Αποκαλυπτική η «Άρτεμις» για τη μαύρη εργασία σε Πελοπόννησο και Μεσσηνία

/

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία της έκθεσης του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ», το οποίο αποτυπώνει τη δράση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, σε όλη τη χώρα για το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 – 31 Δεκεμβρίου 2018.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έκθεσης στο διάστημα 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2018, διενεργήθηκαν στα πλαίσια του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» έλεγχοι σε 176.402 επιχειρήσεις όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτής της δειγματοληπτικής διαδικασίας 24.769 επιχειρήσεις, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 14,04%). Σε σύνολο 699.456 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 40.352 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 5,77%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 423.692.416 ευρώ.

Κατά το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια του οποίου εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι με το νέο επιχειρησιακό μοντέλο ελέγχου της αδήλωτης εργασίας από το Σ.ΕΠ.Ε. και τον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ε.ΥΠ.Ε.Α), ελέχθησαν 37.270 επιχειρήσεις. Από αυτές τις επιχειρήσεις οι 3.869, απασχολούσαν αδήλωτους εργαζόμενους (ποσοστό 10,38%).

Σε σύνολο 112.073 εργαζομένων, διαπιστώθηκε ότι οι 5.689 εργαζόντουσαν ως αδήλωτοι (ποσοστό 5,08%) και επιβλήθηκαν πρόστιμα που φτάνουν τα 58.857.687 ευρώ.

Το διάστημα 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, ελέχθησαν 36.683 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.357 (ποσοστό 14,60%).

Σε σύνολο 139.021 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 8.335 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 6,00%), ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 88.109.944 ευρώ.

Σε ότι αφορά για όλο το έτος 2016, στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου «AΡΤΕΜΙΣ» διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 34.241 επιχειρήσεις. Εξ’ αυτών των επιχειρήσεων, βρέθηκαν να απασχολούν αδήλωτους εργαζόμενους οι 5.577 (ποσοστό 16,29%). Σε σύνολο 130.608 εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διενεργήθηκαν έλεγχοι, εντοπίστηκαν 9.270 αδήλωτοι εργαζόμενοι (ποσοστό 7,10%), ενώ τα πρόστιμα 6 που επιβλήθηκαν, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία ανέρχονται στο ποσό των 97.858.466 ευρώ.

Στον Πίνακα ΙΙ παρουσιάζονται τα στοιχεία ελέγχων ανά γεωγραφική περιφέρεια της χώρας, για το διάστημα 15.09.2013 έως 31.12.2018: 

Στον Πίνακα ΙV παρουσιάζονται τα στοιχεία ελέγχων από 15.09.2013 έως 31.12.2018 ανά περιφερειακή ενότητα της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία κατά τους ελέγχους στη Μεσσηνία ο αριθμός των επιχειρήσεων που ελέγχθησαν ανήλθε σε 326. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις απασχολούσαν 1.116 υπαλλήλους εκ των οποίων οι 81 ήταν αδήλωτοι (ποσοστό 7,99%):  

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

33χρονος Καλαματιανός «έφαγε» 43.000 ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Νικολάκου: Ξεκινά η κατασκευή των μονάδων διαχείρισης των απορριμμάτων

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ