Κίνητρα και ενισχύσεις για επενδύσεις στην Καλαμάτα διεκδικεί ο Βασιλόπουλος

Την εξέταση του αιτήματος να επεκταθεί το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Μεγαλόπολης, ώστε να συμπεριλάβει και τις επενδύσεις στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα, ζητά με επιστολή του ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Ο κ. Βασιλόπουλος, σε συνέχεια επαφών και συζητήσεων για το ζήτημα της επέκτασης του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των περιοχών της Μεγαλόπολης, διεκδικεί μέσα από τη 2η δημόσια διαβούλευση την τοποθέτηση της Καλαμάτας και ευρύτερα της Μεσσηνίας στον σχεδιασμό, προτείνοντας μάλιστα και ενδεικτικές δράσεις που μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν και να υποστηριχθούν.

Τι είναι το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής μετάβασης

Είναι το στρατηγικό σχέδιο-master plan για τις λιγνιτικές περιοχές στην Ελλάδα, αποτελώντας ολοκληρωμένο πολυδιάστατο αναπτυξιακό Οδικό Χάρτη για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Δήμο Μεγαλόπολης. Στόχος είναι  η αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, μέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού μετασχηματισμού των περιοχών, με την ανάπτυξη του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής.

Περιλαμβάνει ενισχυμένα φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, συγκεκριμένες χρήσεις γης για τις δεκάδες χιλιάδες στρεμμάτων γης των λιγνιτωρυχείων που αποδεσμεύονται, δράσεις για την ανάπτυξη της εναλλακτικής γεωργίας, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, καθώς και αναλυτικά χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση των επενδύσεων.

Επίσης προβλέπει την κρατική ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που κυμαίνονται από 40 έως 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις, από 50 έως 70% για τις μεσαίες και από 60 έως 80% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Επιστολή Βασιλόπουλου

Ο κ. Βασιλόπουλος έθεσε και επίσημα το αίτημα στην Συντονιστική Επιτροπή του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, σε σχετική επιστολή του, στην οποία σημειώνει:

«Η λειτουργία των εξορυκτικών μονάδων λιγνίτη καθώς και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Μεγαλόπολης, οικονομικά και κοινωνικά αλλά και περιβαλλοντικά, αφορούσε όχι μόνο τον νομό Αρκαδίας αλλά και αυτόν της Μεσσηνίας, περισσότερο δε την πρωτεύουσά της, την Καλαμάτα.

Ως εκ τούτων το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών της Μεγαλόπολης, δεν πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά εντός των συνόρων της Αρκαδίας αλλά οφείλει να δει με ευρύτητα πνεύματος, ορθολογικά και πραγματικά αναπτυξιακά την υφιστάμενη κατάσταση και βάσει των αντικειμενικών δεδομένων να προβλεφθεί από τον υφιστάμενο σχεδιασμό η ένταξη και χρηματοδότηση προτάσεων επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα και τον όμορο Νομό Μεσσηνίας και την πρωτεύουσά του.

Πλέον η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί άρρηκτη διοικητική οντότητα και ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς την τοπικιστική λογική του νομού αλλά με ανοιχτούς ορίζοντες προς όφελος όλων των κατοίκων και κατ’ επέκταση όλης της χώρας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι παραπάνω από βέβαιο ότι, η ένταξη της Μεσσηνίας θα αποβεί προς όφελος όχι μόνον της Αρκαδίας, αλλά και ολόκληρης της Πελοποννήσου, επειδή θα επιτευχθεί γρήγορα και ομαλά η μετάβαση στην μετά λιγνίτη εποχή σε όλους τους νευραλγικούς τομείς της οικονομίας των περιοχών που θα πληγούν από την λήξη μιας οικονομικής – εργασιακής εποχής και το πέρασμα σε μια άλλη.

Από αρχαιοτάτων ετών και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, η Μεσσηνία με την Αρκαδία συνδέονται και λειτουργούν με τη μορφή των συγκοινωνούντων δοχείων. Σε αυτό βοηθά η γειτνίαση, το διαφορετικό κλίμα, το γεγονός ότι είναι εύκολη η πρόσβαση των Αρκάδων στον Μεσσηνιακό Κόλπο κ.λπ. Γι’ αυτό αναπτύχθηκαν στους αιώνες κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις που, ακόμη και σήμερα, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τους δύο νομούς. Ως εκ τούτων η ένταξη και της Μεσσηνίας – Καλαμάτας στο Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης θα είναι βασικό στοιχείο επιτυχίας του αφού θα αποδώσει πολλά περισσότερα από τα αναμενόμενα και  θα σφραγίσει το πνεύμα και την ουσία του.

Παραθέτοντας επιπλέον στοιχεία που τεκμηριώνουν την πρότασή μου, αναφέρω τα εξής:  

  1. Μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας εργάζεται στη Μεγαλόπολη, όπου καθημερινά μετακινείται είτε με λεωφορεία είτε με ιδιωτικά οχήματα από την Καλαμάτα και τη Μεσσηνία προς την εν λόγω περιοχή.
  2. Στην περιοχή της Μεγαλόπολης σήμερα, άμεσα ή έμμεσα, δραστηριοποιείται επαγγελματικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων από τη Μεσσηνία και περισσότερο από την Καλαμάτα. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός Αρκάδων δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην Μεσσηνία, ιδιαίτερα μετά την αναβάθμιση του οδικού δικτύου (Ε.Ο. Τρίπολης – Καλαμάτας) που δίνει τη δυνατότητα μετάβασης στον τόπο εργασίας σε χρονικό διάστημα 30΄περίπου.
  3. Η Μεσσηνία διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, δηλαδή Λιμάνι και Αεροδρόμιο τα οποία συνδυαζόμενα με του σύγχρονο οδικό δίκτυο καθιστούν ευκολότερη την μεταφορά των προϊόντων εξαγωγής ή και εισαγωγής. Το γεγονός αυτό καθιστά τον νομό (και ιδιαίτερα την  Καλαμάτα) πολύ ελκυστικό για ορισμένου τύπου ιδιωτικές επενδύσεις, που με το κατάλληλο πλαίσιο θα ιδρύονταν πολύ πιο εύκολα απ’ ότι στην περιοχή της Μεγαλόπολης-Αρκαδίας. Οφείλουμε να δούμε τη λειτουργία των επιχειρήσεων σε βάθος χρόνου, ώστε να μην αποβούν θνησιγενείς εξ αιτίας των αντικειμενικών συνθηκών που υπάρχουν και δεν μπορούν να αλλάξουν λόγω γεωγραφικών και λοιπόν δεδομένων.
  4. Ένας εκ των βασικών λόγων, που εκτιμώ ότι θα συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην επιτυχία του προγράμματος, δεν είναι άλλος από την ταχύτητα υλοποίησης των ιδιωτικών επενδύσεων στη Μεσσηνία, δεδομένου ότι κάθε μια εξ αυτών δεν θα εξαρτάται από τη διευθέτηση χρήσεων γης και ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων.
  5. Λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες, οι σταθερές υποδομές, ιδιαίτερα του βιομηχανικού τομέα, απαιτούν ακριβότερες κατασκευές, αλλά και την ύπαρξη ασφαλούς και εύκολης προσβασιμότητας και λοιπών βοηθητικών υποδομών  (δρόμοι, ύδρευση, ενέργεια, διάθεση αποβλήτων κ.λπ.).

Ενδεικτικά σας προτείνω δράσεις, οι οποίες δύναται να υλοποιηθούν στην Καλαμάτα, να υποστηριχθούν από το Δήμο και να διαχυθούν στην περιοχή της Μεγαλόπολης, όπως επενδύσεις που αφορούν στην ίδρυση θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, στη δημιουργία και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνοβλαστών υψηλής έντασης γνώσης κ.ά. Να σημειωθεί ότι η Καλαμάτα διαθέτει τις κατάλληλες ψηφιακές υποδομές (σε εξέλιξη ανάπτυξη δικτύου 5G, δίκτυο οπτικών ινών κ.λπ.) που επιτρέπουν την ίδρυση και λειτουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.

Ακόμα, δράσεις που σχετίζονται με άλλες δραστηριότητες στους τομείς της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης, συμπεριλαμβανομένων, όπου αιτιολογείται δεόντως, των επενδύσεων σε υποδομές για τους σκοπούς των κέντρων κατάρτισης, των εγκαταστάσεων φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων κ.ά. Άλλωστε σε αυτή την κατεύθυνση ως Δήμος έχουμε προχωρήσει ήδη σχετικές διαδικασίες.

Φυσικά, τομείς που περιλαμβάνουν επενδύσεις στην έξυπνη και βιώσιμη τοπική κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής του τομέα των τοπικών μεταφορών και των υποδομών του από τις εκπομπές αερίων με άνθρακα, όπως υποδομές φόρτισης και ανεφοδιασμού καθαρών καυσίμων, ηλεκτρικά οχήματα και οχήματα καθαρών καυσίμων – μέσα μικροκινητικότητας (π.χ. ηλεκτρικά ποδήλατα, πατίνια, κοκ) και ανάπτυξη δικτύων πεζοδρόμων και δικτύων ποδηλατοδρόμων αποτελούν μέρος τους σχεδιασμού μας και δύναται να υλοποιηθούν στο Δήμο Καλαμάτας.

Εξετάζοντας υπό αναπτυξιακό – οικονομικό – κοινωνικό πνεύμα τα δεδομένα που ισχύουν σήμερα, θεωρώ ότι είναι απολύτως ορθό και δίκαιο το αίτημά μου να εξετάσετε την επέκταση του Σχεδίου ώστε να συμπεριλάβει και τις επενδύσεις στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα.

Άλλωστε, όλοι επιθυμούμε να επιτύχει το Σχέδιο προς όφελος της Εθνικής Οικονομίας και των συμπολιτών μας».

Επιμελητήριο Αρκαδίας - Δράσεις για σένα
ΔΕΗ - Αγροτικά ΓΑΙΑ - Προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις
City Hospital - Ιδιωτική κλινική Καλαμάτα

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗ

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τραγωδία: Αγρότης έχασε τη σύζυγο και το παιδί του από κορωνοϊό και αυτοκτόνησε

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Σταθμοί μεταφόρτωσης σκουπιδιών σε Καλαμάτα και Δυτική Μάνη

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στη Μεσσηνία ο πρέσβης της Γερμανίας: Εθιμοτυπικές συναντήσεις με τον δήμαρχο Καλαμάτας και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου

Με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό, και τον δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, συναντήθηκε την Παρασκευή ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

Επίσκεψη Πτωχού σε έργα της Μεσσηνίας: Αισιοδοξία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την πορεία υλοποίησης

Έργα που πραγματοποιεί η περιφέρεια Πελοποννήσου στη Μεσσηνία επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης, Δημήτρης Πτωχός. Συνοδευόμενος από τον αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, Ανδρέα Τσουκαλά,

Χανδρινός για το αεροδρόμιο Καλαμάτας: «Η κατάσταση που επικρατεί είναι σε πολλές περιπτώσεις απαράδεκτη – Καλώ τον κύριο δήμαρχο να αναλάβει πρωτοβουλία για την εύρυθμη λειτουργία του»

Δήλωση, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος του συνδυασμού «Καλαμάτα_Μετά», Σπύρος Χανδρινός.

Καλαμάτα: Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ελέγχου για τη χρήση των κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων του Δήμου

Τα πρώτα ηλεκτρικά ποδήλατα του δήμου Καλαμάτας εγκαταστάθηκαν την Τετάρτη (10/7) στους προβλεπόμενους σταθμούς. Σε σχετική ανακοίνωση ο Δήμος σημειώνει: «Από χθες

Δείτε επίσης