Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η «πράσινη αρχιτεκτονική» της μελλοντικής ΚΑΠ στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας

Η «πράσινη αρχιτεκτονική» της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020, βρέθηκε στο επίκεντρο του σημερινού συμβουλίου υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο και την Ελλάδα εκπροσώπησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης συνοδευόμενος από τον γενικό γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Αραχωβίτης τόνισε ότι η ΚΑΠ μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο είναι αναγκαίο οι όποιες επιλογές να υπηρετούν τους κύριους στόχους της ΚΑΠ όπως ορίζονται στη Συνθήκη και να ευθυγραμμίζονται με την ανάγκη για στήριξη της ευρωπαϊκής γεωργίας. Άλλωστε, τόνισε, οι γεωργοί βιώνουν πρώτοι και πολύ έντονα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όντας θύματα και όχι θύτες. Ακολούθως, υποστήριξε την ανάγκη απλούστευσης και παροχής ουσιαστικής ευελιξίας στα κράτη μέλη να συνδυάσουν τα εργαλεία της ΚΑΠ, χωρίς περιορισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικο-οικονομικής δομής τους, της δομής της γεωργίας τους και του φυσικού ανάγλυφού τους. Ο Έλληνας υπουργός πρότεινε τη μείωση των απαιτήσεων της γραμμής βάσης και την ενσωμάτωση ορισμένων προτύπων Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης της γης στις δεσμεύσεις είτε των οικολογικών προγραμμάτων είτε των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, δίνοντας κίνητρα στους γεωργούς για την εφαρμογή τους. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους και τις κυρώσεις, για λόγους απλούστευσης αλλά και για λόγους ουσίας, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των μικρών εκμεταλλεύσεων.

Σχετικά με την αυξημένη περιβαλλοντική και κλιματική φιλοδοξία της μελλοντικής ΚΑΠ, ανέφερε ότι η πρόταση της Επιτροπής, κρίνεται πολύπλοκη και περιοριστική, και ότι στο πλαίσιο του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου που καλύπτει πλέον τις παρεμβάσεις για το περιβάλλον και το κλίμα και των δύο πυλώνων, αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία, όχι μόνο κατά τον σχεδιασμό τους αλλά και με όρους χρηματοδότησης. Επίσης, ο κ. Αραχωβίτης δεν παρέλειψε να επαναλάβει την ανάγκη για συμπερίληψη των Μικρών Νησιών του Αιγαίου στον κατάλογο των περιπτώσεων επενδύσεων που θα ενισχύονται μέχρι και 100%, καθώς το θέμα σχετίζεται άρρηκτα με την πράσινη αρχιτεκτονική αλλά και τη βιωσιμότητα των αγροτικών πληθυσμών που βιώνουν έντονα τις πιέσεις από τις μεταναστευτικές ροές. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ απαιτήσεων, φιλοδοξιών και πόρων, προκειμένου να είναι αποτελεσματική και να μην επωμιστεί ο γεωργικός τομέας μεγαλύτερο βάρος από αυτό που του αναλογεί.

Πηγή:ΑΠΕ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ