Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αύξηση 2% των επενδυτικών δαπανών στη μεταποίηση το 2017

Οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο της μεταποίησης αυξήθηκαν το 2017 κατά 2% σε σχέση με τις δαπάνες του 2016, όπως προκύπτει από έρευνα Επενδύσεων στην Βιομηχανία (Μάρτιος – Απρίλιος 2018) του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Σημειώνεται ότι καταγράφεται αύξηση στην τελευταία εκτίμηση των βιομηχανικών επενδύσεων για πρώτη φορά από το 2008. Αυτό το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, συνάδει με την ήπια άνοδο πέρυσι του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές σε μεταλλικά προϊόντα και μηχανήματα κατά 3,0%. Στην τρίτη σχετική εκτίμηση, στην προηγούμενη έρευνα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου, προβλεπόταν μεγαλύτερη άνοδος των επενδύσεων για το 2017, της τάξης του 12,1%.

Βάσει των αποτελεσμάτων της τρέχουσας έρευνας, στους περισσότερους μεταποιητικούς κλάδους η επενδυτική δραστηριότητα διευρύνθηκε το 2017, χωρίς όμως να λείπουν και σημαντικοί κλάδοι στους οποίους, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση των επιχειρήσεων, η επενδυτική δραστηριότητα μειώθηκε σημαντικά.

Συγκεκριμένα, από τις βασικές βιομηχανίες, στον κλάδο Μη Μεταλλικών Ορυκτών και τα Χημικά σημειώνεται άνοδος 4,5% και 6,4% αντίστοιχα. Στα Τρόφιμα – Ποτά – Καπνός, κλάδος ο οποίος έχει σημαντικό ειδικό βάρος στον τομέα της βιομηχανίας, οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων κατέγραψαν άνοδο των επενδυτικών δαπανών πέρυσι, κατά 44,7, ενώ άνοδος σημειώθηκε και στη βασική μεταλλουργία (15%).

Από τους υπόλοιπους βιομηχανικούς κλάδους, η επενδυτική δαπάνη εκτιμάται ότι μειώθηκε το 2017 κατά 50% στην Ένδυση – Υπόδηση και κατά 18,6% στην Κλωστοϋφαντουργία. Από την άλλη πλευρά, στις λοιπές βιομηχανίες, στο Μηχανολογικό εξοπλισμό καταγράφηκε σημαντική άνοδος πέρυσι (75%). Ωστόσο στις Ηλεκτρικές μηχανές & συσκευές σημειώθηκε αντιθέτως πτώση της επενδυτικής δραστηριότητας την προηγούμενη χρονιά (-7%). Τέλος, στα προϊόντα Διυλιστηρίων, η μείωση της επενδυτικής δαπάνης για το 2017 εκτιμάται στο 56%, ωθώντας και το συνολικό μέσο όρο προς τα κάτω.

Προβλέψεις επενδύσεων για το 2018

Στην τρέχουσα έρευνα, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε δεύτερη πρόβλεψη για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το 2018. Συνήθως οι προβλέψεις στην αρχή του έτους για το ύψος της επενδυτικής δραστηριότητας στη διάρκειά του, τείνουν να διαφέρουν σημαντικά από τις επόμενες εκτιμήσεις. Επομένως, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ενσωματώνουν ένα βαθμό αυξημένης αβεβαιότητας για την πορεία των επενδύσεων.

Δεδομένων των παραπάνω, από τα στοιχεία της Έρευνας Επενδύσεων στη Βιομηχανία την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου, προκύπτει ότι οι σχετικές δαπάνες το 2018 προβλέπεται να μειωθούν κατά 2,4%. Αυτή η δεύτερη εκτίμηση για το 2018 συνιστά σημαντική επί τα χείρω αναθεώρηση προς τα κάτω σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση στην έρευνα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2017, η οποία κατέληξε σε άνοδο της επενδυτικής δαπάνης για το 2018 της τάξης του 15,4%.

Πηγή:ΑΠΕ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ OIKONOMIA

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ