Δήμος Καλαμάτας: Έτοιμος ο προϋπολογισμός του 2019 – Που και πόσα χρωστούν οι Καλαματιανοί

/

Καταρτίσθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών το προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Καλαμάτας έτους 2019. Το προσχέδιο υπεβλήθη στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης και στον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, για τις κατά νόμον ενέργειες. Θα ακολουθήσει η υποβολή του προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή και στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Χρέη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του προσυλλογισμού που αφορούν τα χρέη προς το δήμο Καλαμάτας.

Στον κωδικό 211 αναλύονται τα τακτικά έσοδα παρελθόντων ετών, που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. Το σύνολο των συγκεκριμένων χρεών υπολογίζεται ότι θα φτάσει το 2019 στα 1.856.000 ευρώ από 1.549,000 ευρώ του τρέχοντος οικονομικού έτους. Στην συγκεκριμένη κατηγορία τα περισσότερα χρέη προέρχονται από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (κωδικός 2111), τα οποία θα φτάσουν το 1.200.000 ευρώ το 2019, από 1.030.000 ευρώ το 2018.

Στον κωδικό 221 αναλύονται τα έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, που βεβαιώνονται για πρώτη φορά. Το συγκεκριμένο ποσό αναμένεται να φτάσει το 2019 στις 192.000 ευρώ από 100.000 ευρώ το 2018.

Στον κωδικό 321 αναλύονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα έτη τακτικά έσοδα. Το σύνολο του συγκεκριμένου κωδικού αναμένεται να διαμορφωθεί στα 3.952.000 ευρώ το 2019 από 4.174.000 ευρώ το 2018. Στον συγκεκριμένο κωδικό εντάσσονται τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (264.000 ευρώ το 2019 από 288.000 ευρώ το 2018), τέλη ύδρευσης (305.000 ευρώ το 2019 από 319.000 ευρώ το 2018), τέλος ακίνητης περιουσίας (373.000 ευρώ το 2019 από 421.000 ευρώ το 2018), εισφορά σε χρήμα (379.000 ευρώ το 2019 από 399.000 ευρώ το 2018), τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων των επιτηδευματιών (1.778.000 ευρώ το 2019 από 1.552.000 ευρώ το 2018), τέλη χρήσης πεζοδρομίων (373.000 ευρώ το 2019 από 384.000 ευρώ το 2018) κλπ.

Στον κωδικό 322 αναλύονται τα εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα έτη έκτακτα έσοδα. Το σύνολο των εκτάκτων γενικών εσόδων (κωδικός 3221) προβλέπεται να ανέλθουν σε 9.703.000 ευρώ το 2019 από 8.135.000 ευρώ το 2018. Στον εν λόγω κωδικό εντάσσονται, για το 2019, 1. 544.000 ευρώ από αναγκαστική προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας, 1.846.000 ευρώ από τοκοχρεωλύσια δανείων δημοτικών Νομικών Προσώπων, 64.271 από πρόστιμα καθαριότητας, 1.211.000 ευρώ από πρόστιμα εκδιδομένων λογαριασμών κέντρων διασκεδάσεων κλπ, 576.000 ευρώ από πρόστιμα τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων, 3.704.000 ευρώ από πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων κλπ.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πάνω από 11.000.000 ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Καλαμάτας για το 2019 (αναλυτικά τα έργα)

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αύξηση 22,3% σημείωσαν οι αφίξεις τουριστών τον Ιούνιο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανασχηματισμός με εκπλήξεις στο δήμο Πύλου – Νέστορος: Αντιδήμαρχος με σημαντικές αρμοδιότητες ο Ηλίας Κανάκης – Η απόφαση του του Π. Kαρβέλα και οι πρώτες δηλώσεις

Μια μεγάλη έκπληξη εμπεριείχαν οι αποφάσεις του δημάρχου Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, σχετικά με τον