Φυσικό αέριο στην Καλαμάτα από το 2020 αλλά για λίγους καταναλωτές (πίνακες)

/

Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε πόλεις της Περιφέρειας με στόχο την τροφοδοσία περισσότερων από 32.000 καταναλωτών, κυρίως οικιακών, προβλέπει το πενταετές (2018 – 2022) πρόγραμμα ανάπτυξης της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Αναλυτικοί πίνακες για την Πελοπόννησο και την Καλαμάτα

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων διαμορφώνεται στα 190,8 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (50 %), δανεισμό (40 %) και ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Συνολικά, με την κατασκευή των νέων δικτύων προβλέπεται να τροφοδοτηθούν 27.869 νέοι οικιακοί πελάτες, 4.833 εμπορικοί και 82 βιομηχανίες.

Αναλυτικά ο προγραμματισμός για την επέκταση των δικτύων περιλαμβάνει τις εξής περιοχές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: Δήμοι Κορίνθου, Τρίπολης, Καλαμάτας, Σπάρτης, ‘Αργους – Μυκηνών και Ναυπλίου. Στα δίκτυα αυτά, πρόκειται να συνδεθούν 230 Οικιακοί και 85 Εμπορικοί νέοι Τελικοί Πελάτες, για τους οποίους προβλέπεται κατανάλωση που ανέρχεται αντίστοιχα σε 2.300 MWh για τους Οικιακούς και 5.100 MWh για τους Εμπορικούς Τελικούς Πελάτες. Κόστος εγκατάστασης 11.986.854 ευρώ.

Από το 2020 θα ξεκινήσουν οι συνδέσεις στο δίκτυο φυσικού αερίου της Καλαμάτας με 10 οικιακές και 5 εμπορικές συνδέσεις. Σε βάθος πενταετίας προβλέπονται 30 οικιακές και 15 εμπορικές συνδέσεις: 

15 χιλιόμετρα μήκος θα έχει το δικτύο φυσικού αερίου στην Καλαμάτα: 

Το κόστος κατασκευής του δικτύου στην Πελοπόννησο: 

Στον κάτωθι πίνακα απεικονίζονται οι Σταθμοί Διανομής που πρόκειται να εγκατασταθούν στα Δίκτυα Διανομής της ΔΕΔΑ, καθώς και το κόστος προμήθειάς τους. Το κόστος εγκατάστασής τους είναι ανηγμένο στην τιμή του μέτρου μήκους του δικτύου Μέσης Πίεσης:

Στον κάτωθι πίνακα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο τροφοδοτείται έκαστο Δίκτυο Διανομής κυριότητας της εταιρείας, καθώς και το κόστος των αποσυμπιεστών/αεριοποιητών που πρόκειται να εγκατασταθούν:

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Στην Αθήνα ο Παπαγιάννης με κασκόλ Παναθηναϊκού

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Χαμηλό ηθικό κι άγχος στον Λευκό Οίκο μετά το Ελσίνκι

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ