Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αντιπρόεδρος στο Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ο Β. Ξυγκώρος

Πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολης η πρώτη Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου με θέμα ημερήσιας διάταξης την «Εκλογή Προέδρου και Συγκρότηση σε Σώμα». Πρόεδρος εκλέχτηκε με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη του οργάνου ο Γιάννης Μπουντρούκας, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ενώ θέσεις Αντιπροέδρων κατέλαβαν οι Πρόεδροι των υπολοίπων Επιμελητηρίων, βάσει του αριθμού μελών του κάθε Επιμελητηρίου. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Βαγγέλης Ξυγκώρος, κατέλαβε τη θέση του Α’ Αντιπροέδρου. 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ