Ενεργό ρόλο στη ρύθμιση οφειλών θέλει το Επιμελητήριο – Οι προτάσεις του Β. Ξυγκώρου

19 Ιανουαρίου 2018

Το ενεργό ρόλο των επιμελητηρίων στον εξωδικαστικό συμβιβασμό για τη ρύθμιση χρεών ζήτησε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Βαγγέλης Ξυγκώρος, κατά τη διάρκεια ημερίδας, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομίας, Δημήτρη Παπαδημητρίου, του αναπληρωτή υπουργόυ Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου, και του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτη Κουρμούση.

Ο κ. Ξυγκώρος κατά την τοποθέτησή του πρότεινε να υπάρξει ρύθμιση, η οποία θα προβλέπει ότι μετά την υποβολή αίτησης για ρύθμιση των οφειλών στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η εν λόγω αίτηση να αποστέλλεται στο Επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ο αιτών.

Το εκάστοτε Επιμελητήριο” σημείωσε συγκεκριμένα ο κ. Ξυγκώρος “θα αναθέτει άμεσα κατ’ ελεύθερη κρίση την αίτηση και τον συντονισμό της διαπραγμάτευσης σε Διαπιστευμένο Διαμεσολαβητή από τον πίνακα Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών του υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η ταχύτητα και η αποκεντρωμένη αντιμετώπιση των ζητημάτων είναι τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών, σε σχέση με την παραδοσιακή δικαστική οδό.

Για να αποτυπωθούν στην πράξη αυτά τα οφέλη, θα πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία διαχείρισης και εποπτείας ένας φορέας με κατάλληλη εμπειρία και δομή, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει άμεσα και ευέλικτα τα πρακτικά ζητήματα. Και τα κατά τόπους Επιμελητήρια της χώρας είναι ο μόνος φορέας που μπορεί να αναλάβει με επιτυχία αυτή την αποστολή.

Ζητούμε, λοιπόν, για μια ακόμη φορά από την Πολιτεία να αναθέσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες εποπτείας και διαχείρισης στα Επιμελητήρια, προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή εφαρμογή ενός κρίσιμης σημασίας νομοθετικού πλαισίου”.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας:

“Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι μείζον πρόβλημα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μάλιστα δύο στις τρεις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σήμερα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες με αποτέλεσμα το αμέσως επόμενο διάστημα να βρεθούν αντιμέτωπες με καταγγελία των δανείων τους.

Οι οφειλές συσσωρεύονται λόγω της μείωσης του τζίρου και της ρευστότητας, οι τράπεζες δεν παρέχουν νέες χρηματοδοτήσεις, με όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να οδηγούνται σε λουκέτο.

Αποτέλεσμα, να χάνονται θέσεις εργασίας και να αυξάνεται ακόμη περισσότερο ο όγκος των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες.

Η οικονομία δεν μπορεί να βγει από το αδιέξοδο, αν δεν αποκατασταθούν ομαλές συνθήκες χρηματοδότησης της αγοράς.

Χρειάζεται λοιπόν ένας ρεαλιστικός και εφαρμόσιμος μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, που θα δίνει την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους οφειλέτες (επιχειρήσεις και επαγγελματίες) να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να παραμείνουν στη ζωή, συνεισφέροντας στην απασχόληση, στην ανάπτυξη και στα δημόσια έσοδα.

Η Επιμελητηριακή Κοινότητα, από την αρχή υποστήριξε την αξιοποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων (Ν.4469/2017), με στόχο να σωθούν πολλές επιχειρήσεις, με μη εξυπηρετούμενο δανεισμό, αλλά με βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Ωστόσο η γραφειοκρατία που διακρίνει το Ν.4469/2017 αποδεικνύει ότι το σύνολο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θέλουν να ενταχθούν στη ρύθμιση απορρίπτονται, ενώ ενθαρρύνονται να προχωρήσουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις.

Παρά τις τελευταίες ευνοϊκές διατάξεις που έθεσε το υπουργείο Οικονομικών στο τέλος του 2017, για την εξόφληση των οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού και της ρύθμισης των 100 δόσεων προς την εφορία, ο συγκεκριμένος μηχανισμός για να λειτουργήσει σωστά στην πράξη και να ενταχθούν σε αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, χρειάζεται επιπλέον βελτιώσεις.

Όσον αφορά τη ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει να γίνει αποσυσχέτιση της ρύθμισης αυτής από την δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων χρεών.

Διότι από 01-01-2018 έχει τεθεί σε ισχύ ένα πιο αυστηρό καθεστώς παραμονής στη ρύθμιση για την τμηματική εξόφληση των παλαιών ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις.

Συνέπεια αυτού θα είναι χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου, που έχουν ενταχθεί στη συγκεκριμένη ρύθμιση, να βρεθούν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας όλων των ευεργετημάτων της, εφόσον δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα οποιαδήποτε νέα οφειλή τους προς το Δημόσιο, η οποία θα βεβαιωθεί στο όνομά τους από την 1η-1-2018 και μετά.

Στον εξωδικαστικό μηχανισμό παρότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει ανοίξει από τις 03/08/2017 και παρότι οι προθέσεις του Υπουργείου ήταν να ενταχθούν 400.000 επιχειρήσεις διαπιστώσαμε ότι ελάχιστες επιχειρήσεις κατάφεραν να ενταχθούν και αυτό λόγω των αυστηρών κριτηρίων ένταξης (μια από τις τελευταίες χρήσεις θετική, πληθώρα δικαιολογητικών καθώς και μελέτη βιωσιμότητας).

Αυτό δείχνει αφενός μεν ότι υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις να ενταχθούν, από την άλλη δε τα κριτήρια είναι τόσο αυστηρά που απαγορεύει την ένταξή τους.

Τα βασικά σημεία τα οποία προτείνουμε είναι:

α) Η δυνατότητα υπαγωγής στη συνολική ρύθμιση όλων ανεξαιρέτως των οφειλετών και χωρίς να τίθεται όριο τζίρου στις επιχειρήσεις.

β) Η δυνατότητα υπαγωγής και των οφειλετών που έχουν ήδη υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη.

γ) Μείωση του κατωτάτου ορίου των 20.000 ευρώ συνολικών προς ρύθμιση οφειλών.

δ) Η προϋπόθεση για μια κερδοφόρα χρήση τα τρία τελευταία χρόνια δημιουργεί το κυριότερο εμπόδιο για ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων να υπαχθεί στη ρύθμιση.

ε) Δημιουργία «ειδικού ακατάσχετου λογαριασμού», ο οποίος θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης και να καθορίζεται το ύψος του ακατάσχετου ποσού, βάσει των απολογιστικών δεδομένων της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης.

στ) Διαμεσολάβηση και για πόσα μικρότερα των 2.000.000, οπού είναι απαραίτητο.

ζ) Δημιουργία Μητρώου Διαμεσολαβητών.

Ο θεσμός της ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ αλλάζει το τοπίο στην επίλυση διαφορών, καθώς μπορεί να αποφορτίσει από έναν όγκο χιλιάδων υποθέσεων. Ο συμφιλιωτικός χαρακτήρας της διαμεσολάβησης προσκαλεί για συναίνεση και όχι για πολιτική διαφωνία στις διατάξεις που την αφορούν.

Πυρόπληκτα δάνεια

Η μεγάλη πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει πληγεί σε μεγάλο βαθμό από την παρατεταμένη και μακροχρόνια ύφεση, ενώ δεν έχει γίνει μέχρι τώρα καμία προσπάθεια για την ανασύνταξη του οικονομικού και κοινωνικού ιστού, που διαταράχθηκε σοβαρά από τη φυσική καταστροφή του 2007.

Αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να αδυνατούν να τακτοποιήσουν μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών τους. Σημειώνεται δε, πως η πλειοψηφία των πυρόπληκτων δάνειων έχουν ληφθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με εκτιμήσεις περίπου 8 χιλιάδες επιχειρήσεις (1,5 δισ. ευρώ), θέμα το οποίο μεγιστοποιεί τα προβλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε:

  • την κεφαλαιοποίηση των σημερινών οφειλών
  • τη δεκαπενταετή επιπλέον παράταση αποπληρωμής τους
  • έναρξη πρώτης καταβολής την 01/01/2019
  • υποχρεωτικότητα της ως άνω ρύθμισης για τις τράπεζες.

Σε αυτό το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων στην κρίση, ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

Η οικονομία της Μεσσηνίας έχει μέλλον μόνο εάν έχει επίδοση σε καινοτομία, δηλαδή στην ανάπτυξη νέων ποιοτικών προϊόντων, υπηρεσιών και παραγωγικών διαδικασιών µε οικονομική αξία ώστε να είναι σε θέση να τα εισάγει µε επιτυχία στις διεθνείς αγορές.

Πιστεύουμε ότι η περιοχή μας μπορεί και πρέπει να είναι εξωστρεφής, να είναι ανοικτή σε χώρες και αγορές εκτός Ελλάδας, να καταστεί η νότια πύλη της Χώρας μας προς τη Μεσόγειο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σήμερα που έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος των οδικών υποδομών αλλά θα διασφαλισθεί εάν ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες συγκοινωνιακές υποδομές (οδικός άξονας Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα, η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου προς Πάτρα και Αθήνα, η βελτίωση των υποδομών του αεροδρομίου, του λιμένα της Καλαμάτας και της Κυπαρισσίας, ο περιφερειακός δακτύλιος της Μεσσηνίας).

Οι υποδομές που μόλις προανέφερα ευνοούν τη δημιουργία φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση επενδύσεων.

Γι’ αυτό επείγει η ανάγκη για ένα σταθερό και απλοποιημένο φορολογικό σύστημα που θα συμβάλει στην προσέλκυση επενδύσεων, αλλά και στη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Απαιτείται:

Μείωση φόρων για τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

Αύξηση αφορολόγητων ορίων για την επανεκκίνηση της οικονομίας.

Έλεγχοι και απονομή φορολογικής δικαιοσύνης.

Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ και στο Ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμών ακινήτων όπου πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ειδικά των πιο αδύναμων, καθώς δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση της βίλας που «βγαίνει στο σφυρί», με το διαμέρισμα που κινδυνεύει να χάσει μία οικογένεια εξαιτίας οφειλής λίγων δεκάδων χιλιάδων ευρώ”.

Επιμελητήριο Αρκαδίας - Δράσεις για σένα
ΔΕΗ - Αγροτικά ΓΑΙΑ - Προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις
City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Υπουργός Οικονομίας από την Καλαμάτα: Είναι δέσμευσή μας η προστασία της πρώτης κατοικίας

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Γιώργος Κατρούγκαλος: Το όνομα των Σκοπίων δεν θα πρέπει να είναι όχημα αλυτρωτισμού

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ

Στο κόκκινο το θερμόμετρο στη Μεσσηνία και την Παρασκευή – Υψηλές θερμοκρασίες και το Σάββατο – Πολύ ισχυρή θερμική καταπόνηση σε περιοχές του Νομού

Η Καλαμάτα ήταν το επίκεντρο του καύσωνα που έπληξε τη Μεσσηνία και την Παρασκευή, καθώς το θερμόμετρο ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Καύσωνας χωρίς τέλος: Στη Μεσσηνία η υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα την Πέμπτη – Πρόβλεψη για 43 βαθμούς Κελσίου στην Καλαμάτα την Παρασκευή

Στη Μεσσηνία καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα την Πέμπτη (18/7). Συγκεκριμένα, στον μετεωρολογικό σταθμό του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Σκάλα, το θερμόμετρο

Δείτε επίσης