Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

30.000.000 ευρώ για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου

Στο τελικό στάδιο το σχέδιο της Περιφέρειας, που αφορά τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου, με πόρους από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το σχέδιο του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, σχετικά με τη συνολική αναβάθμιση του οδικού δικτύου της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σε συνεννόηση με τα αρμόδια υπουργεία, ολοκληρώνει τον σχεδιασμό της για γενναία παρέμβαση στους πολύπαθους δρόμους της Πελοποννήσου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για ένα σχέδιο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, προκειμένου να υλοποιηθούν σοβαρές παρεμβάσεις σε ολόκληρο το μήκος του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν τον εκσυγχρονισμό, την ασφάλεια, τη σήμανση, την άρση επικινδυνότητας στο σύνολο του οδικού δικτύου και θα βασιστούν σε σχετική μελέτη, την οποία έχει κάνει η Εγνατία Οδός για το οδικό δίκτυο ολόκληρης της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ήδη επικαιροποιήσει την εν λόγω μελέτη, γεγονός που καθιστά εφικτή την υλοποίηση του έργου. Τέλος, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αναμένεται να παρουσιαστεί και επίσημα το επόμενο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ