ψηφιακού Κέντρου για τη διοικητική εξυπηρέτηση, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας & της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Μεσσηνίας – Ευρωαραβική Μεσογειακή Ηλεκτρονική Αγορά, Ψηφιακές Επιχειρηματικές Υπηρεσίες, Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών Τηλεσυνεργασίας κ.α.
 8. Διατήρηση Γραφείου Καταγγελιών Φαινομένων παραεμπορίου.
 9. Την ετήσια αξιολόγηση των ανθρώπινων πόρων του Επιμελητηρίου και της «ΕτΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων» για το επίπεδο αλλά και το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 10. Ανάθεση (άμισθος) από το ΔΣ στον κ. Γιώργο Γκούμα της ευθύνης του Ειδικού Συμβούλου της ΔΕ και του ΔΣ με δικαίωμα συμμετοχής και έκφρασης γνώμης στις συνεδριάσεις των παραπάνω οργάνων Διοίκησης.
 11. Την σύσταση εντός Σεπτεμβρίου 2012 των επιτροπών όλων των τμημάτων του Επιμελητηρίου, οι οποίες θα αποτελούνται από πέντε μέλη τουλάχιστον η κάθε μία και στις οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν μέλη του ΔΣ και σε περίπτωση αδυναμίας απλά μέλη του Επιμελητηρίου μας.
 12. Την αξιοποίηση του κτιρίου ιδιοκτησίας του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας που βρίσκεται επί της οδού Χρ. Κουμάντου και Αριστομένους.

Στο πλαίσιο των παραπάνω συμφωνούμε στη παρακάτω σύνθεση των οργάνων διοίκησης:

Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου (3,2): Πρόεδρος Μανιάτης Δημήτρης, Α’ Αντιπρόεδρος Βασιλόπουλος Παναγιώτης, Β’ Αντιπρόεδρος Μπομπόνης Θεόδωρος, Γενικός Γραμματέας Σαραντέας Σωτήρης, Οικονομικός Επόπτης  Αδριανόπουλος Παναγιώτης.

Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕτΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων» (2,2,1): Πρόεδρος Γκούμας Γιώργος, Αντιπρόεδρος Μαρκόπουλος Αναστάσιος, Γενικός Γραμματέας Καπερώνης Γιώργος (εκπρόσωπος της ΟΕΒΕΜ), Ταμίας Κρανιώτης Παύλος, Μέλος Κωστόπουλος Γιώργος.

Καλαμάτα 16 Ιουλίου 2012. Για το καλώς έχει όλων των παραπάνω οι εκπρόσωποι των 19 εκλεγμένων  συμβούλων: Γιώργος Γκούμας, Γιώργος Καραμπάτος”.

Βολές από Μανιάτη

Την ίδια στιγμή ο νυν πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Δημήτρης Μανιάτης, κατά τη διάρκεια του απολογισμού του έργου του, άφησε αιχμές κατά της παράταξης του κ. Γκούμα. Μίλησε για συμβούλους της αντιπολίτευσης, οι οποίοι είναι και σήμερα υποψήφιοι και “δεν πάτησαν ποτέ το πόδι τους στις συνεδριάσεις”. Επίσης, αναφερόμενος στο ζήτημα της αξιοποίησης της περιουσίας του Επιμελητηρίου ανέφερε ότι δύο από τους συμβούλους, οι οποίοι δεν είχαν πατήσει ποτέ το πόδι τους στο Επιμελητήριο έστειλαν επιστολή, με την οποία τάχθηκαν κατά της αξιοποίησης. Μάλιστα, ο κ. Μανιάτης υπαινίχθηκε ότι αυτό έγινε για ψηφοθηρικούς λόγους, καθώς σε κτίριο του Επιμελητηρίου στεγάζονται δωρεάν επαγγελματικοί σύλλογοι, τα μέλη των οποίων συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες του Επιμελητηρίου.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Έχασε την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Μεσσήνιος Δ. Αναστασόπουλος

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Η τεχνική συμφωνία Ελλάδας – θεσμών και η εκλογή νέου προέδρου στο σημερινό Eurogroup

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ