Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Πρώτη «φουρνιά» προσλήψεων σε δήμους της Μεσσηνίας – Αναλυτικά οι θέσεις

Τις πρώτες 559 θέσεις της μεγάλης προκήρυξης των 8.845 μόνιμων στις ανταποδοτικές υπηρεσιών των δήμων κατανέμει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Ράνια Αντωνοπούλου.

Πρόκειται για ΥΕ και ΔΕ θέσεις που αφορούν τα προστατευόμενα πρόσωπα του ειδικών κατηγοριών, οι οποίες σε αντίθεση με τις υπόλοιπες θα προκηρυχθούν μέσω ΟΑΕΔ. Σημειώνεται ότι για τους δήμους της Μεσσηνίας οι συνολικές θέσεις φτάνουν τις 195.

Η πρώτη φουρνιά, ωστόσο, η οποία αφορά κατηγορίες τριτέκνων, πολυτέκνων, Εθνικής Αντιστάσεως. ΑμεΑ κλπ εμπεριέχει τις πιο κάτω θέσεις:

Δήμος Καλαμάτας: 6 θέσεις: 1 ΔΕ οδηγών (Πολυτέκνων), 1 ΔΕ χειριστών Μηχανημάτων (Εθνικής Ανίστασης), 1 ΥΕ εργατών καθαριότητας (Τριτέκνων – Εθνικής Αντίστασης, 2 ΥΕ εργατών καθαριότητας ( Πολυτέκνων).

Δήμος Μεσσήνης: 2 θέσεις: 1 ΥΕ εργατών καθαριότητας (πολυτέκνων) και 1 ΥΕ εργατών καθαριότητας (Αναπήρων πολέμου, τέκνα τους).

Δήμος Πύλου – Νέστορος και Τριφυλίας: 1 θέση: ΥΕ εργατών καθαριότητας (πολυτέκνων) στο δήμο Πύλου – Νέστορος. 4 θέσεις στο δήμο Τριφυλίας: 1 ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (πολυτέκνων), 3 ΥΕ εργατών καθαριότητας, γενικών καθηκόντων (ΑμεΑ).

Σύνδεσμος Ύδρευσης: 1 θέση, τέλος, προβλέπεται για το Σύνδεσμο Ύδρευσης δήμων Καλαμάτας – Μεσσήνης και κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας: ΔΕ ηλεκτρολόγων – συντηρητών – εγκαταστατών Γ΄ ειδικότητας (ΑμεΑ).

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ