ΕΠΟ: Την Τετάρτη η εκλογή του νέου προέδρου

Η ΕΠΟ κοινοποίησε τα θέματα της της ημερησίας διάταξης για τη Τακτική Γενική και την Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση της προσεχούς Τετάρτης (1/6), από την οποία θα αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Υπενθυμίζεται ότι μοναδικός υποψήφιος για το ύπατο ποδοσφαιρικό αξίωμα της ΕΠΟ είναι ο Τάκης Μπαλτάκος.

Προσφορές στο Katerinas Market – Κυψέλης Deli

Η ανακοίνωση:

«Την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 στις 10:00 πραγματοποιούνται η Τακτική Γενική Συνέλευση και η Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση των Ενώσεων Μελών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Οι συνελεύσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα ΠΑΡΘΕΝΩΝ του ξενοδοχείου GRAND HYATT ATHENS (Λεωφόρος Συγγρού 115, Αθήνα). 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση αφορά στον Απολογισμό της περασμένης χρονιάς και τον Προϋπολογισμό της επόμενης, καθώς και σε τροποποιήσεις του Καταστατικού και Κανονισμών. Η Ειδική Εκλογική Συνέλευση αφορά στην εκλογή Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Δήλωση της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι η Τακτική και η Ειδική Εκλογική Γενική Συνέλευση έχουν συγκληθεί και συγκροτηθεί σύμφωνα με το Καταστατικό της Ε.Π.Ο..

2. Ανάγνωση Καταλόγου εκπροσώπων των Ενώσεων – Μελών και έλεγχος απαρτίας Τακτικής και Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.

3. Έγκριση θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

4. Ομιλία Πρόεδρου Εκτελεστικής Επιτροπής.

5. Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων μελών της, για τον έλεγχο των πρακτικών της Τακτικής και της Ειδικής Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.

6. Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών.

7. Επικύρωση των πρακτικών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ε.Π.Ο. της 18ης Μαρτίου 2022.

8. Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής της περιόδου από 01.06.2021 έως και 31.5.2022.

9. Παρουσίαση του ενοποιημένου και αναθεωρημένου Ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης καθώς και της ετήσιας έκθεσης των ελεγκτών της περιόδου από 1.1.2021 έως και 31.12.2021.

10. Έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1.1.2021 έως και 31.12.2021.

11. Έγκριση προϋπολογισμού της περιόδου από 1.1.2023 έως και 31.12.2023.

12. Ψήφιση προτάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής Ε.Π.Ο. για τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού που διέπει την Εφαρμογή του Καταστατικού και κωδικοποίηση των διατάξεων του.

13. Συζήτηση προτάσεων που έχουν υποβληθεί από τα Μέλη και την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ.1 του καταστατικού».

LG i.s.: Προσιτά και ανταγωνιστικά ασφαλιστικά πακέτα

ΠΡΟΗΓ. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες

ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΠτΔ: Η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας πλήττει την ενότητα και την συνοχή του ΝΑΤΟ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ