Πλαφόν στο «Αντώνης Τρίτσης»: Μέχρι πόσα λεφτά μπορεί να πάρει κάθε δήμος της Μεσσηνίας

/

Δημοσιοποιήθηκε η ΚΥΑ, σχετικά με πλαφόν για το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Σύμφωνα με την απόφαση οι Δήμοι χωρίζονται σε έξι κατηγορίες, ενώ σε μία κατηγορία εντάσσονται οι περιφέρειες.

Συγκεκριμένα, οι δήμοι κατατάσσονται στις πιο κάτω κατηγορίες:

Η πρώτη, στην οποία εντάσσονται οι δήμοι με πληθυσμό ίσο ή μεγαλύτερο των 300.000 κατοίκων, οι οποίοι μπορούν να εντάξουν έργα έως 40.000.000 ευρώ.

Η δεύτερη, στην οποία εντάσσονται οι δήμοι με πληθυσμό από 100.000 έως 300.000 κατοίκους, οι οποίοι μπορούν να εντάξουν έργα έως 25.000.000 ευρώ.

Η τρίτη, στην οποία εντάσσονται οι δήμοι που αποτελούν έδρες των Νομών και έχουν πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων, οι οποίοι μπορούν να εντάξουν έργα έως 22.000.000 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο δήμος Καλαμάτας.

Η τέταρτη, που αφορά αστικούς δήμους της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με μόνιμο πληθυσμό μικρότερων των 100.000 κατοίκων, οι οποίοι μπορούν να εντάξουν έργα μέχρι 18.000.000 ευρώ προϋπολογισμό.

Η Πέμπτη, στην οποία εντάσσονται οι υπόλοιποι ηπειρωτικοί και νησιωτικοί δήμοι, οι οποίοι μπορούν να εντάξουν έργα έως 12.000.000 ευρώ προϋπολογισμό. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δήμοι Τριφυλίας, Μεσσήνης, Πύλου – Νέστορος και Οιχαλίας.

Η έκτη, που αφορά μικρούς ηπειρωτικούς δήμους με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων και μικροί νησιωτικοί δήμοι με μόνιμο πληθυσμό μικρότερο των 3.500 κατοίκων, που μπορούν να εντάξουν έργα έως 6.000.000 προϋπολογισμό. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται ο δήμος Δυτικής Μάνης.

Οι περιφέρειες

Στην κατηγορία 7 εντάσσονται όλες οι περιφέρειες της Χώρας, οι οποίες μπορούν να εντάξουν έργα προϋπολογισμού έως 30.000.000 ευρώ.

Οι εξαιρέσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ δεν συνυπολογίζονται στον συνολικό προϋπολογισμό (πλαφόν) ανά δικαιούχο οι προτάσεις (αιτήσεις ένταξης) που υποβάλλονται:

α) στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021»

β) στην πρόσκληση ΑΤ11 με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

γ) στην Ομάδα Α της Πρόσκλησης ΑΤ02 με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων»

δ) στη Δράση (δ) «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)»  της  Πρόσκλησης  ΑΤ04  «Χωριστή  Συλλογή  Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μετα-φόρτωσης Απορριμμάτων»

ε) στην Ομάδα Γ «Ειδικά Σχολεία, Επαγγελματικά Λύκεια, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία που εξυπηρετούν δύο ή περισσότερους Δήμους» της Πρόσκλησης ΑΤ07 με τίτλο «Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος των Δήμων».

Το πρόγραμμα «Φιλόδημος»

Τέλος, κατά τον υπολογισμό του συνολικού προϋπολογισμού των προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα έργα κάθε δυνητικού δικαιούχου που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και μεταφέρθηκαν στο παρόν Πρόγραμμα, καθώς και τα έργα για τα οποία είχαν υποβληθεί αιτήματα ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» και η ένταξή τους θα γίνει στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οι ξεχασμένοι Μανιάτες

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Μείωση θανάτων το πρώτο δίμηνο του 2021 – Τα στοιχεία για την Πελοπόννησο

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ