Δήμος Καλαμάτας: Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού – Οι σκοποί της εταιρείας και το Διοικητικό Συμβούλιο

/

Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, το σχέδιο Καταστατικού και η μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού.

O οργανισμός θα ονομάζεται «Αειφόρος Πόλη» και θα συμπράττει με το Δήμο Καλαμάτας, τα Νομικά του Πρόσωπα και επιχειρήσεις του ή και με άλλους Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση αναπτυξιακών πολιτικών στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σκοποί της Εταιρείας αποτελούν:

 • η επιστημονική, διοικητική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων και επιχειρήσεων
 • η σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων
 • η εκπόνηση επιχειρησιακών, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • η ωρίμανση έργων
 • η διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των Υπηρεσιών Δόμησης
 • η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής
 • η υλοποίηση πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης
 • η Βιώσιμη ανάπτυξη
 • η επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου
 • η σύναψη προγραμματικών Συμβάσεων
 • η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, ενημέρωση και παροχή πληροφοριών,
 • η διανομή και παροχή τεχνογνωσίας προς το Δήμο Καλαμάτας και τα Νομικά Πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του
 • η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού χαρακτήρα (διενέργεια ερευνών και απογραφικών μελετών)
 • η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών
 • η χάραξη και η εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας
 • η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
 • η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα
 • ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
 • η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας
 • η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών
 • η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων
 • η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχου σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών
 • η υποβολή προτάσεων σχεδίων χωρικών στρατηγικών

Όσον αφορά την 7μελή προσωρινή διοίκηση του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμου Καλαμάτας, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Θανάσης Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας. Διευθύνουσα Σύμβουλος: Μαρία Νταμάτη, Γενική Γραμματέας Δήμου Καλαμάτα. Μέλη: Νίκος Μπασακίδης, Αντιδήμαρχος, Αναστάσιος Αγγελής, δημοτικός σύμβουλος, Πάνος Κρητικός, οικονομόλογος, Δημήτρης Δημόπουλος, πολιτικός μηχανικός και Δημήτρης Βεργόπουλος, καθηγητής.

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Πρόστιμο 21.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Καλαμάτα: Μπουλντόζες στη Ναυαρίνου – Ξεκινάει το έργο της ανάπλασης – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ