Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη διοχέτευση υδάτων στο δρόμο Καλαμάτας – Κιτριών

/

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και απομένει η αποκατάσταση του ασφαλτοτάπητα στη Μικρή Μαντίνεια και επί του παραλιακού δρόμου Καλαμάτας –Κιτριών, στο πλαίσιο έργου που είχε σκοπό να πάψουν να συσσωρεύονται τα νερά της βροχής στο κατάστρωμα της οδού κοντά στο «Ακτή Ταΰγετος».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας, με την παρέμβαση αυτή της ΔΕΥΑΚ, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Μικροεπεκτάσεις Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων χρήση 2017-2018», θα διοχετεύονται τα όμβρια ύδατα της ανάντη περιοχής και του δρόμου, από το ξενοδοχείο «Ακτή Ταΰγετος» έως την οδό Ανθέων, στο παρακείμενο της οδού Ανθέων ρέμα.

Στο πλαίσιο του έργου, κατασκευάσθηκε δίκτυο ομβρίων συνολικού μήκους 242 μέτρων, αποτελούμενο από τσιμεντοσωλήνες εγκιβωτισμένους σε σκυρόδεμα.

Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν επί μήκους 156 μέτρων τσιμεντοσωλήνες διατομής Φ800 και επί μήκους 8 μέτρων τσιμεντοσωλήνες διατομής Φ500. Επί του δικτύου κατασκευάσθηκαν και τα απαραίτητα φρεάτια επίσκεψης –ελέγχου, καθώς και 15 φρεάτια υδροσυλλογής, για τη σωστή διοχέτευση των ομβρίων στο δίκτυο και κατόπιν στο ρέμα.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Το αυτοκίνητο και ο οδηγός του Π. Νίκα

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Δήμος Καλαμάτας: Κάλεσμα σε ιδιοκτήτες για απαλλοτριώσεις αντιπλημμυρικού έργου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ