Μεσογειακή Διατροφή: Η ευκαιρία για τη Μεσσηνία που κατάντησε επικοινωνιακό πανηγύρι

/

Η χαμένη ευκαιρία για το δήμο Πύλου – Νέστορος, την Κορώνη και τη Μεσσηνία. Η αναπτυξιακή προοπτική που μετατράπηκε σε επικοινωνιακό πανηγύρι. Τα ερωτήματα για τα οικονομικά στοιχεία και τους διαχειριστές τους προγράμματος.

Σε πανηγύρι προσωπικής του προβολής έχει μετατρέψει ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος το πρόγραμμα που υλοποιείται υπό την αιγίδα της Unesco και στόχο έχει την ανάδειξη των χαρακτηριστικών της Μεσογειακής Διατροφής. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχει η Κορώνη, ως εμβληματική κοινότητα της Μεσογειακής διατροφής και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του 2012, οπότε και ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος, “είναι ευνόητο ότι στην προσπάθεια αυτή, όχι μόνο η Κορώνη και οι κάτοικοί της, αλλά και ευρύτερα ο Νομός μας αποκομίζουν πολυδιάστατα οφέλη” 

Ωστόσο, αντί η ένταξη της μεσογειακής διατροφής στον κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO να αποτελέσει εφαλτήριο, προκειμένου, όπως έλεγε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 2012, ο διατροφικός της πλούτος και οι άλλες εκφάνσεις το τοπικού πολιτισμού να γίνουν περισσότερο γνωστές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αντί να προβληθούν τα τοπικά προϊόντα, οι τρόποι παραγωγής και συλλογής τους, αντί – τελικά – το εν λόγω πρόγραμμα να αποτελέσει αναπτυξιακό μοχλό για τον αγροτικό κόσμο και τον τουρισμό της περιοχής κατάντησε να περιοριστεί σε ένα τριήμερο καλοκαιρινό φεστιβάλ – πανηγύρι, το οποίο μόνο στόχο έχει να υπηρετήσει την επικοινωνιακή πολιτική του κ. Δημάρχου.

Παράλληλα, ενστάσεις υπάρχουν και στο οικονομικό σκέλος της υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό κάποτε ο δήμος Πύλου – Νέστορος και η δημοτική αρχή του κ. Καφαντάρη θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήματα που αφορούν το πόσο έχει κοστίσει η συμμετοχή της Κορώνης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, από που προέρχονται οι πόροι που διοχετεύονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και ποιοι τους διαχειρίζονται.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ – πανηγυριού για τη Μεσογειακή Διατροφή, το οποίο ξεκίνησε χθες στην Κορώνη: 

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Απάντηση Πατσαρίνου στο δήμαρχο Καλαμάτας: Δεν έχω πάρει 221 αλλά 116 μέρες άδεια

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αξιοποίηση της νομοθεσίας περί Ενεργειακών Κοινοτήτων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ