Διπλασίασε τον στόλο των πλοίων της η Costamare

/

Με την έκδοση πενταετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας έως και 100 εκατ. ευρώ, μέσω μιας θυγατρικής της, η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία Costamare, εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης από το 2010, θα αποτελέσει την πρώτη επιχείρηση της ποντοπόρου ναυτιλίας που επιλέγει να αντλήσει χρηματοδότηση και από την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Οπως εξηγεί μιλώντας στην «Κ» ο Chief Financial Officer και εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Γρηγόρης Ζήκος, πρόκειται για μία κίνηση στρατηγικής ανάπτυξης. Η εταιρεία διαθέτει υγιή ρευστότητα και απολαμβάνει εξαιρετική πρόσβαση σε χρηματοδότηση από διεθνείς χρηματοπιστωτικούς ομίλους και επενδυτικά κεφάλαια, θεωρεί όμως σημαντικό να δοθεί η δυνατότητα και στους Ελληνες επενδυτές να συμμετέχουν στις δραστηριότητές της. Ξεκαθαρίζει παράλληλα πως η ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, η οποία ελέγχει το 55% του μετοχικού της κεφαλαίου, σκοπεύει να συνεχίσει να αναπτύσσεται, ενώ εξηγεί τη στρατηγική του ομίλου που πρωτίστως στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων που ενυπάρχουν στον κλάδο. Στο τέλος του 2020, η λογιστική αξία του ενεργητικού της Costamare ξεπερνούσε τα 3 δισ. δολάρια, ενώ από την εισαγωγή της στο New York Stock – Exchange το 2010 μέχρι σήμερα ο στόλος της έχει πρακτικά διπλασιαστεί σε αριθμό πλοίων, ανερχόμενος σε 82, και σχεδόν έχει τριπλασιασθεί σε όρους χωρητικότητας. Και η ανάπτυξη της ναυτιλιακής συνεχίζεται, αφού από τις αρχές του 2021 μέχρι σήμερα η Costamare έχει προχωρήσει εξαγορές πλοίων αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων.

– Γιατί αποφασίσατε να προσφύγετε στην ελληνική κεφαλαιαγορά για την άντληση χρηματοδότησης;

– Το πενταετές ελληνικό ομόλογο είναι μια καινούργια μορφή χρηματοδότησης για εμάς. Ξεκινάμε με ένα μικρό ποσό επειδή δεν έχουμε κατ’ ουσίαν ανάγκη ρευστότητας. Το κάνουμε πρωτίστως για να ανοίξουμε μια νέα αγορά.
 
– Τι έχετε να πείτε στην άποψη που διατυπώνεται από πολλές πλευρές ότι η ναυτιλία είναι ένας δύσκολος κλάδος με αυξημένα ρίσκα;

– Το ζήτημα του ρίσκου είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρίνεται κάθε φορά με βάση τον συγκεκριμένο κλάδο της ναυτιλίας, την πιστοληπτική ικανότητα καθώς και το «track record» του κάθε εκδότη. Πιο συγκεκριμένα, ο κλάδος των containers έχει να κάνει ως επί το πλείστον με μακροχρόνιες ναυλώσεις, οι οποίες μπορούν να κυμαίνονται από 12-15 χρόνια ή και παραπάνω. Οσον αφορά την Costamare, η εταιρεία σήμερα έχει ανεκτέλεστο συμβάσεων ναυλώσεων (contracted revenues) της τάξης των 2,9 δισ. δολαρίων, οι οποίες εκτείνονται κατά μέσον όρο στα επόμενα 4,2 έτη. Η αγορά των containers σήμερα είναι εξαιρετικά υγιής και είναι σε ανοδική πορεία, ενώ η κερδοφορία και η ρευστότητα των πελατών μας, που είναι τα liner companies, δηλαδή οι εταιρείες τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.
 
– Γιατί περιορίζετε την έκδοση στα 100 εκατομμύρια;

– Κατ’ αρχήν σήμερα έχουμε ρευστότητα άνω των 200 εκατ. δολαρίων, άμεση πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με ανταγωνιστικά επιτόκια και ελέγχουμε έναν στόλο 82 βαποριών, τα οποία είναι στο σύνολό τους ναυλωμένα σε μία εξαιρετική αγορά για τα containers.

Ξεκινάμε να αναπτύσσουμε μέσα από αυτή την κίνηση μία σχέση εμπιστοσύνης με ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό και προσδοκούμε στο μέλλον να έχουμε τη δυνατότητα να αντλήσουμε περαιτέρω κεφάλαια για την ανάπτυξη της εταιρείας.
 
– Πώς θα χρησιμοποιήσετε τα αντληθέντα κεφάλαια;ADVERTISING

– Το ποσό των 100 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης, αγορά νέων πλοίων και εξυπηρέτηση δανεισμού.
 
– Ποιο είναι το μέγεθος του στόλου σας σήμερα;

– Εχουμε σήμερα 82 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και από τις αρχές του 2021 έχουμε υλοποιήσει εξαγορές πλοίων αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων. Η δυναμικότητα του στόλου είναι 580 χιλιάδων TEU (εμπορευματοκιβώτια), ενώ η μέση ηλικία 11 έτη.

Πρόσφατα εξαγοράσαμε και το μερίδιο της τάξης του 60% του συνεταίρου μας, York Capital, σε 5 νεότευκτα πλοία στα οποία είχαμε επενδύσει από κοινού. Συνεχίζουμε προφανώς να έχουμε άριστη σχέση με τους συνεταίρους μας, με τους οποίους διατηρούμε κοινές επενδύσεις σε 5 ακόμη πλοία.
 
– Σχεδιάζετε περαιτέρω επενδύσεις σε νέα πλοία;

– Πάντα κοιτάμε νέες επενδύσεις, πρωτίστως όμως με γνώμονα το μέγεθος του ρίσκου της επένδυσης και δευτερευόντως με βάση την προσδοκώμενη απόδοση στα κεφάλαιά μας. Στη ναυτιλία δεν μπορείς να έχεις έναν προκαθορισμένο στόχο ανάπτυξης (growth target). Το σημαντικότερο είναι η χρονική στιγμή κατά την οποία κάποιος επενδύει ή ρευστοποιεί προϋπάρχουσες επενδύσεις.

Κατά τον χρόνο εισαγωγής μας στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η εταιρεία διέθετε έναν στόλο της τάξης των 42 πλοίων συνολικής χωρητικότητας 211 χιλιάδων εμπορευματοκιβωτίων 20 ποδών. Σήμερα, ο στόλος έχει πρακτικά διπλασιαστεί σε αριθμό πλοίων, ανερχόμενος σε 82, ενώ σε όρους χωρητικότητας έχει σχεδόν τριπλασιασθεί, αφού η μεταφορική μας δυναμικότητα ανέρχεται, όπως σας προανέφερα, στα 580 χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια 20 ποδών. Παράλληλα, έχει μειωθεί η μέση ηλικία τους και έχει αυξηθεί το μέσο μέγεθός τους. Η ανάπτυξη αυτή των τελευταίων ετών είχε πάντα ως γνώμονα τη διαχείριση του κινδύνου. Αρκεί να αναφέρω ότι ανελλιπώς από την εισαγωγή μας στο χρηματιστήριο το 2010 καταβάλλουμε μέρισμα στους μετόχους μας και ότι ουδέποτε, ούτε και κατά την περίοδο του 2009, ζητήσαμε οιαδήποτε αναπροσαρμογή των δανειακών μας υποχρεώσεων.
 
– Ποια είναι αυτή τη στιγμή η λογιστική αξία του στόλου και ποιες οι οικονομικές επιδόσεις του;

– Στο τέλος του 2020 η λογιστική αξία ενεργητικού της Costamare ξεπερνούσε τα 3 δισ. δολάρια, ενώ ο καθαρός δανεισμός της ανέρχονταν στα επίπεδα του 1,4 δισ. δολαρίων. Τα έσοδά μας το 2020 ήταν στα 460,3 εκατ. δολάρια, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 123,7 εκατ. δολάρια, συγκριτικά με τα 105,1 εκατ. δολάρια το 2019. Η χρηματιστηριακή αξία της Costamare στο NYSE κινείται κοντά στο 1,3 δισ. δολάρια.
 
– Πότε θα ξεκινήσει η διάθεση των ομολογιών;

– Μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου την Τετάρτη που πέρασε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αυτή την εβδομάδα και κατόπιν των επαφών που πραγματοποιούμε με επενδυτές, θα ανακοινωθεί η τιμολόγηση της έκδοσης, η οποία θα είναι πενταετούς διάρκειας.

Πηγή:Kathimerini.gr

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τέσσερις νέοι όροι σε όλα τα συμβόλαια τηλεφωνίας – ίντερνετ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Ενίσχυση επιχειρήσεων: «Πρωταθλήτρια» στις απορρίψεις η περιφέρεια Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΆΛΛΑ