Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας: Εκατοντάδες προσλήψεις στους δήμους της Μεσσηνίας

/

Ξεκινούν οι διαδικασίες για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά τις επόμενες μέρες θα καθοριστούν οι θέσεις που αντιστοιχούν σε κάθε δήμο, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση του νέου προγράμματος.

Σημειώνεται ότι στο αντίστοιχο πρόγραμμα του 2020 είχαν εγκριθεί για τη Μεσσηνία πάνω από 480 θέσεις. Το πρόγραμμα του 2020 αφορούσε περισσότερες από 36.000 προσλήψεις σε όλη τη χώρα, έναντι 25.000 που προβλέπονται με το νέο, κάτι που σημαίνει ότι οι θέσεις θα είναι ελαφρώς λιγότερες για όλους τους δήμους.

Παρόλα αυτά, με το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξουν εκατοντάδες θέσεις και στους δήμους της Μεσσηνίας.

Η κοινωφελής εργασία αποτελεί μέρος των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και αφορά σε 7 μήνες εργασίας και 1 μήνα κατάρτισης. 

Ο νέος κύκλος θα αφορά 25.000 ωφελούμενους και θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας, ενώ η ημερήσια αμοιβή αναμένεται να διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ. 

Δικαιούχοι είναι μόνο εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του οργανισμού που ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 

 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς 
 • εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
 • άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα 
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά τους προσόντα 
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών 
 • εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ 
 • εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ). 

Η δράση περιλαμβάνει: 

 1. Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.
 2. Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο που θα επιλέγει ο ωφελούμενος, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν αντιστοιχούν σε εκατοντάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα. 

Το νέο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε στοχευμένα έργα των δήμων και των φορέων, όπως: 

 1. αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως η αναβάθμιση και συντήρηση δημοτικών υποδομών, η αναβάθμιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ), η καθαριότητα, 
 2. υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης, 
 3. βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, 
 4. οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την ανάπτυξη και τη διατήρηση βιώσιμων πληθυσμών και οικοσυστημάτων, 
 5. Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου, 
 6. μετάβαση στην κυκλική οικονομία, 
 7. Πρόληψη φυσικών καταστροφών, 
 8. Πρώτες βοήθειες, 
 9. Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας, 
 10. Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου. 

Θα περιλαμβάνει, παράλληλα, πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών. Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Κερδίζει το στοίχημα η Μεσσηνία: «Ανάσα» για το Νομό ο τουρισμός – Τα πρώτα στοιχεία για τη φετινή σεζόν

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Οδηγίες για εμβολιασμένους που θα έρθουν σε επαφή με κρούσμα

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ