Περιφέρεια Πελοποννήσου: 94.000.000 ευρώ έχουν διατεθεί στις επιχειρήσεις – Η λίστα των χρηματοδοτήσεων

Περίπου 94.000.000 ευρώ έχει διαθέσει συνολικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου για την επιχειρηματικότητα εξαντλώντας ουσιαστικά τους διαθέσιμους προς τούτο πόρους του Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014 – 2020”.

«Όσα χρήματα είχε η Περιφέρεια στην διάθεσή της μέσω του ΕΣΠΑ για την ενίσχυση παντοιοτρόπως των επιχειρήσεων διατέθηκαν», σημείωσε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος γνωστοποίησε ότι συνολικά κατευθύνθηκαν 93.359.710,10 ευρώ προς τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

Διάβασε και αυτό: Συνάντηση Νίκα με Σκυλακάκη για την ενίσχυση των επιχειρήσεων – Τι δήλωσε o Περιφερειάρχης στο messiniapress

Γρήγορα και αξιόπιστα: PCR και Rapid τεστ από την κλινική City Hospital στο κέντρο της Καλαμάτας

Ακολουθεί πίνακας με τις δράσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την επιχειρηματικότητα με πόρους του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020:

  • 41.000.000 ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης -δηλαδή μη επιστρεπτέα χρήματα- για τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στον κατάλογο του υπουργείου Ανάπτυξης και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας έχοντας υποστεί σηµαντικές οικονομικές ζηµίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου covid-19.
  • 11.863.392,61 ευρώ για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων αλλά και τον εκσυγχρονισµό υφιστάμενων, δίνοντας κυρίως έμφαση στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
  • 4.571.317,48 ευρώ για την ενίσχυση της χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • 27.000.000 ευρώ προς το ΕΠΑΝΕΚ για τη χρηματοδότηση 160 τουριστικών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες ήδη υλοποιούν επενδυτικά τους σχέδια.
  • 1.875.000 ευρώ για την ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας.
  • 1.250.000 ευρώ στα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους προς τις επιχειρήσεις.
  • Υλοποιούνται δράσεις 600.000 ευρώ που έχουν χρηματοδοτηθεί για ‘κουπόνια καινοτομίας” και αναβάθμιση εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου για επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • 1.500.000 ευρώ: D.M.S.
  • 700.000 ευρώ: Θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας (Βαμβακού).
  • 3.000.000 ευρώ: Δομή Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ