Καλαμάτα: Πρώτο βήμα για την ανάπτυξη πιλοτικού δικτύου τηλεπικοινωνιών 5G

/

Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 ο Δήμαρχος θα μεταβεί στην Αθήνα, προκειμένου να υπογράψει προγραμματική συμφωνία με το Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Βασίλη Μαγκλάρα, η οποία θα περιγράφει το γενικό πλαίσιο, τους στόχους και τα βήματα που απαιτούνται, ώστε να αναπτυχθεί πιλοτικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών 5G στην πόλη της Καλαμάτας, που θα αποτελέσει την αφετηρία για τη μετέπειτα σταδιακή μετατροπή της σε μία πρότυπη πόλη 5G-Ready.

Ο Π. Νίκας με δηλώσεις του επεσήμανε ότι «είναι τρεις Δήμοι που είναι επιλεγμένοι, οι Δήμοι Καλαμάτας, Τρικάλων και Ζωγράφου. Είναι οι τρεις πόλεις, οι οποίες φέρνουν την Ελλάδα στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Ήδη κατακτούμε τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Τα δίκτυα της πέμπτης γενιάς είναι ένα πάρα πολύ καλό νέο για τους φοιτητές, για τον επιχειρηματικό κόσμο, για τους επαγγελματίες. Θα βελτιώσουν σημαντικά την ελκυστικότητα της πόλης, θα λύσουν πάρα πολλά προβλήματα και στο θέμα των επικοινωνιών και στο θέμα των δικτύων. Θα εκσυγχρονίσουν την πόλη σε αυτόν τον τομέα και σ’ ένα επίπεδο πρωτοπορίας για όλη την Ελλάδα».

Πιλοτικό δίκτυο

Αντικείμενο της προγραμματικής συμφωνίας είναι η προετοιμασία και υλοποίηση δωρεάν εγκατάστασης πιλοτικού δικτύου 5G στην πόλη της Καλαμάτας. Στο πλαίσιο του έργου και με βάση τη διαθεσιμότητα τεχνολογικών λύσεων, θα δοκιμασθεί η παροχή λύσεων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως για παράδειγμα έξυπνης στάθμευσης, έξυπνου φωτισμού, ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και λύσεων εξυπηρέτησης του πολίτη και των επιχειρήσεων.
Για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η συνεργασία διαφορετικών δημόσιων φορέων όπως το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και φορείς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης/Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναλαμβάνει:
1. Το συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του πιλοτικού έργου (π.χ. αδειοδοτήσεις, δωρεάν διάθεση συχνοτήτων στους παρόχους στο πλαίσιο του έργου), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
2. Τη διερεύνηση για εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης του έργου
3. Την προώθηση της συνεργασίας με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
4. Τη δημοσιότητα και παρουσίαση του έργου σε διεθνή φόρα.
Ο Δήμος Καλαμάτας:
1. Παραχωρεί δωρεάν για τις ανάγκες της παρούσας, κατά την κρίση του και εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, τη χρήση δημοτικών κτηρίων ή/και υπαίθριους δημοτικούς χώρους.
2. Αναλαμβάνει τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για τις εργασίες εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον απαιτηθεί και την τυχόν διαγράμμιση των οδών που θα αφορά στο εν λόγω έργο, καθώς και τη λειτουργία των έξυπνων υπηρεσιών που θα παραχθούν (π.χ. αστυνόμευση)
3. Αναλαμβάνει τις επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης, καθώς και την εποπτεία του προγράμματος εκπαίδευσης
4. Μεριμνά για τη διαμόρφωση του προγράμματος υλοποίησης των παρεμβάσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Τη γενική εποπτεία υλοποίησης της παρούσας συμφωνίας θα έχει ο Δήμος Καλαμάτας, ως διαχειριστής του έργου. Ο διαχειριστής του έργου αναλαμβάνει:
1. Την εποπτεία υλοποίησης της συμφωνίας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου
2. Τη διαρκή τεχνολογική και επιστημονική ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών
3. Το σχεδιασμό και υλοποίηση ερευνητικών έργων, καθώς επίσης και το σχεδιασμό/εισήγηση προϊόντων ή υπηρεσιών που θα αξιοποιούν τις υποδομές του έργου προς όφελος της πόλης, των επιχειρήσεων και των πολιτών
4. Το συντονισμό των ενεργειών για την προβολή του έργου, τη συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά δίκτυα και ενώσεις αντίστοιχων εγχειρημάτων ή οργανισμών.
5. Τη διαχείριση του εξοπλισμού που τυχόν θα αποκτηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με πόρους των συμβαλλομένων και θα ανήκει σε αυτούς
6. Σε συνεργασία με την Επιτροπή Παρακολούθησης και όλους τους εμπλεκόμενους, την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής και την πιλοτική λειτουργία του έργου
7. Την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Καλαμάτας που θα συμμετάσχει στο έργο και που θα χρησιμοποιεί τις υποδομές ή/και υπηρεσίες που θα εγκατασταθούν.
Οι συμβαλλόμενοι θα αναζητήσουν από κοινού πηγές πιθανής χρηματοδότησης του έργου, συμβάλλοντας κατά την κρίση τους και με ίδια μέσα στην κάλυψη μέρους του κόστους υλοποίησης.
Η διάρκεια του συμφωνητικού θα είναι 2 έτη, αρχόμενη από την υπογραφή του, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν κοινής συμφωνίας των μερών.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αυτή η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον κόσμο της εργασίας

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Εκτεθειμένοι Νίκας – Μπόμπολας: Ψάχνει οικόπεδο για το υπόλειμμα των απορριμάτων ο δήμος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Απάντηση υπουργείου Εσωτερικών στην απόφαση του ΣτΕ για αντισυνταγματικότητα διατάξεων που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει αντισυνταγματικές διατάξεις

Τατούλης: Ο κ.Νίκας ευρισκόμενος σε πολιτική ανασφάλεια, αφού όλοι τρέχουν να βρουν τον αντικαταστάτη του, προσπαθεί να διασώσει την πολιτική υστεροφημία του

Σκληρή κριτική στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, ασκεί με ανακοίνωσή του ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα