Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αναβάθμιση των υποδομών προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε 4 σημεία της Καλαμάτας

Υπεβλήθη, στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ – άξονας Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», πρόταση από το Δήμο Καλαμάτας, με αντικείμενο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλασσινών προορισμών». Ο προϋπολογισμός της πρότασης είναι 184.750,50 ευρώ με το ΦΠΑ.

Η πρόταση προβλέπει την προμήθεια του συνόλου του αναγκαίου εξοπλισμού για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών σε 4 σημεία του Δήμου Καλαμάτας. Σκοπός είναι να υλοποιηθούν οι απαιτούμενες παρεμβάσεις, ώστε να παρέχεται στα άτομα με κινητική αναπηρία ή περιορισμένη κινητικότητα (ηλικιωμένους, εγκυμονούσες γυναίκες, άτομα με μειωμένη όραση κ.λπ.) ολοκληρωμένη η αλυσίδα προσβασιμότητας, μέσω της κατασκευής εγκαταστάσεων και υποδομών που θα αφορούν στην ψυχαγωγία και την άθληση των ως άνω ατόμων.
Με στόχο τη φυσική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους θαλάσσιους χώρους και την ισότιμη κοινωνική ένταξή τους προτείνεται η αναβάθμιση των υποδομών του παραθαλάσσιου μετώπου του Δήμου Καλαμάτας. Θα γίνουν παρεμβάσεις αλλά και θα διαμορφωθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις τόσο στον ευρύτερο χώρο της παραλίας όσο και στον χώρο κολύμβησης, οι οποίες θα τηρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές σχεδιασμού για ΑμεΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποβληθείσα πρόταση έχει στόχο τον προσβάσιμο σχεδιασμό και την κατασκευή εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τουρισμού ειδικών απαιτήσεων αλλά και της εξυπηρέτησης των κατοίκων της περιοχής.
Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη του τουρισμού των ατόμων με αναπηρία και στην προσέλκυση τουριστών αυτής της κοινωνικής ομάδας.

Όλες οι κατασκευές και οι υποδομές που προτείνονται για τη διαμόρφωση των επιλεγμένων παραλιών έχουν μη μόνιμο χαρακτήρα, ενώ δύναται να τοποθετηθούν στην αρχή της θερινής περιόδου και να αφαιρεθούν μετά το πέρας της, χωρίς να αλλοιώσουν το περιβάλλον.
Οι προτεινόμενες κατασκευές – υποδομές, για να υλοποιηθεί η αλυσίδα προσβασιμότητας και να θεωρηθεί το παραθαλάσσιο μέτωπο φιλικό προς τα άτομα με αναπηρία, είναι:
1. Μη μόνιμη συναρμολογούμενη διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ στη θάλασσα (αμαξίδιο)
2. Διάδρομος παραλίας για ΑμΕΑ
3. Μη μόνιμο, συναρμολογούμενο αποδυτήριο για ΑμΕΑ
4. Ειδικά διαμορφωμένος χώρος σκίασης
5. Ντους
6. Πακέτο τηλεμετρίας
7. Φωτοσυναγερμός
8. Σήμανση
9. Χημική τουαλέτα για ΑμΕΑ

Από το σύνολο των παραλιών του Δήμου Καλαμάτας, ως κατάλληλα σημεία για τη διαμόρφωση των ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών ή αλλιώς της αλυσίδας προσβασιμότητας ΑμΕΑ στη θάλασσα, κρίθηκαν οι ακόλουθες τέσσερις:

η παραλία στη Μικρή Μαντίνεια που έχει διαμορφωθεί 230 μέτρα νότια του «Τουριστικού»,
• η παραλία πλησίον του «Φιλοξένια» στο τέρμα της Ναυαρίνου (Καλαμάτα),
• η παραλία του Κορδία και
• η παραλία στην περιοχή του Πάρκου του Αλμυρού.
Η επιλογή των σημείων αυτών έγινε αφενός λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητάς τους καθ’ όλη τη θερινή περίοδο, καθώς αποτελούν εκ των βασικών πόλων έλξης της περιοχής και γνωρίζουν ήδη ευρύτερη τουριστική ανάπτυξη με τουριστικές υποδομές φιλικές προς ΑμΕΑ και αφετέρου λόγω της μορφολογίας του εδάφους που κρίθηκε κατάλληλη για παρεμβάσεις προσβασιμότητας. Ως επιπλέον παράμετρος συνυπολογίστηκε σε όλες τις περιπτώσεις και η άμεση γειτνίαση των παραλιών με χώρους όπου υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης θέσεων στάθμευσης ΑμΕΑ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ