Καλαμάτα: Ένα βήμα πριν την επισκευή του κτηρίου του πρώην Κινηματογράφου Ηλέκτρα

Ένα βήμα πριν την υπογραφή της σύμβασης για την «Επισκευή κτηρίου πρώην Κινηματογράφου Ηλέκτρα για επανάχρησή του ως Πολιτιστικού Πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης κ.λπ.)» είναι ο Δήμος Καλαμάτας, μετά την προέγκριση της σύμβασης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα & καινοτομία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής  του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.043.315 ευρώ, με διάρκεια εκτέλεσης 15 μηνών.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ