Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Αχίλλειον: 1.000.000 ευρώ για ανακατασκευή, 2.400 ευρώ για ενοίκιο ζητάει ο δήμος Καλαμάτας

Στην τροποποίηση των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου «Αχίλλειον» προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Έτσι, αποφασίστηκε η διάρκεια της σύμβασης να είναι 25 χρόνια και το ελάχιστο μηνιαίο εισόδημα να είναι 2.400 ευρώ. Παράλληλα, αποφασίστηκε ότι επιτρέπονται όλες οι συμβατές με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο χρήσεις και όχι μόνο η τουριστική.

Ειδικά για την περίοδο των τριών πρώτων ετών δίδεται η δυνατότητα αναβολής της καταβολής των μισθωμάτων και αυτά θα καταβάλλονται στην επόμενη τριετία. Ο μισθωτής θα προβεί στις αναγκαίες επισκευές κατόπιν εγκρίσεως αρμοδίως της μελέτης που οφείλει να συντάξει. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δήμου Καλαμάτας, οι παρεμβάσεις που θα χρειαστούν φτάνουν το 1.000.000 ευρώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ