200 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο δήμο Καλαμάτας (όλες οι ειδικότητες)

Υποβλήθηκαν από το δήμο Καλαμάτας τα στοιχεία ειδικοτήτων σχετικά με 200 θέσεις κοινωφελούς εργασίας, οι οποίες κατανεμήθηκαν στο Δήμο. Αναλυτικά οι θέσεις ανά ειδικότητα.

Τις ειδικότητες των 200 θέσεων που έχουν κατανεμηθεί στο δήμο Καλαμάτας στο πλαίσιο της κοινωφελούς εργασίας κατέθεσε η δημοτική αρχή. Σε σχετική ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας υπενθυμίζεται ότι: Στο Πρόγραμμα θα απασχοληθούν προσωρινά υπάλληλοι όλων των κατηγοριών: ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 8 μηνών, θα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους (βασική προϋπόθεση η κάρτα ανεργίας) και θα χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, περιλαμβάνει δε απασχόληση με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Η υποβολή αιτήσεων εκτιμάται ότι θα γίνει από Ιούνιο, ενώ όσοι επιλεγούν εκτιμάται πως θα αναλάβουν υπηρεσία μέχρι το Σεπτέμβριο.


Οι ειδικότητες που ζητεί ο Δήμος Καλαμάτας και ο αριθμός υπαλλήλων ανά ειδικότητα έχουν ως ακολούθως:

Γεωπόνων ΠΕ 3
Γεωλόγων ΠΕ 2
Δασολόγων ΠΕ 2
Περιβαλλοντολόγων ΠΕ 2
Εργατών Πράσινου ΥΕ 15
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ 5
Πολιτικών Μηχανικών Έργων Υποδομής ΤΕ 4
Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Έργων ΤΕ 2
Γυψαδόρων / Καλουπατζήδων / Μπετατζήδων / Σοβατζήδων / Τεχνιτών Οικοδομικών Εργασιών / Τεχνικών Κατασκευών Μονώσεων ΔΕ 5
Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών ΥΕ 3
Βοηθητικό Προσωπικό Υδραυλικών Εργασιών ΥΕ 2
Βοηθητικό Προσωπικό Σιδηρουργικών Εργασιών ΥΕ 2
Ελαιοχρωματιστών ΔΕ 5
Βοηθητικό Προσωπικό Ξυλουργικών Εργασιών ΥΕ 2
Τεχνιτών Ξυλουργών ΔΕ 2
Χειριστών Μηχανημάτων Έργου GRADER ΔΕ 1
Χειριστών Μηχανημάτων Έργου JCB ΔΕ 2
Βοηθών Ηλεκτρολόγων ΥΕ 2
Ηλεκτρολόγων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων και Κτιρίων Α΄ Ειδικότητας ΔΕ 4
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕ 2
Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕ 1
Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων ΔΕ 2
Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων ΔΕ 2
Βοηθητικών εργασιών καθαριότητας ΥΕ 27
Οδηγών με Άδεια Οδήγησης Γ+Ε Κατηγορίας ή Οδηγών με Άδεια Οδήγησης Δ+Ε Κατηγορίας ΔΕ 2
Ξεναγών ΔΕ 2
Τουριστικών Επαγγελμάτων ΤΕ 4
Φυσικής Αγωγής ΠΕ 3
Πληροφορικής ΤΕ 4
Φωτογράφων ΔΕ 1
Διοικητικού / Διοικητικού Λογιστικού / Λογιστικής / Οικονομικού ΔΕ 4
Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ 13
Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΤΕ 7
Διοικητικού / Διοικητικού – Οικονομικού ΤΕ 4
Αγρονόμων Τοπογράφων ΠΕ 2
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΕ 2
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΠΕ 2
Ημερήσιοι Φύλακες / Φύλακες Σχολικών Μονάδων ΔΕ 4
Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό ΥΕ 4
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΕ 4
Λογιστικής / Οικονομικού / Οικονομικού Λογιστικού ΤΕ 2
Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ 2
Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ 3
Κοινωνιολόγων ΠΕ 2
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕ 2
Πληροφορικής ΔΕ 12
Βοηθός Φαρμακείου ΔΕ 1
Βιβλιοθηκονομίας – Αρχειονομίας ΠΕ 2
Γενικών Καθηκόντων ΥΕ 2
Πληροφορικής ΠΕ 3
Αποθηκάριων ΔΕ 3
Αποθηκάριων ΥΕ 2
Βιβλιοθηκονόμων ΤΕ 2
Μηχανικών Η/Υ ΠΕ 1.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

“Επικίνδυνη” αυτοδιοικητική μάζωξη της Νέας Δημοκρατίας στην Τρίπολη

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ιερός πόλεμος στη Μεσσηνία: Ο ιερέας, η πρεσβυτέρα και η απάντηση της Μητρόπολης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ