Μεσσηνία: Έως τις 10 Δεκεμβρίου η υποβολή αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες

Μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις οι ενδιαφερόμενοι για τους δασικούς χάρτες.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση του δήμου Καλαμάτας, γνωστοποιείται η τροποποίηση της απόφασης του Διευθυντή Δασών Μεσσηνίας με θέμα «Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της περιοχής του Νομού Μεσσηνίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».

Σύμφωνα με την τροποποίηση «κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου κατά τα προηγούμενα δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία αρχίζει την 26η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 10η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 30η Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη».

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ